A


Asiantuntijaosuuskunta Ornanet

Kotisivu

Sivukartta
Uutuudet
Makrot
Ohjelmointi
Hakulomake
Linkkivinkit
Yhteystiedot
Sisällysluettelo

Ylös 0 - 9 A B C D E F G - H I - J K - L M - N O - P Q - R S T U - Z

Englanninkieliset A alkuiset sanat

 

Englanninkielinen sana

Suomenkielinen sana

Lisähuomautus

a keyboard shortcut

näppäinoikotie

 

a keyboard shortcut

näppäinyhdistelmä

 

abbreviation

lyhenne

 

abbreviation

lyhennys

 

abbreviations

lyhenteet

 

abend

keskeyttää

 

abend

kumota

 

abend

lopettaa

 

abend

pysäyttää

 

abend

virhelopetus

 

ability

kelpoisuus

 

ability

kyky

 

ability

taito

 

ABIOS

laajennettu BIOS

Advanced BIOS, OS/2 varten kehitetty BIOS-laajennus

able

kykenevä

 

able

kyvykäs

 

abnormal end

epänormaali loppuminen

ABEND, ohjelman ajon loppuminen epänormaalisti

abort

keskeyttää

ohjelma tai toiminto

abort

keskeytyä

ohjelma tai toiminto

abort

kumota

 

abort

pysäyttää

ohjelma tai toiminto

abort

virhelopetus

 

about

noin

 

about

suunnilleen

 

about

tietoja

 

about help

neuvoja

 

absolute

absoluuttinen

 

absolute

ehdoton

 

absolute

kiistaton

 

absolute

rajaton

 

absolute

selvä

 

absolute

täydellinen

 

absolute

täysi

 

absolute address

ehdoton osoite

 

absolute address

koneosoite

 

absolute coding

konekielinen koodaus

 

absolute program module

ajomoduli

 

absolute value

itseisarvo

ABS

abstract

käsitteellinen

Olio-ohjelmointi, reaalimaailman kohteen pelkistetty ajatusluomus

abstract

yhteenveto

Olio-ohjelmointi, reaalimaailman kohteen pelkistetty ajatusluomus

abstract class

abstrakti luokka

Olio-ohjelmointi, luokka josta ei voi luoda omia olioita

abstract class

käsitteellinen luokka

Olio-ohjelmointi, luokka josta ei voi luoda omia olioita

abstract data type

abstrakti tietotyyppi

Olio-ohjelmointi, operaatioidensa kautta määritelty tietotyyppi

abstract method

abstrakti metodi

Olio-ohjelmointi, määriteltyjä, mutta toteutumattomia metofeja

abstract operation

abstrakti operaatio

Olio-ohjelmointi, operaatio, jolle on määritelty liittymä, mutta ei toteutusta

AC

vaihtosähkö

 

accelerate

kiihdyttää

 

accelerate

nopeuttaa

 

acceleration

kiihtyvyys

 

acceleration

nopeutuminen

 

accelerator

kiihdytin

 

accelerator

pikanäppäin

 

accelerator board

kiihdytinkortti

 

accelerator board

näyttökiihdytinkortti

 

accelerator card

kiihdytinkortti

 

accelerator card

näyttökiihdytinkortti

 

accelerator key

pikanäppäin

Näppäin tai näppäinyhdistelmä, jolla käyttäjä voi toteuttaa tietyn toiminnon käyttämättä valikkoa

accept

hyväksyä

 

accept

kelpuuttaa

 

accept

ottaa vastaan

 

acceptance

hyväksyminen

 

acceptance

vastaanotto

 

acceptance criteria

hyväksymisehto

 

acceptance delay

hyväksymisviipymä

 

acceptance test

hyväksymistarkastus

Laatujohtaminen

acceptance test

hyväksymistesti

 

access

haku

 

access

käydä

 

access

käynti

 

access

käyttöoikeus

 

access

oikeus

 

access

pääsy

 

access

saada

 

access

saanti

 

access arm

hakuvarsi

 

access code

saantikoodi

 

access control

käytönvalvonta

 

access control

pääsynvalvonta

 

access control list

käyttöoikeuden tarkistusluettelo

ACL

access denied

pääsy estetty

 

access denied

pääsy evätty

 

access key

valintanäppäin

 

access layer

liitäntäkerros

verkkotermi

access layer

reunakerros

verkkotermi

access level

käyttöoikeustaso

 

access modifier

suojausmääre

Olio-ohjelmointi, määrittää luokan jäsenen näkyvyyden

Access Network

yhteysverkko

 

