S


Asiantuntijaosuuskunta Ornanet

Kotisivu

Sivukartta
Uutuudet
Makrot
Ohjelmointi
Hakulomake
Linkkivinkit
Yhteystiedot
Sisällysluettelo

Ylös 0 - 9 A B C D E F G - H I - J K - L M - N O - P Q - R S T U - Z

Englanninkieliset S alkuiset sanat

 

Englanninkielinen sana

Suomenkielinen sana

Lisähuomautus

saint

pyhimys

Hymiö:    O:-)

sales

myynti

 

sample

esimerkki

 

sample

koe

 

sample

malli

 

sample

näyte

 

sample data

otostieto

Relaatiotietokannasta poimittu ote

sample query

otoskysely

Relaatiotietokannan otostaulun luova kysely

sample rate

näytteenottotaajuus

 

sample rate

otantataajuus

 

sample table

otostaulu

Relaatiotietokannasta poimittu ote

sampling

näyte

 

sampling

näytteenotto

 

sampling

otanta

 

sampling

otantatutkimus

Tilastomatematiikka, tutkimus, jossa halutaan tietoa perusjoukosta, mutta tietojen hankinta kuitenkin kohdistetaan vain osaan perusjoukosta

sampling

sämpläys

äänenkäsittely, äänen tallennus digitaaliseen muotoon

sampling quota

otantasuhde

Tilastomatematiikka, otoksen tai näytteen lukumäärän suhde perusjoukon lukumäärään

sampling rate

näytteenottotaajuus

 

sans serif

yksinkertainen kirjasinleikkaus.

Arial tai Helvetica

satellite

oheis-

 

satellite

satelliitti

 

satellite

sivu-

 

satellite

tekokuu

 

satellite computer

oheiskone

 

saturated

kyllästetty

 

saturated

täynnä

 

saturation

kylläisyys

HSL- ja HSB -värijärjestelmien värikylläisyys

saturation

kyllääntyminen

Tilastomatematiikka, tilanne, kun uusien tapausten tutkiminen ei enää tuo esille uutta tietoa

saturation

värikylläisyys

HSL- ja HSB -värijärjestelmien värikylläisyys

save

pelastaa

 

save

suojella

 

save

säästää

 

save

tallenna

- tiedosto

save

tallentaa

- tiedosto

save

tallettaa

- muuttuja

save a variable

tallettaa muuttuja

 

save as

tallentaa nimellä

 

savepoint

jatkoaloituskohta

 

scalability

skaalattavuus

 

scalable

uudelleen mitoitettava

 

scalar function

skalaarifunktio

 

scale

asteikko

muuttaa mittakaavassa

scale

mitoittaa

muuttaa mittakaavassa

scale

mittakaava

muuttaa mittakaavassa

scale

muuttaa mittakaavaa

 

scale

määrätä

 

scale

skaalaa

 

scale

skaalata

 

scale

taso

 

scale of discrete values

diskreettien arvojen asteikko

epäjatkuva asteikko, joka koostuu erillisistä, usein tasavälisistä, arvoista

scaled integer

skaalattu kokonaisluku

 

scaling

skaalaus

muuttaa mittakaavassa

scan

lukea

 

scan

läpikäynti

 

scan

läpiluku

 

scan

ositus

 

scan

pyyhkäistä

 

scan

selata

 

scan

selaus

 

scan

skannata

kuva ym

scan

tarkistus

esim. virustarkistus

scan

tutkata

 

scan a database

käydä läpi tietokanta

 

scan a disk

käydä läpi levy

 

scan line

juova

monitorin vaakapyyhkäisyviiva

scanline

pyyhkäisyjuova

 

scanner

kuvan- ja tekstinlukija

 

scanner

kuvanlukija

 

scanner

skanneri

kuvan- ja tekstinlukija

scanner

tutkain

kuvan- ja tekstinlukija

scanning

skannaus

kuvan- ja tekstinluku

scanning frequence

pyyhkäisytaajuus

monitorin

scavenging

huuhtelu

 

scavenging

pengonta

 

