O - P


Asiantuntijaosuuskunta Ornanet

Kotisivu

Sivukartta
Uutuudet
Makrot
Ohjelmointi
Hakulomake
Linkkivinkit
Yhteystiedot
Sisällysluettelo

Ylös 0 - 9 A B C D E F G - H I - J K - L M - N O - P Q - R S T U - Z

Englanninkieliset O - P alkuiset sanat

 

Englanninkielinen sana

Suomenkielinen sana

Lisähuomautus

object

elementti

 

object

kohde

 

object

objekti

Olio-ohjelmointi, kerralla käsiteltävissä oleva kokonaisuus, joka sisältää tiedon ja siihen kohdistuvat toiminnot eli metodit

object

olio

Olio-ohjelmointi, kerralla käsiteltävissä oleva kokonaisuus, joka sisältää tiedon ja siihen kohdistuvat toiminnot eli metodit

object

tarkoite

 

object

tulos-

 

object application

objektisovellus

 

object browser

objektien selain

 

object class

olioluokka

Olio-ohjelmointi

object code

kohdekielinen koodi

 

object database

oliotietokanta

Olio-ohjelmointi

object diagram

oliokaavio

Olio-ohjelmointi, kuvaa rakenteellisesti oliosysteemiä ja olioiden yhteydet

object file

tulostiedosto

 

object gathegory

oliokategoria

Olio-ohjelmointi

object graphic

oliografiikka

vektorigrafiikka koostuu useista olioista

object hehavior model

dynaaminen oliomalli

Olio-ohjelmointi, olioiden käyttämisen kuvaus

object identification

olion tunniste

OID Olio-ohjelmointi

object identifier

oliotunniste

Olio-ohjelmointi

object inspector

tarkastaja

 

object interaction diagram

olioyhteistyökaavio

Olio-ohjelmointi

object interaction diagram

yhteistyökaavio

Olio-ohjelmointi

object language

tuloskieli

 

object linking and embedding

objektin linkitys ja upotus

OLE-tekniikka

object linking and embedding

olion linkitys ja upotus

OLE-tekniikka

object model

oliomalli

Olio-ohjelmointi, kuvaa olioiden staattisen rakenteen systeemissä sekä olioiden yhteydet

object module

tulosmoduli

 

object orientation

oliolähestymistapa

Olio-ohjelmointi

object oriented

oliokeskeinen

Olio-ohjelmointi

object oriented

oliopohjainen

Olio-ohjelmointi

object oriented

oliosuuntautunut

Olio-ohjelmointi

object oriented analysis

olioanalyysi

OOA, Olio-ohjelmointi

object oriented approach

olioajattelu

Olio-ohjelmointi

object oriented approach

oliolähestymistapa

Olio-ohjelmointi

object oriented database

oliotietokanta

Olio-ohjelmointi

object oriented design

oliosuunnittelu

OOD, Olio-ohjelmointi

object oriented language

oliokieli

Olio-ohjelmointi

object oriented language

olio-ohjelmointikieli

Olio-ohjelmointi

object oriented language

olioperustainen kieli

Olio-ohjelmointi

object oriented programming

olio-ohjelmointi

OOP, Olio-ohjelmointi

object oriented programming

oliopohjainen ohjelmointi

OOP, Olio-ohjelmointi

object packager

objektin pakkaus

 

object placement

kohteen sijoitus

objektin sijoitus

object program

kohdekielinen ohjelma

 

object program

olio-ohjelma

 

object program

tulosohjelma

 

object structure model

oliorakennemalli

Olio-ohjelmointi

object structure model

staattinen oliomalli

Olio-ohjelmointi

object technology

oliotekniikka

 

object time

suoritusaika

 

object time

suoritusvaihe

 

object-action

olio-toiminto

 

objective

päämäärä

 

objective

tarkoitus

 

object-orientation

oliosuuntautuneisuus

 

object-orientation programming

oliosuuntautunut ohjelmointi

 

object-oriented analysis

oliopohjainen määrittely

OOA Olio-ohjelmointi, mitä olioita

object-oriented application

olioperustainen ohjelma

Olio-ohjelmointi

object-oriented design

oliopohjainen suunnittelu

OOD Olio-ohjelmointi, miten palveluvastuut

object-oriented programming

olio-ohjelmointi

OOP 1990-luvulla kehitetty ohjelmointitekniikka

obtain

hankkia

 

