D


Asiantuntijaosuuskunta Ornanet

Kotisivu

Sivukartta
Uutuudet
Makrot
Ohjelmointi
Hakulomake
Linkkivinkit
Yhteystiedot
Sisällysluettelo

Ylös 0 - 9 A B C D E F G - H I - J K - L M - N O - P Q - R S T U - Z

Englanninkieliset D alkuiset sanat

 

Englanninkielinen sana

Suomenkielinen sana

Lisähuomautus

daemon

palvelinprosessi

prosessi, jota käyttöjärjestelmä ajaa tausta-ajossa

dagger

risti

kirjapaino

daisy chain

ketjutettu linjaliitäntä

 

daisy wheel

kirjasinkehä

 

daisy wheel

kirjasinkiekko

 

daisy wheel printer

kiekkokirjoitin

 

daisychain

liittää samalle linjalle

laitteet

daisychaining

liittäminen samalle linjalle

laitteiden

daisywheel printer

kiekkokirjoitin

 

damage

vaurio

 

damage tolerance

vaurion sieto

 

dangling participle

väärä lauseenvastine

 

dangling pointer

irrallinen osoitin

 

darken

himmentää

 

darken

tummennus

piirtotyökalu

darken

tummentaa

 

dash

ajatusviiva

 

dash

viiva

 

dash

yhdysmerkki

 

DAT

digitaalinen ääninauha

digitaalinen ääninauha

data

asiatiedot

käsiteltävässä muodossa oleva tieto

data

data

käsiteltävässä muodossa oleva tieto

data

tiedot

käsiteltävässä muodossa oleva tieto

data

tieto

käsiteltävässä muodossa oleva tieto

data

tosiseikat

käsiteltävässä muodossa oleva tieto

data (processing) system

tietosysteemi

 

data abuse

tietorikos

 

data access

pääsy tietoihin

 

data acquisition

tiedonkeruu

 

data administrator

tietokannan valvoja

 

data aggregate

tietokooste

 

data bank

tietopankki

 

data bank

tietovarasto

 

data bases

tietokannat

kasvatustiede

data bit

tietobitti

tiedonsiirrossa siirtyvä tietobitti

data block

jakso

 

data block

tietojakso

 

data block

tietolohko

 

data bus

dataväylä

 

data bus

tietoväylä

 

data bus

väylä

 

data cable

tiedonsiirtokaapeli

 

data capture

tiedonkeruu

 

data capture

tiedontalteenotto

 

data carrier

tietoväline

 

data cell drive

tietokennosto

 

data centre

tietokonekeskus

 

data channel

tietokanava

 

data circuit

siirtopiiri

 

data circuit terminating equipment

piiripäätin

DCE

data cluster

tietoryväs

 

data coherency

tietojen koherenssi

se että tiedot eivät ole sisäisesti ristiriitaiset

data collection

tiedonkeruu

 

data collector

tiedonkeräin

mittaustietoja yms keräävä laite

data communication

anneliike

 

data communication

tiedonsiirtotekniikka

kasvatustiede

data communication

tietoliikenne

 

data communications

tietoliikenne

 

data communications server

tietoliikennepalvelin

 

data compression

tiedon tiivistäminen

 

data content

tietosisältö

 

data control language

kannanvalvontakieli

DCL

data control language

tietokannan valvontakieli

DCL

data controller

rekisterinpitäjä

 

data conversion

tiedon muuntaminen

 

data conversion server

muunnospalvelin

 

data corruption

tietojen korruptoituminen

 