scavenging

puhtaanapito

 

scavening

pengonta

 

scenario

asiankulku

Olio-ohjelmointi, tietyn asian käsittelytavan kuvaus

scenario

skenaario

Olio-ohjelmointi, tietyn asian käsittelytavan kuvaus

scenery

maisema

 

scenery

näkymä

 

schedule

aikataulu

 

schedule

ajoittaa

 

schedule

luetteloida

 

schedule chart

aikataulu kaavio

usein PERT kaavio

scheduled maintenance

määräaikaishuolto

 

scheduling

aikataulutus

projektinhallinta

scheduling

ajastus

projektinhallinta

schema

kaava

 

schema

kaavio

relaatiotietokannan määrittelykokonaisuus

schema

tietokantakaavio

relaatiotietokannan määrittelykokonaisuus

schema information table

kaaviotaulu

 

schema information table

systeemitaulu

 

schema table

kaaviotaulu

 

schema table

systeemitaulu

 

scheme

kaava

 

scheme

kaavio

 

scheme

luonnos

 

scheme

malli

 

scheme

suunnitelma

 

scheme

valikoima

 

scientific computing

tieteellinen laskenta

 

scientific data processing

teknistieteellinen tietojenkäsittely

 

scope

alue

 

scope

näkyvyys

Olio-ohjelmointi

scope

näkyvyysalue

 

scope

puitteet

 

scope

tarkoitus

 

scope

ulottuvuus

 

scope

vaikutusalue

Olio-ohjelmointi

score

partituuri

multimediaesityksen partituuri

scramble

sekoittaa

 

scrambled

sekaisin oleva

tiedosto ym

scrap

leike

 

scrap

pala

 

scrapbook

leikekirja

Macintosh -ohjelma

scrap-book

leikekirja

 

scratch

testialue

 

scratch pad storage

työmuisti

nopea väliaikainen työmuisti

scratch tape

vapaa nauha

 

screaming

kirkua

Hymiö:   :-@

screen

kuvaruutu

 

screen

lomake

 

screen

näyttö

 

screen

näyttöpinta

 

screen

näyttöruutu

tietokoneen

screen

suojus

 

screen memory

näyttömuisti

 

screen menu

näyttövalikko

 

screen object

näyttöolio

 

screen ruling

rasteritiheys

 

screen saver

näytönsäästäjä

 

screen size

näyttöruudun koko

 

screen-capture program

kuvantallennusohjelma

näyttöruudun kaappausohjelma

screenful

näytöllinen

 

screening

erottelu

 

screening

lajittelu

 

screening

suojaus

 

screening

varjostus

 

screensaver

joutonäyttö

kuvaruudun pimennin

script

asiakirja

 

script

juonto

 

script

käsiala

merkistö

script

käsikirjoitus

 

script

käskyjono

automatisoitu toimintosarja

script

ohjelmakoodi

automatisoitu toimintosarja

script

teksti

merkistö

script language

juontokieli

 

script language

käsikirjoitusohjelmointikieli

 

scriptlet

pienoiskäsikirjoitus

automatisoitu toimintosarja

scroll

kiemura

 

scroll

kiertyä rullalle

 

scroll

kiertää

 

scroll

lista

 

scroll

luettelo

 

scroll

vierittää

 

scroll

vieritys

 

scroll

vieritä

 

scroll

vieriä

 

scroll bar

liukusäädin

 

scroll bar

vierityspalkki

 

scroll box

vierityslaatikko

 

scroll box

vieritysruutu

 

scroll buffer

vierityspuskuri

 

scroll lock

vierityksen lukitus

 

scroll lock key

vierityksen lukitusnäppäin

 

scrollbar

vierityspalkki

 

scrolling

vieritys

 

scrolling information

vieritysvihje

 

SCSI Small Computer System Interface

SCSI-väyläliitäntä

 

scumware

haittaohjelma

Ohjelma, joka tarkoituksellisesti aiheuttaa koneen käyttäjän kannalta ei-toivottuja tapahtumia tietojärjestelmässä tai sen osassa. Virus, mato tai troijalainen.