obtain

olla voimassa

 

obtain

saada

 

obtain

saada jkn suostumus

 

obtain

saavuttaa

 

obtain

vallita

 

obvious

ilmeinen

 

occasion

aihe

 

occasion

syy

 

occasion

tapahtuma

 

occasion

tilaisuus

 

occasion

tilanne

 

occur

esiintyä

 

occur

ilmaantua

 

occur

olla

 

occur

sattua

 

occur

tapahtua

 

occurence

esiintyminen

 

occurence

esiintymä

 

occurence

sattuma

 

occurence

tapahtuma

 

occurence

tapaus

 

occurrence

esiintyminen

 

occurrence

esiintymä

 

occurrence

sattuma

 

occurrence

tapaus

 

OCR

optinen merkintunnistus

optical character recognition on optinen luku ja merkintunnistus

octal

oktaali-

 

octal

oktaalijärjestelmä

lukujärjestelmä jonka kantaluku on 8

octal number

oktaaliluku

luku lukujärjestelmässa jossa kantaluku on 8

octal number system

kahdeksanjärjestelmä

lukujärjestelmä jonka kantaluku on 8

octal number system

kahdeksanlukujärjestelmä

lukujärjestelmä jonka kantaluku on 8

octet

kahdeksanbittinen tavu

 

octet

oktetti

8 bitin jono eli tavu

odd

pariton

 

odd

ylimääräinen

 

odd numbered

pariton numerointi

 

odd parity

pariton pariteetti

even parity = parillinen pariteetti

odd parity check

parittomuustarkastus

even parity check = parillisuustarkastus

oersted

oersted

magneettikentän voiman yksikkö

off

irronnut

 

off

irti

 

off

kiinni

 

off

lopussa

 

off

pois

 

off

pois päältä

 

off

sivu-

 

off

vapaa

 

offer

tarjous

 

office

toimisto

 

office assistant

Office-avustaja

 

office automatio

toimistoautomaatio

 

office automation

toimistoautomaatio

 

office computer

toimistotietokone

 

office equipment

konttorikoneet

 

office suite

toimisto-ohjelmisto kokoelma

 

office system

toimistojärjestelmä

 

office technology

toimistotekniikka

 

offline

ei kytketty

ilman tietoliikenneyhteyttä toimiva

offline

erillinen

ilman tietoliikenneyhteyttä toimiva

offline

erillis-

ilman tietoliikenneyhteyttä toimiva

offline

irrallinen

ilman tietoliikenneyhteyttä toimiva

offline

irti

ilman tietoliikenneyhteyttä toimiva

offline

yhteydetön

ilman tietoliikenneyhteyttä toimiva

off-line

poiskytketty

ilman tietoliikenneyhteyttä toimiva

offline processing

erilliskäsittely

 

offline system

erillisjärjestelmä

 

offline system

erillissysteemi

 

offset

haara

AutoCAD, piirtää annetun objektin suuntaisia viivoja

offset

mutka

AutoCAD, piirtää annetun objektin suuntaisia viivoja

offset

siirtymä

AutoCAD, piirtää annetun objektin suuntaisia viivoja

offset

vastine

AutoCAD, piirtää annetun objektin suuntaisia viivoja

offset

yhdensuuntais-

AutoCAD, piirtää annetun objektin suuntaisia viivoja

off-the-shelf

valmis-

 

often

monesti

 

often

useasti

 

often

usein

 

oh, by the way

muuten

OBTW

ohm

ohmi

vastuksen mittayksikkö

OK

OK

hyväksyvä painike

older

vanhemmat

 