Data Country Code

Osoitteen maakoodi

DCC, Tietoliikenne

data declaration

tiedon kuvaus

objektin nimeäminen ja tietotyyppimäärittely

data decompression

tiedon tiivistyksen purku

 

data definition

tietomääritelmä

esitysmuodon

data definition language

kannanmäärittelykieli

DDL

data definition statement

kannanmäärittelylause

 

data definition statement

kannanmäärityslause

 

data definition statement

tietomäärityslause

 

data description language

kannankuvauskieli

 

data destruction

tietojen tuhoutuminen

 

data dictionary

datasanakirja

 

data dictionary

systeemitaulusto

tietokannat

data dictionary

tietohakemisto

tietokanta, jossa on tallennettuna keskeistä tietoa sovelluksista ja tietovarastoista, niiden suunnittelun ja ylläpidon tehostamiseksi ja helpottamiseksi

data directory

tietohakemisto

tietokanta, jossa on tallennettuna keskeistä tietoa sovelluksista ja tietovarastoista, niiden suunnittelun ja ylläpidon tehostamiseksi ja helpottamiseksi

data diskette

datalevyke

 

data duplication

saman tiedon toistaminen

 

data element

tietoalkio

 

data encryption

tiedon salakoodaus

 

data entry

tallennus

 

data entry

tallentaminen

 

data entry

tiedonsyöttö

 

data entry device

tallennin

 

data error

tietovirhe

 

data exchange

annesiirto

data switching exchance = annesiirtokeskus

data exchange

datansiirto

data switching exchance = datansiirtokeskus

data export

tiedon vienti

ohjelmasta

data export filter

tiedon vientisuodatin

 

data field

tietokenttä

 

data file

datatiedosto

ei-ajettava tiedosto

data flow

tietovirta

systeemityö

data flow

tietovuo

systeemityö

data flow analysis

tietovirta-analyysi

Olio-ohjelmointi

data flow diagram

tietovuokaavio

systeemityö

data flow processor

tietovuosuoritin

 

data flowchart

tietovuokaavio

 

data fork

datahaara

 

data format

tiedon muoto

 

data fraud

tietopetos

 

data frok

datahaara

Macintosh

data frok

tietohaara

Macintosh

data haven

tietovalkama

 

data import

tiedon tuonti

ohjelmaan

data independent

tiedosta riippumaton

 

data integrity

tiedon eheys

 

data integrity

tiedon ehjyys

 

data integrity

tietojen ehjyys

 

Data Interchange Format

tiedonvaihtomuoto

 

data inventory

tietosisältö

 

data item

tietoalkio

 

data link

anneyhteys

tiedonsiirtoyhteys

data link

datayhteys

tiedonsiirtoyhteys

data link

tietoyhteys

tiedonsiirtoyhteys

data link control

MAC-osoite

DLC, IEEE:n verkkokortille antama yksilöllinen 48 bittinen osoite

data link layer

siirtokerros

verkkotermi, OSI-mallin kerros 2

data link layer

siirtoyhteyskerros

verkkotermi, OSI-mallin kerros 2

data logger

tiedonkeräin

 

data loss

tiedon häviäminen

 

data management

tiedonhallinta

 

data manipulation

tietojen manipulointi

 

data manipulation language

kannankäsittelykieli

DML

data manipulation language

tietokannan käsittelykieli

DML

data manipulation statement

kannankäsittelylause

DML

data mart

paikallisvarasto

suppea tietovarasto

data medium

tietoväline

 

data member

attribuutti

 

data member

jäsenmuuttuja

 

data member

tietojäsen

 

data member

tietokenttä

 

data mining

tiedon louhinta

tietokannat, johtopäätösten tekemistä syy-seuraussuhteiden perusteella

data mining

tiedonrikastus

tietokannat, johtopäätösten tekemistä syy-seuraussuhteiden perusteella

data mining

tietämyksen muodostaminen

tietokannat, johtopäätösten tekemistä syy-seuraussuhteiden perusteella

data model

tietomalli

 

data network

datasiirtoverkko

 

data network

tiedonsiirtoverkko

 

data object

tieto-olio

 

data packet

tietopaketti

tiedonsiirrossa kerralla siirrettävä bittiryhmä (sisältää myös ohjaustiedot)

data path

tietoura

tiedonsiirtoväylän bittileveys

data platform

tietoalusta

 

data preparation

tiedonvalmistelu

 

data preparation

tietojen valmistelu

 

data processing

tietojenkäsittely

 

data processing language

toimikieli

 

data processing system

tietojärjestelmä

 

data processing unit

atk-laite

 

data processor

tiedonkäsittelijä

 