Access Node

yhteyssolmu

 

access package

saantisuunnitelma

 

access path

saantipolku

 

access plan

kyselyn suoritussuunnitelma

 

access provider

palveluntuottaja

 

access provider

yhteyden tarjoaja

 

access right

käyttöoikeus

 

access server

pääsypalvelin

serveri joka huolehtii pääsystä yleisestä puhelinverkosta lähiverkkoon

access specifier

saantimääre

Olio-ohjelmointi, määrittää luokan jäsenen näkyvyyden

access time

hakuaika

hakuaika, joka kuluu, kun tieto haetaan muistilaitt. keskusyksikköön

access time

pääsyaika

hakuaika, joka kuluu, kun tieto haetaan muistilaitt. keskusyksikköön

access time

saantiaika

hakuaika, joka kuluu, kun tieto haetaan muistilaitt. keskusyksikköön

access type

käyttöoikeustyyppi

 

accessed

käytetty

 

accessibility

näkyvyys

Olio-ohjelmointi

accessibility

saavutettavuus

Olio-ohjelmointi. Tietotekniikka: ominaisuus, joka ilmentää sitä, kuinka helposti henkilö voi saada järjestelmän, laitteen, ohjelman tai palvelun käyttöönsä

accessibility options

helppokäyttötoiminon asetukset

 

accessible

saavutettavissa oleva

 

accessories

apuohjelmat

lisävaruste

accessories

lisätarvikkeet

lisävaruste tai apuohjelma

accessories group

apuohjelmat ryhmä

 

accessories group

lisäohjelmien ryhmä

 

accessory

lisälaite

 

accessory

oheislaite

 

accessory

tarvike

 

accidental

epäolennainen

 

accidental

etumerkki

 

accidental

satunnainen

 

accidental

tahaton

 

accidental

tilapäinen

 

accidental

toisarvoinen

 

accidental deletion

vahingossa poisto

 

accidental erasure

vahingossa pois pyyhkiminen

 

accidentally

sattumalta

 

accidentally

vahingossa

 

accommodate

mukauttaa

 

according to

jnk mukaan

 

accordingly

niinpä

 

accordingly

sen mukaisesti

 

accosting coupling

akustinen kytkentä

 

account disabled

tili poistettu käytöstä

 

accountability

laskutettavuus

 

accountability

tilivelvollisuus

 

accountability

vastuullisuus

 

accounting machine

reikäkorttikone

 

accounting machine

taulukointikone

 

accounting management

laskutuksen hallinta

verkkotermi

accounting package

kirjanpito-ohjelmisto

 

accrue

erääntyä

projektinhallinta

accrue

kertyä

projektinhallinta

accumulator

akku

AC

accuracy

oikeellisuus

 

accuracy

tarkkuus

 

accuracy

täsmällisyys

 

accurate

oikea

 

accurate

paikkansapitävä

 

accurate

tarkka

 

accurate

täsmällinen

 

accurately

tarkalleen

 

accurately

tarkasti

 

achieve

saada aikaan

 

achieve

saavuttaa

 

achieve

suorittaa loppuun

 

achievement index

suoritusindeksi

projektinhallinta, AI

acknowledge

kiittää

 

acknowledge

kuitata

 

acknowledge

myöntää

 

acknowledge

tunnustaa

 

acknowledgement

kiitos

 

acknowledgement

kuittaus

 

acknowledgement

kuitti

 

acknowledgement

myöntäminen

 

acknowledgement

tunnustaminen

 

acoustic

ääni-

 

acoustic coupler

akustinen modeemi

 

acoustic coupling

akustinen kytkentä

 

acquisition

hankinta

 

acquisition goal

hankintapäämäärä

 

acquisition process

hankintaprosessi

 

acquisition role

hankintarooli

 

action

teko

 

action

toimenpide

Olio-ohjelmointi

action

toimi

 

action

toiminta

 

action

toiminto

 

action bar

painikepalkki

 

action bar

toimintopalkko

 