OLE

OLE-tekniikka

objektien linkitys- ja upotustekniikka

omission

laiminlyönti

 

omission

pois jättäminen

 

omission

tekemättä jättäminen

 

omit

hypätä jnk yli

 

omit

jättää pois

 

omit

jättää väliin

 

on call

valmiina

 

on call

valmiustilassa

 

on display

näytteillä

 

on line

kytketty

 

on line

kytkettynä

 

on line

linja-

 

on line

linjalla

 

on line

tosiaikainen

 

on the other hand

toisaalta

OTOH

on the other hand

vuorostaan

OTOH

on top

ylös

päällimmäisenä

on top of

päällä

 

on-disk

levyllä oleva

 

one shot

kerta

 

one-dimensional

yksiulotteinen

 

one's complement

yhden komplementti

 

one-time key

kerta-avain

 

one-to-many

yhdestä moneen -relaatio

 

one-to-one

yhdestä yhteen -relaatio

 

online

kytketty

tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva

online

linja

tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva

online

linjalla

tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva

online

suora

 

online

suoraan kytketty

tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva

online

tosiaikainen

tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva

on-line

kytketty

tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva

on-line

suoraan kytketty

tietoliikenneyhteyden välityksellä toimiva

online analytical processing

tosiaikainen jäsentävä käsittely

OLAP, relaatiotietokannat

online backup

rinnakkaisvarmistus

 

online help

käytönaikainen ohje

Tietokoneohjelmaan kuuluva ohjetoiminto, joka antaa tietoa ohjelman käytöst

on-line help

käytönaikainen ohje

Tietokoneohjelmaan kuuluva ohjetoiminto, joka antaa tietoa ohjelman käytöst

online processing

suorakäsittely

 

online system

suorasysteemi

 

online transaction processing

jäsentävä käsittely

OLAP, tietokannat

online user

suorakäyttäjä

 

on-the-fly

lennossa

verkkotermi

on-the-fly switching

suoraan kytkevä

verkkotermi

OOP

oliopohjainen ohjelmointi

 

op code

toimintakoodi

 

opacity

peittävyys

päällimmäisen kuvan läpinäkyvyys niin, että alempi kuva näkyy osittain läpi

opal

opaali

 

opaque

himmeä

tietokannat

opaque

läpinäkymätön

 

opaque

näkyvä

 

opcode

toimintokoodi

 

open

avaa

 

open

avata

 

open

avaus

 

open

avoin

 

open a file

avata tiedosto

 

open cabeling system

avoin kaapelointijärjestelmä

verkkotermi

open folder

avaa kansio

 

open form

avaa lomake

 

open library

avaa kirjaston

 

open loop

avoin lähetys

äänitermi

open query

avaa kysely

 

open report

avaa raportin

 

open script

avaa scripti

 

open shop operations

avoin käyttö

 

open source

avoin lähdekoodi

ohjelman lähdekoodi on avoimesti kaikkien saatavilla

open subroutine

avoin aliohjelma

 

open system

avoin järjestelmä

 

open system

avosysteemi

 

Open Systems Architecture

avoin systeemikaava

 

Open Systems Architecture

avoin verkkokaava

 

open systems interconnection

avoimen kommunikoinnin järjestelmä

kansainvälinen standardi

Open Systems Interconnection Reference Model

avosysteemien liitäntämalli

 

open table

avaa taulukko

 

open with

avaa sovelluksessa

 

opened by

avasi

 

openended

avorakenteinen

 

opening

aloitus

 

opening parenthesis

(

aloittava kaarisulku

opening parenthesis

aloittava kaarisulku

(

operand

operandi

Olio-ohjelmointi, muuttuja tai lauseke, johon operaattorin tekeminen kohdistuu ja  joka vaikuttaa lausekkeen lopputulokseen

operate

käyttää

tietokonetta

operate

toimia

 

operating environment

käyttöympäristö

 

operating frequency

toimintataajuus

 

operating speed

toimintanopeus

laitteen

operating system

käyttöjärjestelmä

ohjelma joka ohjaa ja hallitsee tietokoneen toimintaa

operating system shell

komentotulkki

 

operating temperature

käyttölämpötila

 

operating-system prompt

käyttöjärjestelmäkehoite

 

operation

käyttäminen

ohjelman ym

operation

käyttö

ohjelman ym

operation

operaatio

Olio-ohjelmointi

operation

palvelu

Olio-ohjelmointi

operation

toimenpide

 

operation

toimi

 

operation

toiminta

laitteen

operation

toimitus

 

operation

vaikutus

 