data processor

tietojenkäsittelijä

 

data processor

tietojenkäsittelylaite

 

data processor

tietotekniikan ammattihenkilö

 

data projector

dataprojektori

tietokoneen näytön valkokankaalle heijastava projektori

data protection

tietojen suojaus

 

data protection

tietosuoja

 

data protection crime

tietosuojarikos

 

data recorder

tallennin

 

data recovery

tietojen elvytys

 

data reduction

tietojen pelkistys

 

data references

viitteet tietoihin

ohjelmassa

data reliability

tietojen luotettavuus

sisällöllinen, eheys ym

data retrieval

tiedonhaku

valmiiksi talletetun tiedon haku

data security

tietosuoja

Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus

data security

tietoturva

Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus

data security

tietoturvallisuus

Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus

data security risk

tietoriski

 

data seepage

tietovuoto

 

data segment

datasegmentti

ohjelmassa dataa sisältävä segmentti

data separator

tiedonerotin

 

data series

tietosarja

mm. luku- tai päiväyssarja

data set

tiedosto

 

data set

tietojoukko

 

data set

tietosarja

 

data set

tietovarasto

 

data source

tietolähde

 

data source name

tietolähdenimi

DSN, tietokannat

data station

tietoasema

 

data stream

tietovirta

 

data structure

tietorakenne

 

data structures

tietorakenteet

kasvatustiede

data support

tietoväline

 

data switch

datavaihde

verkonhallintalaite

data switching exchange

annesiirtokeskus

 

data switching exchange

datansiirtokeskus

 

data system

tietojärjestelmä

 

data system

tietosysteemi

systeemityö

data terminal

pääte

 

data terminal equipment

päätelaite

DTE

data theft

tietovarkaus

 

data throughput

tiedon läpimenoarvo

 

data track

tietoura

levyn ura jolle talletetaan tietoa

data transfer

annesiirto

 

data transfer

tiedonsiirto

 

data transfer rate

siirtonopeus

 

data transfer rate

tiedonsiirtonopeus

 

data transmission

annesiirto

 

data transmission

datansiirto

 

data transmission

tiedonsiirto

 

data transmission network

anneverkko

 

data transmission network

tiedonsiirtoverkko

 

data trespass

tietorikos

 

data type

tietotyyppi

tietoa luokitteleva tyyppi, merkkijono, luku ym

data validation

tietojen käypyyden tarkistus

se että arvot ovat ennalta määrättyä tyyppiä

data validity

tietojen käypyys

se että arvot ovat ennalta määrättyä tyyppiä

data validity check

tietojen käypyyden tarkistus

se että arvot ovat ennalta määrättyä tyyppiä

data validity check

tietojen käypyystarkistus

se että arvot ovat ennalta määrättyä tyyppiä

data warehouse

tietovarasto

Tietokanta tai tietokantakokoelma, johon on kattavasti koottu määrämuotoista tietoa organisaation eri toiminnoista

data warehousing

tietovarastointi

 

data verification

tietojen oikeellisuuden tarkistus

 

data video disk

DVD-levyke

DVD

databank

tietopankki

 

databank

tietovarasto

 

database

tietokanta

DB

database access

pääsy tietokantaan

 

database administrator

tietokannan hoitaja

DBA

database administrator

tietokannan valvoja

DBA

database administrator

tietokantajärjestelmän hoitaja

DBA

database application

tietokantasovellus

 

database client

tietokanta-asiakas

 

database creation

tietokannan luonti

 

database definition

tietokannan määrittely

 

database definition

tietokannan määritys

 

database design

tietokannan suunnittelu

 

database engine

tietokantakoneisto

tietokantaohjelmiston keskeinen toiminnallinen osa

database engine

tietokantamoottori

 

database extraction

tietojen irrottaminen tietokannasta

 

database file

taulukko

 

database language

tietokantakieli

 

database management

tietokannan hallinta

DBM

database management system

tietokannan hallintajärjestelmä

DBMS on ohjelmisto, jolla ylläpidetään tietokantaa

database object

tietokantaolio

Olio-ohjelmointi

database procedure

tietokantaproseduuri

tietokantaan tallennettu tietokannan käsittelyohjelma

database program

tietokantaohjelma

 