SDK system development kit

kehityspaketti

 

seal

sinetti

 

search

etsi

 

search

etsiminen

 

search

etsiä

 

search

hakea

 

search

haku

 

search

tarkastaa

 

search

tarkastus

 

search condition

hakuehto

 

search engine

hakukone

 

search engine

hakurobotti

 

search in current field

haku nykyisestä kentästä

 

search in current field

haku valitusta kentästä

 

search key

hakuavain

 

search robot

hakurobotti

 

search string

hakumerkkijono

 

search succeeded

haku onnistui

 

search time

hakuaika

 

search-phase

hakuvaihe

 

seasonal variation

kausivaihtelu

Tilastomatematiikka, aikasarjan arvojen vaihtelu, joka seuraa jotakin luonnollista kautta, eli toistuu suunnilleen samanlaisena esimerkiksi vuosittain tai päivittäin

seat

istuin

 

second

hetki

 

second

sekunti

 

second

toinen

 

second level cache

ulkoinen välimuisti

 

second normal form

toinen normaalimuoto

2NF, relaatiotietokannat

secondary

toisarvoinen

 

secondary

toisio-

 

secondary

toissijainen

 

secondary cache

toissijainen välimuisti

 

secondary index

oheishakemisto

 

secondary index

toisiohakemisto

 

secondary station

toisioasema

 

secondary unit

toisioyksikkö

 

second-hand

käytetty

 

secret

salainen

 

section

jakso

 

section

leikkaus

 

section

lohko

 

section

lokero

 

section

osa

 

section

osasto

 

section

osuus

 

section mark

§

pykälämerkki

section mark

pykälämerkki

§

section sign

§

pykälämerkki

section sign

pykälämerkki

§

sector

lohko

levykkeellä olevan magneettisen tallennusuran osa

sector

sektori

levykkeellä olevan magneettisen tallennusuran osa

sector interleave

levyn lomitusarvo

suhdeluku joka ilmaisee montako sektoria jätetään tallennettaessa väliin

sectoral distribution

jakautuminen sektoreittain

 

secure

suojata

 

secure

turvata

 

secure

varmistaa

 

security

suojaus

 

security

takuu

 

security

turva-

 

security

turvallisuus

 

security

turvaus

 

security checking

turvatarkastus

 

security flaw

tietoturva-aukko

Tietojärjestelmän tai sen osan tietoturvajärjestelyjen heikkous, joka vaarantaa tietoturvan

security hole

tietoturva-aukko

Tietojärjestelmän tai sen osan tietoturvajärjestelyjen heikkous, joka vaarantaa tietoturvan

security loophole

tietoturva-aukko

Tietojärjestelmän tai sen osan tietoturvajärjestelyjen heikkous, joka vaarantaa tietoturvan

security management

turvallisuuden hallinta

verkkotermi

security manager

turvallisuusmanageri

Olio-ohjelmointi, turvallisuusmanageri ei päästä Java-appletteja käsiksi käyttäjän tietokoneen tiedostojärjestelmään tai siellä oleviin ohjelmiin

security of information systems

tietoturvallisuus

 

security schema

suojauskaavio

 

security server

turvapalvelin

 

security view

suojanäkymä

 

see also

katso myös

 

seek

etsiä

tietojen etsiminen ulkoisesta muistista

seek

hakea

tietojen etsiminen ulkoisesta muistista

seek

haku

tietojen etsiminen ulkoisesta muistista

seek time

hakuaika

ulkoisesta muistista tietojen etsimiseen käytetty aika

segment

kappale

muistin jakaminen määrämittaisiin osiin

segment

leike

 

segment

lohko

muistin jakaminen määrämittaisiin osiin

segment

osa

muistin jakaminen määrämittaisiin osiin

segment

segmentti

muistin jakaminen määrämittaisiin osiin

segment descriptor

segmentin kuvaaja

 

segment switching

segmenttikytkentä

verkkotermi

segmenting

värien lohkouttaminen

Kuvankäsittelyssä lähekkäisten pikselien muuttuminen samanvärisiksi kuvan pakkaamisen aiheuttaman tietohäviön seurauksena