operation

yritys

liike-

operation code

toimituskoodi

 

operation mode

toimintatila

 

operation polymorphism

operaatiomonimuotoisuus

Olio-ohjelmointi

operational planning

operatiivinen suunnittelu

systeemityö

operations

käyttö

 

operator

käyttäjä

tietokoneen

operator

operaattori

matematiikka, aritmeetinen symboli kuten +, -, * tai / tai tietokone-

operator error

käyttäjän virhe

 

operator precedence

operaatioin sitovuus

Olio-ohjelmointi

opposite

päinvastainen

 

opposite

vastakkainen

 

opposite

vastakohta

 

opposite

vastapäinen

 

opposite

vastapäätä

 

opposite to

vastapäätä

 

optical

optinen

valoon perustuva

optical cable

valojohdin

 

optical cable

valokaapeli

 

optical character reader

optinen merkinlukija

 

optical character reading

optinen luku

OCR

optical character recognition

optinen luku

OCR

optical character recognition

optinen merkinluku

OCR

optical character recognition

optinen merkintunnistus

OCR

optical disk

laserlevy

 

optical disk

optinen levy

 

Optical Distribution Network

optinen jakeluverkko

ODN

optical fiber

valokuitu

 

optical fiber cable

valokaapeli

 

optical fibre

valokuitu

 

Optical Line Termination

optinen linjapääte

OLT

Optical Network Unit

optinen verkkoyksikkö

ONU

optical recording

optinen tallennus

 

optical scanner

optinen lukija

skanneri

optical scanner

optinen tutkain

skanneri

optical scanner

valotutkain

skanneri

optical text recognition

optinen tekstintunnistus

OCR

optics

optiikka

 

optimization

optimointi

 

optimize

optimoida

 

optimized code

optimoitu koodi

 

optimizer

optimoija

Olio-ohjelmonti

optimizing

optimoiminen

relaatitietokannat

optimum

optimi

 

optimum

paras

 

option

asetus

 

option

asetusparametri

 

option

lisuke

 

option

lisäpiirre

 

option

lisävaruste

 

option

vaihtoehto

 

option button

valintakytkin

Näppäin tai näppäinyhdistelmä, jolla käyttäjä voi toteuttaa tietyn toiminnon käyttämättä valikkoa

option button

valintanappi

Näppäin tai näppäinyhdistelmä, jolla käyttäjä voi toteuttaa tietyn toiminnon käyttämättä valikkoa

option button

valintapainike

Näppäin tai näppäinyhdistelmä, jolla käyttäjä voi toteuttaa tietyn toiminnon käyttämättä valikkoa

option group

vaihtoehtoryhmä

 

option group

valintaryhmä

 

option value

vaihtoehdon arvo

 

optional

valinnainen

 

optional

vapaaehtoinen

 

options

asetukset

 

options

määritykset

 

options

valinnat

 

optoelectronic

valosähköinen

 

optoisolated

optisesti eristetty

signaali

or

tai

OR on looginen hakulauseoperaattori

OR operation

TAI-toimitus

 

oracles

raamattu

 

oral sex

oraaliseksiä

Hymiö:    :-()==8

order

järjestys

 

order

järjestää

 

order

käskeä

 

order

käsky

 

order

määräys

 

order

tilata

 

order

tilaus

 

orderer

tilaaja

Olio-ohjelmointi

organization

rakenne

 

organization object

organisaatio-olio

Olio-ohjelmointi

organizational

hallinnollinen

.org on valtion viraston tai -laitoksen internet osoitteen loppuosa

organize

järjestele

sähköpostit

organize

järjestellä

kovalevy

organize

järjestää

tietoja

organizer

järjestin

 

orientation

suunta

merkin tai sivun suunta tulostuksen aikana

original

alkuperäinen

tiedostomuoto

original

alkuperäis-

 

original

omintakeinen

alkuperäinen

original diskette

alkuperäislevyke

 

original equipment manufacturer

alkuperäinen laitteen valmistaja

OEM

original equipment manufacturer

alkuperäinen laitteistovalmistaja

OEM

original equipment manufacturer

laitteen alkuperäinen valmistaja

OEM

original file

alkuperäinen tiedosto

 