database publishing

tiedostojulkaisutoiminta

 

database publishing

tietokantajulkaiseminen

 

database recovery

tietokannan pelastaminen

turmeltuneen tietokannan palauttaminen käyttökelpoiseksi

database requester

tietokanta-asiakas

 

database server

tietokantapalvelin

 

database service

tietokantapalvelu

 

database startup

tietokannan nosto

tietokannan käynnistys

database system

tietokantajärjestelmä

 

database table

tietokantataulukko

 

database workstation

tietokantatyöasema

 

data-communication link

tietoliikenneyhteys

 

data-communication network

tietoliikenneverkko

 

data-communications equipment

tietoliikennelaitteet

 

data-communications technology

tietoliikenneteknologia

 

data-compression algorithm

tiedontiivistysalgoritmi

 

data-compression rate

tiedontiivistysaste

 

data-definition language

tiedonmäärittelykieli

 

data-entry field

tiedonsyöttökenttä

 

data-entry screen

tiedonsyöttöruutu

 

dataflow diagram

tietoovuokaavio

 

data-flow diagram

tiedon kulkukaavio

 

data-flow diagram

tietoovuokaavio

 

dataglove

datakäsine

 

datagram

datagrammi

verkkopakettina lähetetty sähke

datagram

datasähke

 

data-handling requirements

tiedon käsittelyvaatimukset

 

data-import filter

tiedon tuontisuodatin

 

data-intensive

tietovaltainen

tehtävä, sovellus ym

data-link control

linjakuri

laitteiden välisen tiedonsiirtoyhteyden ohjeisto

data-link control

tiedonsiirtoyhteyden hallintaprotokolla

linjakuri

data-link layer

tiedonsiirtoyhteyskerros

OSI-mallin toinen kerros

data-manipulation language

tietodonmanipulointikieli

SQL-tietokannan

datamart

tietovarasto

 

data-processing center

tietokonekeskus

Am

data-processing centre

tietokonekeskus

Engl

data-processing department

atk-osasto

 

data-processing manager

atk-päällikkö

 

data-processing system

tietojenkäsittelyjärjestelmä

 

datasheet

taulukkoikkuna

 

datasheet view

taulukkonäkymä

 

data-structured programming

tietorakenneohjelmointi

 

datatime

aikatieto

Aikatietoa esittävä SQL-tietotyyppi

data-transfer rate

tiedonsiirtonopeus

 

data-transfer speed

tiedonsiirtonopeus

 

data-transmission speed

tiedonsiirtonopeus

 

date

aika

 

date

ajankohta

 

date

ajoittaa

 

date

leimata

 

date

määräaika

 

date

määräpäivä

 

date

olla päivätty

 

date

päivämäärä

 

date

päivätä

 

date

päiväys

 

date

vuosiluku

 

date field

päiväyskenttä

tietokannan

date format

päivämäärän esitysmuoto

 

date order

päivämäärän esitystapa

 

date/time stamp

paiväys-aika -leima

 

daughter board

tytärkortti

korttiin lisättävä pienempi lisäkortti

daughterboard

tytärkortti

korttiin lisättävä pienempi lisäkortti

daughtercard

tytärkortti

korttiin lisättävä pienempi lisäkortti

day

päivä

 

DBSM

tietokannan hallintajärjestelmä

 

DD

kaksinkertainen tiheys

disketti 720 kB

DDE

DDE-linkki

dynamic data exchange eli Dynaaminen tiedonsiirto tai tiedonvaihto

de facto

käytännössä

 

de facto

tosiasiallinen

 

de facto

tosiasiassa

 

deactivate

ei käytössä

 

de-activate

poistaa käytöstä

 

deactivate hard

lopetus heti

 

deactivate soft

lopetus istuntojen päätyttyä

 

deactivated

ei käytössä

 

dead accent

kuollut aksentti

aksenttimerkki joka yhdistyy (näkyy) automaattisesti kirjoitettaessa seuraavaan kirjaimeen