select

aktivoida

 

select

valikoida

 

select

valikointi

 

select

valinta

 

select

valita

 

select all

valitse kaikki

 

select from inside

valitse sisäpuolelta

 

select statement

kyselylause

 

selection

valikoima

 

selection

valinta

 

selection

valitseminen

 

selection arrow

valintanuoli

 

selection bar

valintapalkki

 

selection cursor

valintakohdistin

 

selection cursor

valintarajain

 

selection factor

valintatekijä

 

selection marker

valintarajain

 

selection procedure

valintamenettely

 

selection sorting method

valintamenettely

 

selector

valitsin

 

selector channel

kertakanava

 

selector pen

valokynä

kynäntapainen syöttölaite

self-adapting

mukautuva

 

self-checking

itsetarkastava

 

self-checking

itsevarmistus

 

self-contained language

omavarainen kieli

 

self-diagnostics

itsetestaus

 

self-referencing table

itseensä viittaava taulu

 

semantic

merkitystä koskeva

 

semantic

semanttinen

 

semantics

merkitysoppi

 

semaphore

opastin

 

semicolon

;

puolipiste ja colon = kaksoispiste (:)

semicolon

puolipiste

; ja colon = kaksoispiste (:)

semiconductor

puolijohde

 

semiconductor junction

puolijohdeliitos

 

semiconductor storage

puolijohdemuisti

 

send

lähettää

 

send

sallia

 

send and pray

lähetä ja rukoile

 

send back

palauttaa

 

send backward

vie taaksepäin

 

send e-mail

lähettää sähköpostia

 

send to back

vie taakse

 

sending

lähetys

 

sense

havaita

 

sense

tuntea

 

sense switch

ohjauskytkin

 

sensitive data

arka tieto

 

sensitivity

arkuus

 

sensitivity

herkkyys

 

sensor

anturi

Laite joka antaa kohteen tilaa tai tapahtumia kuvaavaa dataa tietokoneelle

sensor

tunnistin

Laite joka antaa kohteen tilaa tai tapahtumia kuvaavaa dataa tietokoneelle

sentence

lause

 

sentence

virke

 

sentinel

loppumerkki

 

sentinel

tuntomerkki

 

separate

erottaa

 

separator

erotin

 

separator

erotinviiva

 

separator

rajamerkki

 

separator

väli

väliviiva

sequantial access

peräkkäissaanti

 

sequel

jatko

 

sequence

järjestys

 

sequence

ketju

 

sequence

lukusarja

 

sequence

peräkkäisyys

 

sequence

sarja

 

sequence diagram

sekvenssikaavio

Olio-ohjelmointi, kuvataan olioiden välinen vuorovaikutus

sequence error

järjestysvirhe

 

sequencer

sekvensseri

äänenkäsittely, laite tai ohjelma, joka tallentaa musiikkilaitteiden MIDI-liitännästä lähtevän tiedon

sequential

jaksollinen

 

sequential

peräkkäinen

 

sequential

seuraava

 

sequential access

peräkkäissaanti

 

sequential file

peräkkäistiedosto

 

sequential order

peräkkäisjärjestys

 

sequential organization

peräkkäisrakenne

 

sequential prefetch

ennakkoluku

 

sequential prefetch

limittyvä luku

 

sequential processing

peräkkäiskäsittely

 

serial

sarja-

 

serial access

sarjasaanti

 

serial device

sarjalaite

 

serial interface

sarjaliitäntä

RS-232 standardin mukainen, lähettää bitin kerrallaan jonossa

serial mouse

sarjahiiri

 

serial number

juoksunumero

 

serial number

sarjanumero

 

serial number

valmistusnumero

 

serial order

sarjajärjestys

 

serial port

sarjaportti

 

serial printer

sarjakirjoitin

 

serial processing

sarjakäsittely

 

serial transmission

sarjasiirto

 

serializability

sarjallistuvuus

 

serializable

sarjallistuva

 