originally

alkuaan

 

originally

alunperin

 

originate

lähtöisin

 

or-operation

tai-toimitus

 

orphan

orpo

sivuntaitto yms. sivun lopussa oleva yksinäinen rivi kun muu kappale on seuraavalla sivulla

orphan line

orporivi

sivun lopussa oleva yksinäinen rivi kun muu kappale on seuraavalla sivulla

orthogonal

kohtisuora

AutoCAD, ortho = kohtisuora pakotus

orthogonal

suorakulmainen

AutoCAD, ortho = kohtisuora pakotus

OSI

avoimen kommunikoinnin järjestelmä

kansainvälinen standardi

OSI architecture

OSI-kaava

 

other

muu

 

other

toinen

muu

out of

poissa

 

out of action

epäkunnossa

 

out of date

vanhentunut

 

out of environment space

koko ympäristötila on jo käytetty

 

out of focus

epäselvä

 

out of focus

väärin tarkennettu

 

out of order

epäjärjestyksessä

 

out of order

epäkuntoinen

 

out of order

rikki

 

out-basket

lähtölokero

 

outbox

lähtevät

 

outdenting

liehu rivi

vedetään kappaleen ensirivi marginaalin ulkopuolelle

outdenting

ulosveto

vedetään kappaleen ensirivi marginaalin ulkopuolelle

outer

ulompi

 

outer join

ulkoliitos

 

outline

hahmotella

 

outline

hahmotus

 

outline

jäsennys

jäsennin

outline

ääriviiva

 

outlined

ääriviivattu

 

outliner

jäsennin

 

outlook

katsantokanta

 

outlook

käsitys

 

outlook

näkemys

 

outlook

näkymä

 

output

kirjoitus

tieto tulostetaan monitorille tai paperille

output

lähtöliitännät

 

output

tulostaa

tieto tulostetaan monitorille tai paperille

output

tulostaminen

tieto tulostetaan monitorille tai paperille

output

tuloste

tieto tulostetaan monitorille tai paperille

output

tulostus

tieto tulostetaan monitorille tai paperille

output

tuotanto

 

output

tuotos

 

output

ulostulo

tieto tulostetaan monitorille tai paperille

output buffer

tulostuspuskuri

 

output channel

tulostuskanava

 

output data

tulostustieto

 

output device

tulostin

 

output device

tulostuslaite

 

output field

tuloskenttä

 

output file

kohdetiedosto

 

output format

siirtomuoto

 

output handler

jälkikäsittelijä

 

output handler

jälkikäsittely

 

output server

tulostuspalvelin

 

output stream

tulostevirta

Olio-ohjelmointi, mahdollistaa tiedon kirjoittamisen kohteeseen

output to

siirrä

 

outsourcing

ulkoistaminen

 

over allocation

ylityöllistäminen

projektinhallinta

overall appeal

kokonaiskuva

 

overall scheme

kokonaissuunnitelma

 

overall scheme

yleissuunnitelma

 

overall view

kokonaiskuva

 

overallocated

yliallokoitu

projektinhallinta

overcircle

ympyräaksentti

 

overdrive processor

päivityssuoritin

 

overflow

ylivuoto

 

overhead

yläpuolella oleva

 

overhead projector

piirtoheitin

 

overlap

limittää

 

overlap

limitys

 

overlap

olla päällekkäin

 

overlap

ristiin meno

 

overlay

kerros

 

overlay

kerrostaa

 

overlay

kerrostaminen

 

overlay

peittää

 

overlays

peitteet

 

overload

ylikuormittaa

 

overloading

kuormittaminen

Olio-ohjelmointi

overloading

kuormitus

Olio-ohjelmointi, huono: ylikuormitus

overloading

lisämäärittely

 

overloading

ylimäärittely

 

overprint

päälle painaminen

 

overprint

päällekirjoitus

 

override

korvata

 

override

ohittaa

 

override

syrjäyttää

Olio-ohjelmointi

overriding

korvaus

 

overriding

syrjäyttäminen

 

overriding

uudelleen määrittely

 

overrun

ylitys

 

overscore

ylleviivaus

 

overstrike

päällekirjoitus

 

overstrung

ylirasittunut

 