dead code

kuollut koodi

ohjelmakoodin osa jota ei enää käytetä

dead key

päällekkäisnäppäin

 

dead line

takaraja

projektinhallinta

dead storage

kuollut muistitila

ohjelmaan jäänyt turha muistitilan varaus

dead time

kuollut aika

odotusaika jona toimintaa ei ole

deadlock

lukkiutuma

 

deadlock

pysähdystila

käsittelyn pysähtyminen ohjelmointivirheen vuoksi

dealer

jälleenmyyjä

 

deallocate

vapauttaa

 

deallocate

vapauttaa allokoitu

muisti, muistialue

deallocate a storage area

vapauttaa allokoitu muistialue

 

deallocate memory

vapauttaa allokoitu muisti

 

deallocation of memory

allokoidun muistin vapauttaminen

 

deblock

purkaa

 

deblock

purkaa jakso

 

debug

etsiä ja poistaa virheet jstk

 

debug

poistaa virheet

 

debug

testata

 

debug

testaus

apuohjelma keskusmuistin tutkimiseen yms

debug

virheenhaku

apuohjelma keskusmuistin tutkimiseen yms

debug script

debug-käsikirjoitus

 

debug troubleshoot

virheenhaku

 

debug window

debug -ikkuna

 

debugger

ohjelmankorjausohjelma

 

debugger

virheiden jäljittäjä

 

debugging

ohjelman korjaaminen

 

debugging

ohjelmointivirheiden poistaminen

 

debugging

testaus

 

debugging

vianhaku

 

debugging aids

ohjelmointivirheiden poistamisessa käytetyt apuvälineet

 

debugging keys

testausnäppäimet

 

decay

lasku

äänitermi

decay

rapautua

 

deci

d

desi = 0,1

deci

desi

d = 0,1

decibel

desibeli

fysiikka, äänen ja signaalin voimakkuuden mitta

decide

päättää

 

decimal

desimaali

 

decimal

desimaali-

 

decimal

desimaaliluku

 

decimal

kymmen-

 

decimal

kymmenmurtoluku

 

decimal notation

desimaaliesitys

 

decimal number

desimaaliluku

 

decimal number system

kymmenjärjestelmä

 

decimal point

kymmenyspilkku

 

decimal point

kymmenyspiste

 

decimal system

desimaalijärjestelmä

 

decimal system

kymmenjärjestelmä

 

decimal tab

desimaalisarkain

 

decimalize

muuttaa desimaaliluvuksi

 

decipher

avata

 

deciphering

koodin avaaminen

 

decipoint

kymmenesosapiste

typografisen pisteen kymmenesosa = 1/720 tuumaa

decision

päätäntä

 

decision

päätöksenteko

 

decision

päätös

 

decision maker

päätöksentekijä

 

decision support system

päätöksenteon tukijärjestelmä

DSS

decision support system

päätöstuki

DSS

decision table

päätöstaulu

 

decision theory

päätäntäteoria

 

declaration

esittely

Olio-ohjelmointi

declaration

ilmoittaminen

 

declaration

ilmoitus

 

declaration

kuvaus

olion, esim. muuttujan

declaration

selitys

 

declarative

selittävä

 

declarative language

määritelmäkieli

 

declarative statement

kuvauslause

lause joka kuvaa olion

declaratory

selittävä

 

declare

esitellä

funktio ym

declare

kuvata

funktio ym

declare

selittää

 

declare a variable

kuvata muuttuja

 

declare an array

kuvata matriisi

 

decode

avata

 

decode

tulkita

 

decoder

koodinpurkaja

koodia purkava laite

decoding

aukikoodaus

 

decoding

koodinpurku

 

decollating

lomakkeiden erottelu

 

decollator

lomakkeiden erottelija

 

decolumnization

palstojen erottelu

optisessa merkintunnistuksessa

decompaction

purkaminen

relaatiotietokannassa pakkaamisen vastakohta

decomposition

hajautus

Olio-ohjelmointi

decompress

purkaa

tiedosto ym

decompress

purkaa tiivistetty

tiedosto ym

decompress a file

purkaa tiivistetty tiedosto

 