action bar

valikkorivi

 

action bar text

valikkorivin teksti

 

action research

toimintatutkimus

Tilastomatematiikka, tilanne, jossa tutkija tilapäisesti liittyy kohdeyhteisöön ja teoreettisen tietonsa avulla auttaa yhteisöä ratkaisemaan ongelmia

actions on menu

valikon vaihtoehdot

 

activate

aktivoida

ohjelma, toiminto, valikko

activate

käynnistää

ohjelma, toiminto, valikko

activate

valita

ohjelma, toiminto, valikko

active

aktiivinen

tiedosto, ikkuna, solu ym

active

käytössä oleva

tiedosto, ikkuna, solu ym

active

toiminnassa oleva

 

active

toimiva

 

active

valittu

tiedosto, ikkuna, solu ym

active

voimassa oleva

tiedosto, ikkuna, solu ym

active border

aktiivinen kehys

 

active directory

käytössä oleva hakemisto

 

active drive

käytössä oleva asema

 

active loudspeaker

aktiivikaiutin

 

active matrix display

aktiivimatriisinäyttö

 

active partition

aktiivinen käynnistyspartitio

 

active partition

aktiivinen osio

käynnistyspartitio

active task list

ajoluettelo

 

active title bar

aktiivinen otsikkorivi

 

active title text

aktiivinen otsikkoteksti

 

active window

aktiivinen ikkuna

 

activity

tehtävä

Olio-ohjelmointi

activity

toiminta

 

activity

toiminto

 

activity

vilkkaus

 

activity analysis

toimintatutkimus

 

activity content

toimintosisältö

 

activity diagram

toimintakaavio

Olio-ohjelmointi, kuvaa käyttötapauksen työnkulkua

activity inventory

toimintosisältö

 

actor

käyttäjä

Olio-ohjelmointi

actor

käyttäjärooli

Olio-ohjelmointi

actor

toimija

Olio-ohjelmointi

actor

toteuttaja

Olio-ohjelmointi

actual

ajankohtainen

 

actual

nykyinen

 

actual

todellinen

 

actual

tosiasiallinen

 

actual

varsinainen

 

actual achievement

todellinen suoritus

projektinhallinta, AA

actual address

koneosoite

 

actual argument

varsinainen argumentti

 

actual coding

konekielinen koodaus

 

actual cost

todelliset kustannukset

projektinhallinta, AC

actual parameter

todellinen parametri

 

acute accent

´

 

acute accent

akuuttiaksentti

diakriittinen merkki ´, esimerkiksi é kirjaimessa

ad hoc

asiakohtainen

 

ad hoc

ennakoimaton

 

ad hoc

erityis-

 

ad hoc processing

ennakoimaton käsittely

kertakäyttöiseen tietotarpeeseen perustuva satunnainen relaatiotietokannan käsittely

ad hoc query

ennakoimaton kysely

 

ad hoc query

tilapäiskysely

 

adapt

sovittaa

 

adaptation

mukautuminen

 

adaptation

soveltaminen

 

adaptation layer

sovituskerros

 

adapter

kiinnike

 

adapter

liitin

 

adapter

sovitin

 

adapter

sovituskanta

 

adapter board

sovitinkortti

emolevyn laajennusliittimiin kiinnitettävä oheislaitteen kiinnityskortti

adapter card

sovitinkortti

emolevyn laajennusliittimiin kiinnitettävä oheislaitteen kiinnityskortti

adapter class

sovitinluokka

Olio-ohjelmointi

adaptive

mukautuva

 

adaptive

tunnistava

verkkotermi

adaptive program

mukautuva opetusohjelma

 

adaptor

kiinnike

 

adaptor

sovitin

 

ADB

sarjaväylä

Applen hidas sarjaväylä, johon kytketään hiiri, näppäimistö tms.