serially reusable program

sarjakäyntinen ohjelma

 

series

sarja

 

serif

kirjasinleikkaus, jossa päätteet

esim. Times New Roman

serious

vakava

 

servant

palvelija

Olio-ohjelmointi

server

palvelin

serveri eli palvelinlaite tietoverkon hallintaan tai tietokannan hallintaan, tarjoaa palveluita asiakkaille

server

verkkopalvelija

serveri eli palvelinlaite tietoverkon hallintaan tai tietokannan hallintaan, tarjoaa palveluita asiakkaille

server application

palvelinsovellus

ohjelma, joka tarjoaa palveluita asiakkaille

server application

palvelusovellus

ohjelma, joka tarjoaa palveluita asiakkaille

server farm

palvelinryhmä

verkkotermi

server hotel

palvelinhotelli

 

server object

palvelinolio

Olio-ohjelmointi, olio joka tarjoaa palvelujaan toiselle oliolle

service

apu

 

service

huolto

 

service

käyttö

 

service

palvelu

Olio-ohjelmointi, oliot lähettävät toisilleen palvelupyyntöjä eli viestejä

service

palvelus

 

Service Aggregator

Palvelujen yhdistäjä

 

service automation

palveluautomaatio

 

service bureau

atk-palvelutalo

 

service bureau

palvelukeskus

 

service bureau

palvelutoimisto

 

service catalog

palveluhakemisto

 

service field

palvelukenttä

Olio-ohjelmointi

service interface

palveluliittymä

Olio-ohjelmointi

service interface

palvelurajapinta

Olio-ohjelmointi

service level

palvelutaso

Olio-ohjelmointi

service management

palvelujohtaminen

systeemityö

service network

palveluverkko

 

Service Node

palvelusolmu

SN

service organisation

palveluorganisaatio

Olio-ohjelmointi

service pack

huoltopaketi

käyttöjärjestelmän tai ohjelman ominaisuuksia paikkaava/korjaava

service packet

huoltopaketti

käyttöjärjestelmän tai ohjelman ominaisuuksia paikkaava/korjaava

service point

palvelupiste

Olio-ohjelmointi

service provider

palveluntuottaja

 

service provision

palvelutoimitus

Olio-ohjelmointi

service routine

apuohjelma

 

service signal

huoltosignaali

tietoverkossa

serviceable

käyttökelpoinen

 

serviceable

käyttökuntoinen

 

services

palvelut

 

servlet

palvelinsovelma

 

session

istunto

 

session

juttu

 

session

yhteys

 

session hijacking

istunnon kaappaus

 

session key

kertatunnus

 

session layer

istuntokerros

verkkotermi, OSI-mallin kerros 5

session layer

yhteysjaksokerros

verkkotermi, OSI-mallin kerros 5

session parking

istuntotauko

 

set

aseta

 

set

asettaa

 

set

joukko

alkiokokoelma

set

laite

 

set

laittaa

 

set

laskea

 

set

luettelo

 

set

määrittää

 

set

sarja

 

set

virittää

 

set a bit

asettaa bitti

ykköseksi

set as default

asettaa oletukseksi

 

set default

oletusarvon asetus

tietokannat

set null

asetus tyhjäarvoksi

Sarakearvon asetus tyhjäarvoksi

set null

tyhjäys

tietokannat, tyhjäyssääntö

set up

asennus

 

set up

asentaa

 

setting

asete

 

setting

asetus

 

setting

puitteet

 

setting out

määrittelee

 

settings

asetukset

 

set-top box

digisovitin

Analogisen televisiovastaanottimen lisälaite, jonka avulla voidaan ottaa vastaan lähetyksiä, jotka vaativat signaalin muuntamista, koodauksen purkamista tai kaksisuuntaista tiedonsiirtoa

set-top box

lisälaite

 

set-top box

tv-sovitin

Analogisen televisiovastaanottimen lisälaite, jonka avulla voidaan ottaa vastaan lähetyksiä, jotka vaativat signaalin muuntamista, koodauksen purkamista tai kaksisuuntaista tiedonsiirtoa