overtake

ohittaa

 

overtake

tavoittaa

 

overtake

yllättää

 

overtime

ylityö

projektinhallinta

overture

johdanto

 

overtype mode

päällekirjoitustila

 

overview manual

yleisopas

 

overwrite

kirjoittaa päälle

 

overwrite

kirjoittaa uusia tietoja

 

overwrite

korvaus

 

overwrite

päällekirjoitus

 

overwrite a file

kirjoittaa tiedoston päälle

 

overwrite mode

korvaustila

 

overwriting

päällekirjoitus

 

overwriting

päällelyönti

 

own

pitää hallussaan

 

own variable

itsenäismuuttuja

 

owner

haltija

 

owner

omistaja

 

owner record

johtotietue

 

owner router

omistajareititin

verkkotermi

ownership

omistaja

 

pack

pakata

 

pack

pakka

 

pack

tiivistää

 

pack up

pakata

 

package

kotelo

pkg

package

pakata

 

package

paketoida

 

package

paketointi

Olio-ohjelmointi, samaan käyttötapaukseen liittyvät luokat niputettuna yhteen

package

paketti

pkg

package

pakkaus

Olio-ohjelmointi, pkg

packaging

pakkaaminen

 

packet

paketti

pkt

packet driver

pakettiajuri

yleinen määrittely verkkosovittimen ohjaimen ja protokollaohjelmiston väliseksi rajapinnaksi

packet filtering

pakettisuodatus

palomuurin läpi poäästetään vain etukäteen hyväksyttyjen osoitteiden mukaiset tietopaketit

packet network

pakettiverkko

 

packet switching

pakettikytkentä

 

packet switching

pakettivälitys

 

packet window

paketti-ikkuna

 

packet window

pakettikapasiteetti

 

packet-switching network

pakettivaihdantaverkko

 

packing

pakkaus

 

packing density

pakkaustiheys

 

pad

täyte

Ethernet-kehyksessä, kun datan osuus on alle 64 bittiä, lisätään puuttuvaan osaan täytettä

pad

täyttää

 

padding

täyte

verkkotermi, Ethernet-kehyksessä, kun datan osuus on alle 64 bittiä, lisätään puuttuvaan osaan täytettä

padding

täyttäminen

verkkotermi, Ethernet-kehyksessä, kun datan osuus on alle 64 bittiä, lisätään puuttuvaan osaan täytettä

padding character

täytemerkki

 

paddle

ohjausnuppi

 

paddle

peliohjain

 

page

sivu

 

page

sivuttaa

 

page band

sivuvyöhyke

 

page break

sivukatko

 

page break

sivun vaihto

 

page break

sivuvaihto

 

page description language

sivunkuvauskieli

 

page display

sivunäytin

 

page down

sivu alaspäin

PgDn -näppäin

page end character

sivunloppumerkki

 

page end character

sivunrajamerkki

 

page frame

sivunkehys

EMS-muistin käyttämä kehysalue

page header

ylätunniste

 

page length

sivunpituus

 

page number

sivunumero

 

page order

sivujärjestys

 

page printer

sivukirjoitin

 

page reader

lomakkeenlukija

 

page setup

sivunasetukset

 

page up

sivu ylöspäin

PgUp -näppäin

paged

sivutettava

 

paged memory

laajennettu muisti

muistialue, johon prosessorilla ei ole suoraa yhteyttä

paged memory management unit

sivuttaismuistin hallintayksikkö

apuprosessori joka tukee sivuttaismuistin käyttöä

pages per minute

sivua minuutissa

ppm

paginate

sivuttaa

 

pagination

sivunumerointi

 

pagination

sivutus

 

paging

sivutus

 

paging file

sivutustiedosto

 

paging zone

sivutusalue

 

paging zone

sivutusvyöhyke

 

paint

maalata

 

paint

maali

 

paintbox

väriruutu

 

paintbrush

pensseli

 

paintbrush

sivellin

 

paint-brush

sivellin

 

pair cable

parikaapeli

 

palette

paletti

esimerkiksi värivalikoima

palette

valikoima

esimerkiksi värivalikoima

palmtop

kämmenmikro

 

palmtop PC

taskumikro

 