add

laskea yhteen

 

add

lisätä

 

add

lisää

 

add

nostaa

 

add folder item

lisää kuvakkeen kansioon

 

add mode

lisäystila

 

add new hardware

lisää uusi laite

 

add overflow

yhteenlaskusta johtuva tilanylitys

 

add table

lisää taulukon

 

add usage

lisäyskäyttötapa

 

add/remove programs

lisää/poista sovelluksia

 

addend

yhteenlaskettava

matematiikka

adder

summain

 

adder

yhteenlaskija

 

adder

yhteenlaskin

 

add-in board

lisäkortti

 

addition

laajennus

 

addition

lisäys

 

addition

yhteenlasku

matematiikka

additional

lisä-

 

additional

lisäksi tuleva

 

additional characters

lisämerkit

 

additional key

tasonvaihtonäppäin

 

additional server

lisäpalveluasema

 

additive

summautuva

 

add-on board

lisäkortti

 

address

kohdistaa

 

address

osoite

keskusmuistin muistipaikan osoite

address

osoittaa

 

address

taito

 

address

viittaa

 

address bus

osoiteväylä

 

Address Format Indicator

Osoiteformaatin indikaattori

AFI, Tietoliikenne

address mark

osoitemerkintä

 

address register

osoiterekisteri

 

address server

osoitepalvelin

 

address space

muistiavaruus

 

address space

osoiteavaruus

 

addressing

osoitteenmuodostus

 

addressing

osoitteenmuodostustapa

 

addressing plan

osoitteistosuunnitelma

Tietoliikenne

adjacent

viereinen

 

adjacent

vierekkäinen

 

adjust

korjata

 

adjust

soveltaa

 

adjust

sovittaa

 

adjust

säätää

 

adjust

tarkistaa

 

adjustable

siirrettävä

 

adjustable

sovitettavissa oleva

 

adjustable

säädettävissä oleva

 

adjustable

säädettävä

 

adjusting

tarkistus

 

adjustment

asetus

 

adjustment

säätäminen

 

adjustment

säätö

 

adjustment

säätökytkin

 

adjustment

säätölaite

 

adjustment

tarkistus

 

administration

hallinto

 

administration

ylläpito

 

administrative

hallinnollinen

verkon/tietokantojen hallintaan liittyvä

administrative

hallinto-

verkon/tietokantojen hallintaan liittyvä

administrative alert

valvontahälytys

 

administrative data processing

hallinnollinen tietojenkäsittely

 

administrative tools

hallintatyökalut

 

administrative tools

valvontatyökalut

 

administrator

hoitaja

tietokannan ym

administrator

pääkäyttäjä

järjestelmän hoitaja

admission

tulo

 

ADP

atk

automatic data processing, automaattinen tietojenkäsittely

ADP designer

atk-suunnittelija

 

ADP device

atk-laite

 

ADP system

atk-järjestelmä

 

adult software

nakuohjelma

 

advance

edistää

 

advance

eteneminen

 

advance

kehittyminen

 

advance

kehittää

 

advance

lisä

 

advance

nousu

 

advanced

edistynyt

 

advanced

kehittynyt

 

advanced

lisäasetukset

 

advanced

myöhäinen

 

advanced

pitkälle ehtinyt

 

advanced

taitava

 

advanced

uudenaikainen

 

advanced

äärimmäinen

 

advanced BIOS

laajennettu BIOS

ABIOS, OS/2 varten kehitetty BIOS-laajennus

advanced filter

erikoissuodatus

 

advanced installation

laajennettu asennus

 

advanced manufacturing technology

tietokonepohjainen teollisuuden tuotantotekniikka

 

advanced marking code

laajennettu merkintätila

 

advanced user

tehokäyttäjä

 

adventure game

seikkailupeli

 

advertise

mainostaa

 

advisory system

asiantuntijajärjestelmä

 

after pressure

kosketinpaine

äänenkäsittely, koskettimeen kohdistettava voima, jolla aikaansaadaan mm. vibraatto

after pressure

kosketinvoima

äänenkäsittely, koskettimeen kohdistettava voima, jolla aikaansaadaan mm. vibraatto

after-image

jälkivedos

 

aftertouch

jälkipaino

äänitermi

agent

agentti

agt,  itsenäisesti toimiva ohjelma

agent

asiamies

agt,  itsenäisesti toimiva ohjelma

agent

väline

agt,  itsenäisesti toimiva ohjelma

agent object

välittäjäolio

Olio-ohjelmointi, olio joka siirtää palvelupyynnöt eteenpäin

age-old

perinnäinen

 