setup

alkuasetus

 

setup

asennus

 

setup

aseta

 

setup

asetus

 

setup

asetustyö

 

setup

valmistelu

 

setup diskette

asennuslevyke

 

setup file

alustustiedosto

 

setup memory

alkuasetusmuisti

 

setup time

asetusaika

 

setup time

valmisteluaika

 

shade

sävy

 

shade

varjo

 

shade

varjostaa

 

shaded

varjostettu

 

shading

sävytys

 

shading

varjostus

 

shadow

heijastus

varjoalueet jotka muodostuvat kuvan tummimmista osista

shadow

varjo

varjoalueet jotka muodostuvat kuvan tummimmista osista

shadow

varjostaa

varjoalueet jotka muodostuvat kuvan tummimmista osista

shadow mask

varjomaski

värimonitorin

shadow RAM

varjomuisti

 

shadowed

varjostettu

 

shadowing

varjostus

 

shape

kaava

 

shape

muoto

 

shape

muotti

 

shapes

muodot

 

share

jakaa

tiedosto

share

jako

 

share

osallistuu

 

share lock

lukulukko

 

share lock

yhteislukko

 

share name

jakonimi

 

shared

jaettu

 

shared

yhteinen

 

shared file

jaettu tiedosto

tiedosto, jota voi käyttää yhtä aikaa usea käyttäjä

shared logic

yhteiskäsittely

 

shared logic

yhteiskäsittelytyyppinen

 

shared media

jaettu media

usean sovelluksen yhteiseen käyttöön varattu muistialue

shared memory

jaettu muisti

usean sovelluksen yhteiseen käyttöön varattu muistialue

shared name

jakonimi

jaetun resurssin nimi

shared resource

jaettu resurssi

verkkossa yhteisessä käytössä oleva ohjelma tai laite

shares

jaetut

 

shareware

maksullinen julkisohjelma

vapaasti levitettävä ohjelma jonka käytöstä on koeajan jälkeen maksettava

shareware program

maksullinen julkisohjelma

vapaasti levitettävä ohjelma jonka käytöstä on koeajan jälkeen maksettava

sharing

jakaminen

 

sharpen

tarkentaa

terävöi kuvan kontrastia

sharpen

tehdä teräväksi

terävöi kuvan kontrastia

sharpen

teroittaa

 

sharpen

terävöinti

piirtotyökalu

sharpness

terävyys

 

sharpness

terävöinti

 

sheet

arkki

 

sheet

laatta

 

sheet

levy

 

sheet

lomake

 

sheet

paperiarkki

 

sheet

taulukko

 

sheet feed

arkinsyöttö

 

sheet feeder

arkinsyöttölaite

 

sheetfeeder

arkinsyöttölaite

 

sheet-feeder

arkinsyöttölaite

 

shell

kerros

 

shell

kuori

järjestelmän komentotulkki

shell

runko

 

shell script

kuorikäsikirjoitus

 

shielded twisted pair cable

suojattu parikaapeli

verkkotermi, STP, suojattu kiedottu parikaapeli

shielding

suojaus

kaapelin ominaisuus

shift

muuttaa

muuttaa parametrejä komentojonossa

shift

siirtää

 

shift

sivuttaissiirto

 

shift

taso

 

shift

vaihtaa

vaihtaa kirjasintasoa

shift

vaihto

 

shift

vaihtonäppäin

 

shift key

vaihtonäppäin

vaihtaa kirjasintasoa

shift out character

tasonvaihtomerkki

SO

shifted key

vaihtonäppäin

Shift, CTRL ja ALT

shocked

shokissa

Hymiö:   :-O

shocked

yllättynyt

Hymiö:   :-O

shop

työhuone

 

shop

työpaikka

 

short and

&

et-merkki

short and

et-merkki

&

short integer

lyhyt kokonaisluku

 

short menus

lyhyet valikot

 

shortcut

oikopolku

 

shortcut

oikotie

 

shortcut

pikakuvake

Windows 95 pikakuvake

shortcut

pikanäppäin

 