PAN

henkilökohtainen verkko

verkko, jonka samaa langatonta tiedonsiirtotekniikkaa hyödyntävät laitteet muodostavat lähietäisyydellä ollessaan automaattisesti, ilman toiminta-asetusten määritystä

PAN

lähiverkko

verkko, jonka samaa langatonta tiedonsiirtotekniikkaa hyödyntävät laitteet muodostavat lähietäisyydellä ollessaan automaattisesti, ilman toiminta-asetusten määritystä

PAN

omaverkko

verkko, jonka samaa langatonta tiedonsiirtotekniikkaa hyödyntävät laitteet muodostavat lähietäisyydellä ollessaan automaattisesti, ilman toiminta-asetusten määritystä

pane

ruutu

 

panel

kenttä

 

panel

kojetaulu

 

panel

kytkinlaatta

 

panel

paneeli

 

panel

ruutu

 

panel

taulu

 

panel area

ruutu

 

panning

panorointi

liikutetaan ääni kuulumaan haluttuun kohtaan kaiutinparin välissä

panning

vaakavieritys

 

paper

arkki

 

paper

kirjoitelma

 

paper

lehti

 

paper

paperi

 

paper

paperinen

 

paper

sanomalehti

 

paper

tutkielma

 

paper clip

paperiliitin

 

paper clip

paperinnipistin

 

paper feed

paperin syöttö

 

paper shredder

asiakirjasilppuri

 

paper shredder

asiakirjatuhooja

 

paper tape

reikänauha

 

paradigm

paradigma

Tilastomatematiikka, ryhmä tutkimuksia, joilla on jossakin määrin yhteinen näkökulma tutkimuskohteeseen, käsitteistö ja metodiikka, ja joiden tulokset liittyvät toisiinsa yhtenäiseksi teoriaksi

paradigm

tutkimusperinne

Tilastomatematiikka, ryhmä tutkimuksia, joilla on jossakin määrin yhteinen näkökulma tutkimuskohteeseen, käsitteistö ja metodiikka, ja joiden tulokset liittyvät toisiinsa yhtenäiseksi teoriaksi

paradox

paradoksi

 

paragraph

kappale

 

paragraph

pykälä

 

paragraph mark

kappaleen loppumerkki

¶ syntyy rivinvaihdosta

paragraph sign

kappalemerkki joka syntyy kappaleenvaihdolla (Enter)

paragraph sign

kappalemerkki

¶ syntyy kappaleenvaihdolla (Enter)

parallel

rinnakkainen

 

parallel

rinnakkais-

 

parallel

yhdensuuntainen

 

parallel

yhdensuuntais-

 

parallel interface

rinnakkaisliitäntä

Centronics liitäntä, kirjoitin liitetään usein rinnakkaisliitäntään

parallel operation

rinnakkaistoimitus

 

parallel port

rinnakkaisportti

 

parallel printer

rinnakkaiskirjoitin

 

parallel processing

rinnakkaiskäsittely

 

parallel run

rinnakkaisajo

 

parallel transmission

rinnakkaissiirto

 

parameter

parametri

Olio-ohjelmointi, muuttuja tai määrite, jonka avulla siirretään tietoa ohjelmasta aliohjelmaan tai päinvastoin

parametrized class

luokka-aihio

Olio-ohjelmointi

parametrized class

parametroitu luokka

Olio-ohjelmointi

parcel

erä

 

parcel

joukko

 

parcel

paketti

 

parent

pääobjekti

 

parent class

isäluokka

 

parent class

vanhempi

 

parent class

yliluokka

 

parent directory

emohakemisto

 

parent process

emoprosessi

 

parent table

isätaulu

 

parent table

viitattu taulu

 

parenthesis

( )