aggregate

kooste

Olio-ohjelmointi, useammasta oliosta koostuva olio

aggregate

koottu olio

Olio-ohjelmointi, useammasta oliosta koostuva olio

aggregate

rakenteinen olio

Olio-ohjelmointi, useammasta oliosta koostuva olio

aggregate class

koosteluokka

Olio-ohjelmointi, luokka voi koostua muista olioista, joilla on omta metodit ja ominaisuudet

aggregate data

koostetieto

 

aggregate function

koostefunktio

tietokannat

aggregated facts

koostettavat tiedot

 

aggregates

tietokoosteet

relaatiotietokannat

aggregation

kokoontuminen

 

aggregation

koostaminen

 

aggregation

kooste

Olio-ohjelmointi, kuvaa kokonaisuutta ja sen osia

aggregation

koosteyhteys

Olio-ohjelmointi, kuvaa kokonaisuutta ja sen osia

aggregation

koostumussuhde

Olio-ohjelmointi, kuvaa kokonaisuutta ja sen osia

aggregation

yhdistäminen

Tietoliikenne

aid

apu

 

aid

apukeino

 

aid

avustus

 

aiming circle

valotähtäin

 

aiming symbol

valotähtäin

 

air brush

ilmaruisku

 

air brush

suihkepullo

 

air cooling

ilmajäähdytys

 

airbrush

aerografi

värityökalu

airbrush

maaliruisku

värityökalu

airbrush

suihkepullo

värityökalu

airbrush

sumutin

värityökalu

alarm

hälytin

 

alarm

hälyttää

hälyttää

alarm

hälytys

 

ALCOL

teknis-matemaattinen ohjelmointikieli

teknis-matemaattinen ohjelmointikieli

alert

hälyttää

 

alert

hälytys

 

alert

valmius

 

alertbox

hälytysikkuna

 

alertbox

varoitusikkuna

 

algorithm

algoritmi

yksityiskohtaisesti etenevä sarja ohjeita joilla ongelma ratkaistaan

algorithm

ratkaisumenetelmä

yksityiskohtaisesti etenevä sarja ohjeita joilla ongelma ratkaistaan

algorithm

sääntökokoelma

yksityiskohtaisesti etenevä sarja ohjeita joilla ongelma ratkaistaan

algorithm language

teknis-matemaattinen ohjelmointikieli

 

algorithmic complexity

algoritminen monimutkaisuus

 

algorithmic hyphenation

algoritminen tavutus

 

algorithms

algoritmit

kasvatustiede

alias

alias

lyhenne, joka viittaa varsinaiseen nimeen

alias

peitenimi

 

alias

toisella nimellä

 

aliasing

epätasaisuuden hyväksyminen

 

aliasing

moninimisyys

 

aliasing

sahalaitaisuus

 

align

asettaa suoraan riviin

 

align

kohdistaa

 

align

kohdistus

 

align

linjata

 

align

oikaista

 

align

tasata

 

align

tasaus

 

aligner

kohdistuslaite

 

aligning edge

tasausreuna

 

alignment

asemointi

tasaus

alignment

kohdistaminen

tekstin ym

alignment

kohdistus

 

alignment

tasaaminen

tekstin ym

alignment

tasaus

tekstin ym

all

kaikki

 

all access

kaikki oikeudet

relaatiotietokannan laajin valtuusluokka

allocate

antaa

 

allocate

jakaa

 

allocate

kohdentaa

 

allocate

paikantaa

 

allocate

sijoittaa

 

allocate

varata

deallocate = vapauttaa, reallocate = varata uudelleen

allocate

varata tilaa

deallocate = vapauttaa, reallocate = varata uudelleen

allocation

allokointi

levytilan tai muistin varaaminen tiettyä tarkoitusta varten

allocation

jako

 

allocation

kohdistaa

 

allocation

varaus

levytilan tai muistin varaaminen tiettyä tarkoitusta varten

allocation error

varausvirhe

 

allocation unit

varausyksikkö

 

allow

hyväksyä

 

allow

laskea

 

allow

sallia

 

allow

varata

 

allow edits

muokkaaminen sallittu

 

allow edits

salli muokkaus

 

allow to

antaa

 

allowable

sallittu

 

allowed

sallittu

 

alphabet

aakkoset

 

alphabet

kirjaimet

 

alphabet

kirjaimisto

 

alphabetic character

aakkosmerkki

 