shortcut icon

pikakuvake

 

shortcut key

oikonäppäin

 

shortcut key

pikanäppäin

 

shortcut keyboard command

pikanäppäimistökomento

 

shortcut menu

kohdevalikko

 

shortcut menu

pikavalikko

 

shortcut menu

ponnahdusvalikko

 

shout

huuto

Hymiö:   :-o

shouting

huutaminen

Hymiö:   :-V

show paste options buttons

näytä liittämisasetusten painikkeet

 

shredder

silppuri

OS/2 tiedostojen poistoon

shrink wrap license

automaattilisenssi

 

shut down

sammuta

 

shut down the computer

sammuta tietokone

 

shutdown

alasajo

tietokannan ym

shutdown

lopetus

tietojenkäsittelyn ym

shutdown

sammuttaminen

tietokoneen ym

shutdown

sulkeminen

tietokoneen ym

side

puoli

 

side

reuna

 

side bar

sivupalkki

 

sign

allekirjoittaa

 

sign

etumerkki

plus tai miinus

sign

kyltti

 

sign

merkki

plus tai miinus

sign

tunnus

 

sign

viittaus

 

sign bit

etumerkki

 

sign bit

merkkibitti

 

sign on

kirjoittautua sisään

 

signal

antaa merkki

 

signal

merkinanto

 

signal

merkki

 

signal

opaste

 

signal

signaali

 

signal distance

merkkietäisyys

 

signal distance

merkkiväli

 

signal factor

signaalitekijä

 

signal processing

signaalinkäsittely

 

signal to noise ratio

kohinaetäisyys

 

signal to noise ratio

signaalin ja häiriöiden suhde

S/N

signalling

merkinanto

 

signature

allekirjoitus

 

signature

hahmo

Olio-ohjelmointi, operaation kutsurakenteen määrittelevä parametrilista

signature

kutsumuoto

Olio-ohjelmointi, operaation kutsurakenteen määrittelevä parametrilista

signature

nimikirjoitus

 

signature

palvelupyyntömääritys

Olio-ohjelmointi, operaation kutsurakenteen määrittelevä parametrilista

signature word

puumerkkisana

 

signed

etumerkillinen

 

signed

etumerkkinen

 

signed integer

etumerkillinen kokonaisluku

 

significance

merkitsevyys

 

significance

merkitys

 

significant

merkitsevä

Tilastomatematiikka, tilastollisesti merkitsevä otoksesta saatu tulos

significant digit

merkitsevä numero

 

signifigant other

asuinkumppani

SO

signifigant other

puoliso

SO

signing-on

kirjautuminen

Tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun käyttäjätunnistuksen avulla

signing-on

sisäänkirjautuminen

Tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun käyttäjätunnistuksen avulla

sign-off

uloskirjaus

 

sign-on

kirjautuminen

Tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun käyttäjätunnistuksen avulla

sign-on

sisäänkirjaus

Tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun käyttäjätunnistuksen avulla

sign-on

sisäänkirjautuminen

Tietojärjestelmän tai sen tietojen käytön aloittaminen käyttäjätunnuksen ja salasanan tai muun käyttäjätunnistuksen avulla

signs

merkit

 

silicon

pii

 

silicon chip

piisiru

 

silicon foundry

piivalimo

 

silicon wafer

piikiekko

 

SIMD architecture

tietorinnakkainen rakenne

 

similarity

saman muotoinen

 

similarity

samanlaiset

 

similarity

samanlaisuus

 

similarity to

samanlaiset

 

SIMM

piirilevy

muistipiireistä koottu moduuli.