() tai {} tai []

parenthesis

kaarisulje

() tai {} tai []

parenthesis

kaarisulku

() tai {} tai []

parenthesis

sulje

() tai {} tai []

parenthesis

sulkumerkki

 

parity

pariteetti

 

parity

tasa-arvoisuus

 

parity bit

pariteettibitti

 

parity check

pariteetin tarkastus

tapa varmistaa tiedon oikeellisuus tietoa siirrettäessä

parity checking

pariteettivarmistus

tapa varmistaa tiedon oikeellisuus tietoa siirrettäessä

parity error

pariteettivirhe

 

park

pysäköidä

sijoittaa kovalevyn luku-kirjoituspään levyn reuna-alueelle

park

sijoittaa

sijoittaa kovalevyn luku-kirjoituspään levyn reuna-alueelle

parking

pysäköinti

 

parking place

parkkipaikka

 

parking zone

pysäköimisalue

 

parse

jäsennys

 

parse

jäsentää

lause

parse a statement

jäsentää lause

 

parser

jäsennin

 

parsing

jäsentäminen

 

parsing template

jäsennysmalli

 

partial

osittainen

näytä vain, partial screen = osaruutu

partial match retrieval

jokerihaku

 

partial screen

osaruutu

 

partially

osittain

 

participant

osallistuja

Olio-ohjelmointi

participation restriction

osallistumisrajoite

Olio-ohjelmointi

participatory

osallistuva

Olio-ohjelmointi

partition

lohko

 

partition

osa

kiintolevyn

partition

osio

kiintolevyn

partitioning

ositus

 

partitioning sorting method

ositusmenetelmä

 

partly

osaksi

 

partly

osin

 

partly

osittain

 

pass

kulku

läpikulku

pass

kulua

 

pass

käydä

 

pass

läpikäynti

 

pass

mennä yli

 

pass

meno

 

pass

ohittaa

 

pass

siirtyä

 

pass

sivuttaa

 

pass

vaihe

 

pass an argument

välittää argumentti

 

pass by

mennä ohitse

 

passage

kanava

 

passage

kappale

 

passage

kulkuväylä

 

passage

väylä

 

passerelle

yhdyskäytävä

 

passing

välitys

 

passive loudspeaker

passiivikaiutin

 

passive matrix display

passiivimatriisinäyttö

 

pass-through

läpivientimenetelmä

 

password

salasana

 

password

tunnussana

 

past

jnk ohi

 

past

jnk yli

 

paste

liimata

 

paste

liisteröidä

 

paste

liittäminen

 

paste

liitä

 

paste

sijoita

 

paste from clipboard

sijoita leikepöydältä

 

paste link

liitä linkki

 

paste shortcut

liitä pikakuvake

 

paste special

liitä määräten

 

pasteup

paino-originaali

painovalmis tuote

pasteup

peisti

painovalmis tuote

pasting

liittäminen

 

patch

paikata

 

patch

paikka

 

patch

paikkaus

 

patch

paikoitellen

 

patch

peittää

 

path

polku

 

path

reitti

 

path

ura

 

path cost

edullisin reitti

verkkotermi

path curve

rajakäyrä

 

path history

polkuhistoria

 

pattern

hahmo

 

pattern

kaava

 

pattern

kuvio

kuviorasteri

pattern

malli

 

pattern

pintakuvio

kuviorasteri

pattern

rakenne

 

pattern

ratkaisumalli

Olio-ohjelmointi

pattern

ryhmitys

 

pattern recognition

hahmontunnistus

 

pause

keskeyttää

 

pause

keskeytys

 

pause

pysähtyä

 

pause

tauko

 

pause

viipyä

 

PC

henkilökohtainen tietokone

 

PC card

PC-kortti

 

PC hookups

PC-suurkoneliitännät

 

PC-card memory

korttimuisti

 

PC-support

mikrotuki

 

PD

julkisohjelma

 

PD

vapaaohjelma

 

peak

huippu

 

peak hour

ruuhka-aika

 

peak load

huippukuormitus

 

peak performance

huippusuoritus

 

peak value

huippuarvo

 

Pearson's r correlation

korrelaatio

Tilastomatematiikka

peer

vertais-

 

peer communications

vertaisviestintä

 

peer entity

vertaisolio

 

peer processing

vertaiskäsittely

 

peer-to-peer networking

vertaisverkko

verkon kaikki työasemat ovat yhdenvertaisia

pen

kynä

kuulakärki-, sulka-, muste-, täyte-

pen computer

kynämikro

 

pen plotter

kynäpiirturi

 

pen reader

lukukynä

 

pen speed

kynänopeus

 

penetration