alphabetic character set

kirjaimisto

 

alphabetic data

aakkostieto

 

alphameric

aakkosnumeerinen

 

alphamosaic character

mosaiikkimerkki

 

alphamosaic display

aakkosmosaiikkinäyttö

 

alphanumeric

aakkosnumeerinen

 

alphanumeric

alfanumeerinen

 

alphanumeric field

aakkosnumeerinen kenttä

 

also known as

tunnetaan myös nimellä

aka

alt key

alt-näppäin

 

alter

muuttaa

 

alter

muuttua

 

alter table

rakennemuutos

 

alternate

joka toinen

 

alternate

vaihdella

 

alternate

vaihto

 

alternate

vaihtoehtoinen

 

alternate

vuoro-

 

alternate

vuoroittainen

 

alternate

vuorotella

 

alternate boot record

vaihtoehtoinen alkulataustietue

 

alternate form

vaihtoehtoinen lomake

 

alternate input devices

vaihtoehtoiset syöttölaitteet

 

alternate key

vaihtoehtoinen avain

relaatiotietokannat

alternate partition

vaihtoehtoinen osio

 

alternate register set

vaihtoehtoinen rekisterijoukko

 

alternating current

vaihtosähkö

AC

alternating current

vaihtovirta

AC, sähköoppi ja

alternating current powered

vaihtovirtakäyttöinen

AC-powered

alternating current wall outlet

vaihtovirtaseinäkosketin

AC wall outlet

alternative

muu mahdollisuus

ALT -näppäin, vaihtaa tasoa

alternative

toinen

ALT -näppäin, vaihtaa tasoa

alternative

vaihtoehto

ALT -näppäin, vaihtaa tasoa

alternative

vaihtoehtoinen

ALT -näppäin, vaihtaa tasoa

alternative

valinta

ALT -näppäin, vaihtaa tasoa

ALU

aritmeettis-looginen yksikkö

 

always on top

aina päällimmäisenä

 

ambersand

&

et-merkki

ambersand

et -merkki

&

ambiguous

kaksiselitteinen

 

ambiguous filename

monikäsitteinen tiedostonimi

 

American standard code for information interchange

amerikkalainen merkkikoodi standardi

ASCII, Standardoitu bittiesitys merkeille tietokoneessa. ASCII-tekstitiedosto ei sisällä ohjausmerkkejä (lihavointia yms)

ammeter

ampeerimittari

 

amplifier

vahvistin

 

amplitude

voimakkuus

 

analog

analoginen

Am

analog

vastaavuus

Am

analog computer

analogiakone

 

analog monitor

analoginen monitori

 

analog-digital

analogisesta numeeriseen

A/D

analogue

analoginen

Brit

analogue-digital converter

analogi-digitaalimuunnin

 

analyse

analysoida

Brit

analyser

analysaattori

 

analyser

analysointilaite

 

analysis

analyysi

systeemityö

analysis

atk-suunnittelu

 

analysis

erittely

 

analysis

tutkimus

 

analysis of variance

varianssianalyysi

Tilastomatematiikka, ANOVA

analyst

analysoija

 

analyst

atk-suunnittelija

 

analyst

suunnittelija

 

analytical processing

jalostava käsittely

 

analyze

analysoida

Am

analyzer

analysaattori

 

analyzer

analysointilaite

 

ancestor class

perittävä luokka

Olio-ohjelmointi

and

ja

JA on looginen totuusehto

AND gate

JA-portti

 

AND-operation

JA-toimitus

 

anfang

anfangi

kappaleen iso alkukirjain (korkeus usein kaksi, kolme riviä)

anfangi

suuri alkukirjain

kahden tai kolmen rivin korkuinen kappaleen alkukirjain

angel

enkeli

Hymiö:    O:-)

angle brackets

[ ]

hakasulut

angle brackets

hakasulut

[]

angle brackets

kulmasulut

 

angle quotation mark

kulmasulkeen merkki

« »

angle quotation mark, left

«

 

angle quotation mark, right

»