simple

helppo

 

simple

mutkaton

 

simple

pelkkä

 

simple

vaatimaton

 

simple

yksinkertainen

 

simplex

yksinkertainen

 

simplex

yksisuuntainen

 

simplex channel

yksisuuntainen kanava

 

simulate

jäljitellä

 

simulate

matkia

 

simulate

muistuttaa

 

simulate

simuloida

 

simulate

teeskennellä

 

simulate

tekeytyä jksk

 

simulation

simulointi

 

simulator

simulaattori

 

simultaneous

samanaikainen

 

single form

irtolomake

arkki tai lomake

single form feed

yksittäissyöttö

arkki tai lomake

single inheritance

hierarkkinen perintä

Olio-ohjelmointi, aliluokalla on vain yksi välitön yliluokka

single inheritance

yksiperintä

Olio-ohjelmointi, aliluokalla on vain yksi välitön yliluokka

single inheritance

yksiperiytyminen

Olio-ohjelmointi, aliluokalla on vain yksi välitön yliluokka

single inheritance

yksittäisperintä

Olio-ohjelmointi, aliluokalla on vain yksi välitön yliluokka

single inheritance

yksittäisperiytyminen

Olio-ohjelmointi, aliluokalla on vain yksi välitön yliluokka

single mode fiber

yksimuotokuitu

verkkotermi, valokaapeli

single mode fibre

yksimuotokuitu

verkkotermi, valokaapeli

single precision

perustarkkuus

 

single precision

yhden sanan tarkkuus

 

single precision floating-point

yksinkertaisen tarkkuuden liukuluku

 

single processing

yksiajo

 

single processing

yksiajokäyttöjärjestelmä

 

single processor computer

yksisuoritinkone

 

single quote

heittomerkki

single quote

heittomerkki

single quote

puolilainausmerkki

single side

yksipuolinen

 

single space

yksöisväli

 

single thread

yksisäikeinen

 

single-click

napsauttaa kerran

hiirellä

singleton select

yksilöhaku

 

single-valued

yksiarvoinen

 

singular

ainoa

 

singular

epätavallinen

 

singular

erikoinen

 

singular

yksikkö

 

site

käyttöpaikka

 

site

verkkopaikka

 

site licence

käyttöpaikkalisenssi

 

site license

käyttöpaikkalisenssi

 

site licensing

suurkäyttäjälisenssi

 

site map

sivustokartta

WWW-sivuston yhteyteen liitetty rakenteinen tai graafinen esitys sivuston rakenteesta

situational

tilanne

Olio-ohjelmointi

situational factor

tilannetekijä

Olio-ohjelmointi

size

koko

 

size

muuta kokoa

 

size

suuruus

 

sizing handle

koonmuuttojahva

 

sketch

luonnos

 

sketch

luonnostella

 

sketch

piirtää

luonnostelu

sketch

piirustus

 

skew

kulkea vinoon

 

skew

kulkuaikaero

 

skew

luiska

 

skew

viisto

 

skew

viistota

 

skew

vino

 

skew

vinous

 

skew

vääntäminen

 

skew

vääntää

 

skip

harpata

 

skip

ohittaa

 

slack time

joutoaika

projektinhallinta

slant

/

vinoviiva

slant

vinoviiva

/

slanting

kalteva

 

slanting

vino

 

slash

/

kenoviiva

slash

etukenoviiva

/

slash

kenoviiva

/

slash

viiva

/

slash

vinoviiva

/

slashed zero

nolla poikkiviivalla

Ų

slashed zero

Ų

nolla poikkiviivalla

slave

oheis-

 

slave

orja

 

slave

sivu-

 

slave computer

orjakone

 

slave drive

orja-asema

levy

slave machine

orjakone

 

slave mode

tehtävätila

 

sledge

kelkka

 

sleeping

nukkua

Hymiö:    |-)

slide

diakuva

 

slide

kuultokuva

 

slide

liukusäädin

 

slide

ruutu

 

slide show

diaesitys

 

slider

liukusäädin

 

slideware

demotavara

 

slip

luisua

 

slot

aukko

 

slot

kouru

 

slot

lovi

 

slot

paikka

 

slot

rako

 

slot

ura

lisäkortin kiinnityspaikka

slot

väli

lisäkortin kiinnityspaikka

slow scan display

otosnäyttö

 

slow scroll

hidas vieritys

 

slowly changing dimension

hitaasti muuttuva dimensio

tietokannat

small capitals

kapiteelit

 

small thorn

ž

 

smart

osaava