 

angled line

murtoviiva

 

angry

suuttunut

Hymiö    :-||

angry

vihainen

Hymiö    >:-(

angular

kulma-

 

angular

kulmikas

 

animate

animaatio

 

animate

elävöittää

 

animation

animaatio

Havainnollistaminen liikkuvan kuvan avulla

animation

piirretty elokuva

 

anneal

hehkuttaa

 

annotate

kommentoida

 

annotate

varustaa huomautuksin

 

annotate

varustaa kommenteilla

 

annotation

huomautus

 

annotation

kommentaari

 

annotation

kommentti

 

annotation

muistiinpano

 

annotation

selitys

 

anode

anodi

fysiikka, dioidin positiivinen elektrodi, kts. cathode

anonymity server

anonyymipalvelin

palvelin, jonka kautta verkon käyttäjä voi liikkua verkossa tuntemattomana

anonymity server

nimettömyyspalvelin

palvelin, jonka kautta verkon käyttäjä voi liikkua verkossa tuntemattomana

anonymous

nimetön

anon

anonymous

nimeään ilmaisematon

anon

anonymous FTP

anonyymi tiedonsiirto

 

anonymous FTP

anonyymi tiedostonsiirto

 

anonymous FTP

nimetön tiedonsiirto

 

anonymous use

anonyymikäyttö

 

anonymous use

nimetön käyttö

 

anonymous user identity

anonyyminimi

 

answer

ratkaisu

 

answer

vastaus

 

answer wizard

vastausvelho

 

antenna

antenni

 

antenna coil

antennikäämi

digitointikynän

antenna grid

antenniristikko

digitointilaudan

antialias

pehmennys

 

anti-aliased

pehmennys

viivojen sahalaitaisuuden pehmentämistä

anti-aliased

reunan pehmentäminen

viivojen sahalaitaisuuden pehmentämistä

antialiasing

epätasaisuuksien kompensointi

 

anti-aliasing

reunan pehmennys

viivojen sahalaitaisuuden pehmentämistä

anti-spyware

vakoiluntorjuntaohjelma

Ohjelma, joka estää vakoiluohjelmia asentumasta tai etsii ja poistaa vakoiluohjelmat tietokoneesta

antivirus software

virussuojausohjelma

 

any

mikä tahansa

 

any

mikä vain

 

any part of field

kentän jokin osa

 

apostrophe

'

heittomerkki tai yläpilkku

apostrophe

heittomerkki

'

apostrophe

yläpilkku

'

apparent

näennäinen

nopeus, teho

appear

ilmestyä

 

appear

tulla esiin

 

appear

tulla näkyviin

 

appearance

ulkoasu

 

append

kiinnittää

 

append

liittää

 

append

liittää loppuun

 

append

lisätä

 

append directory

liitetty hakemisto

 

appendix

liite

app

appendix

lisä

app

apple desktop bus port

applen sarjaväylä

Applen hidas sarjaväylä, johon kytketään hiiri, näppäimistö tms.

apple menu

omenavalikko

Macintosh-laitteissa

applet

pienoissovellus

Olio-ohjelmointi, sovelma, joka on toiminnaltaan rajoitettu

applet

sovelma

Olio-ohjelmointi, sovelma, joka on toiminnaltaan rajoitettu

applicability

soveltuvuus

Olio-ohjelmointi

application

anomus

 

application

hakemus

 

application

sovellus

 

application

sovellutus

sovellus

application

soveltaminen

 

application development system

sovelluskehitin

 

application form

hakemuslomake

 

application framework

sovelluskehys

 

application generator

sovelluskehitin

 

application icon

sovellusikoni

 

application icon

sovelluskuvake

 

application information

sovelluksen tiedot

 

application launcher

käynnistinohjelma

 

application layer

sovelluskerros

verkkotermi, OSI-mallin kerros 7

application model

sovellusmalli

 

application package

sovellusohjelma

tiettyyn tarkoitukseen suunniteltu ohjelma

application package

sovellusohjelmapaketti

 

application plan

ohjelman suoritussuunnitelma

 

application platform

sovellustaso

 

application program

sovellusohjelma

tiettyyn tarkoitukseen suunniteltu ohjelma

application programmer

sovellusohjelmoija

 

application programming

sovellusohjelmointi

 

application programming interface

ohjelmointirajapinta

API, järjestelmään toteutettu liittymä, jolla järjestelmään voi rakentaa sovelluksia

application programming interface

sovellusliittymä

API, järjestelmään toteutettu liittymä, jolla järjestelmään voi rakentaa sovelluksia

application programming interface

sovellusohjelman rajapinta

API, järjestelmään toteutettu liittymä, jolla järjestelmään voi rakentaa sovelluksia

application protocol

sovelluskäytäntö

 

application requester

tietokannan pyyntöohjelma

 

application savepoint

sovelluksen tallennuskohta

 

application server

sovelluksen verkkopalveluohjelma

 

application server

sovelluspalvelin

 

application service provider

sovelluspalveluntarjoaja

ASP, sovellusten vuokrauspalvelua verkon välityksella tarjoava yritys

application shortcut key

pikanäppäin

 

application shortcut key

sovelluspikanäppäin

 

application software

sovellusohjelma

tiettyyn tarkoitukseen suunniteltu ohjelma

application software

sovellusohjelmisto

tiettyyn tarkoitukseen suunniteltu ohjelma

application swap file

sovelluksen vaihdannaistiedosto

 

application window

sovellusikkuna

 

application workspace

ohjelman työtila

 

application-development environment

sovelluskehitysympäristö

 

application-development tools

sovelluskehitystyökalut

 

applications group

sovellusohjelmien ryhmä

 

applications programmer

sovellusohjelmoija

 

applications programming

sovellusohjelmointi

 

application-specific code

sovelluskohtainen ohjelmakoodi

 

application-specific macro

sovelluskohtainen makro

 

applied research

soveltava tutkimus

Tilastomatematiikka, tutkimushanke, jonka tuloksia on tarkoitus soveltaa heti käytäntöön

apply

anoa

 

apply

asettaa

 

apply

hakea

 

apply

käyttää

 

apply

käytä

 

apply

sopia

 

apply

soveltaa

 

apply

soveltua

 

applying

soveltaminen

 

approach

lähestymistapa

 

approach

lähestyä

 

approach

pääsy

 

approximate

likimääräinen

 

approximate search

likihaku

 

approximately

likimäärin

approx

approximately

noin

approx

approximately

suunnilleen

approx

arc

kaari

matematiikka

arcade game

kolikkopeli

 

arched

kaareva

 

architect

luoja

 

architecture

arkkitehtuuri

Rakentaminen, Systeemityö, Olio-ohjelmointi

architecture

kaava

 

architecture

rakenne

 

archival

arkisto

 

archival database

arkistotietokanta

Eri ajoilta olevien tietojen kokoelma

archival disk

arkistointilevy

 

archival quality

arkistointikelpoinen

 

archival quality

arkistokelpoinen

 

archival tape

arkistointinauha

 

archive

arkisto

 

archive

arkistoida

 

archive

asiakirjat

 

archive bit

arkistointibitti

 

archive block

arkistolohko

 

archive flag

arkistobitti

 

archive log file

arkistolokitiedosto

 

archive quality

arkistokelpoinen

 

archived

arkistoitu

 

archiving

arkistointi

 

archiving server

arkistopalvelin

 

archiving system

arkistointijärjestelmä

 

are you OK

oletko kunnossa

 

area

ala

 

area

alue

 

area

osa

 

area

pinta-ala

 

area graph

pintakaavio

 

areal density

tiheys pinta-alayksikköä kohti

 

argument

argumentti

matematiikka, ohjelmointi, ohjelmalle annettu parametri

argument

muuttuja

matematiikka

argument

parametri

ohjelmointi, ohjelmalle annettu parametri

arithmetic

aritmetiikka

matematiikka

arithmetic

laskeminen

matematiikka

arithmetic

laskenta

matematiikka

arithmetic

laskuoppi

matematiikka

arithmetic logic unit

aritmeettis-looginen yksikkö

ALU

arithmetic mean

aritmeettinen keskiarvo

Tilastomatematiikka, arithmetic mean ~ aritmeettinen keskiarvo

arithmetic operation

aritmeettinen laskutoimitus

 

arithmetic operation

laskutoimitus

 

arithmetic operator

aritmeettinen operaattori

 

arithmetic unit

laskuyksikkö

 

arithmetical shift

aritmeettinen siirto

 

arithmetic-logic unit

aritmeettis-looginen yksikkö

 ALU

armed

-haarainen

 

arrange

järjestä

 

arrange

sovittaa

 

arrange

suorittaa

 

arrange

suunnitella