decompressing

purkaa tiivistys

 

decompression

tiivistyksen purkaminen

tiedon

decrease

kaventaa

 

decrease

pienentää

 

decrease

vähennä

 

decrease

vähentää

 

decrement

vähennys

 

decrement

vähentää

jollakin luvulla

decrement operator

dekrementointioperaattori

 

decrypt

avata

 

decrypt

purkaa

 

decrypt

salauksen purkaminen

 

decryption

koodin avaaminen

 

decryption

salakoodauksen purkaminen

 

dedicate server

erillispalvelin

 

dedicated equipment

erityislaitteisto

 

dedicated file server

pelkkä verkkopalvelin

vain verkkopalvelimena toimiva tietokone

dedicated line

erillinen oma linja

 

dedicated word processor

pelkkä tekstinkäsittelylaite

 

default

keskeyttää

 

default

oletus

 

default

oletus-

 

default

oletusarvo

 

default

puute

 

default

puutteellisuus

 

default

puuttuminen

 

default

virhe

 

default

virheellisyys

 

default action

oletustoiminto

 

default button

oletusnappi

 

default button

oletuspainike

 

default constructor

oletusalustaja

Olio-ohjelmointi, ilman parametriä kutsuttava alustaja

default constructor

oletuskonstruktori

Olio-ohjelmointi, ilman parametriä kutsuttava alustaja, joka alustaa olion tietojäsenet oletusarvoilla

default definition

alustuksen määritys

Relaatiotietokannan sarakkeelle annetaan oletusarvo

default definition

oletusmääritys

Relaatiotietokannan sarakkeelle annetaan oletusarvo

default directory

oletushakemisto

 

default disk

oletuslevy

 

default drive

oletuslevyasema

se asema johon toiminnot kohdistuvat, mikäli asematunnusta ei erikseen anneta

default gateway

oletusreititin

verkon laite, joka sovittaa yhteen kaksi eri järjestelmää

default gateway

yhdyskäytävä

verkon laite, joka sovittaa yhteen kaksi eri järjestelmää

default printer

oletuskirjoitin

 

default printer driver

oletuskirjoittimen ajuri

 

default rule

oletussääntö

 

default setting

oletusasetus

 

default type

oletuslaji

 

default value

oletusarvo

yleisesti hyväksi koettu arvo, käyttäjä voi muuttaa sitä

defaults file

oletusarvotiedosto

 

defect

vika

materiaalissa

defect list

valmistusvikalista

kovalevyn

defect-free

virheetön

kide

defective

puutteellinen

 

defective

viallinen

sektori ym

defective

virheellinen

sektori ym

deferred

lykätty

 

deferred

myöhästetty

 

deferred

viivästetty

 

deferred constraint

viivästetty rajoite

 

deferred processing

myöhästetty käsittely

optisen merkintunnistuksen tunnistuskäsittelyn tapahtuminen usean sivun skannauksen jälkeen

define

merkitä

 

define

määritellä

 

define

määrittää

 

define

määritä

 

define

rajata

 

define

rajoittaa

 

define

valita

 

defined

rajattu

 

defined

selvästi merkitty

 

defining

määrittely

 

definition

määritelmä

 

definition

määrittely

 

definition

määritys

 

definition

selvyys

 

definition

tarkka rajoittaminen

 

definition

tarkkuus

 

definition

terävyys

 

deformation

muodonmuutos

 

deformation

muotoilu

 

deformation

muunnos

 

defragment

eheyttää

 

defragment

poistaa hajanaisuus

tiedoston, levyn

defragment a file

poistaa tiedoston hajanaisuus

 

defragmentation

eheytys

kovalevyn

defragmenter

hajanaisuudenpoisto-ohjelma

 

defragmenting

pirstoutuneisuuden poisto

 

degaussing

magnetoinnin poisto

 

degradation

heikentyminen

laskentatehon ym

degradation

rappeutuminen

 

degradation

taantuminen

 

degrade

alentaa

suoritustehoa

degrade performance

alentaa suoritustehoa

 

degree

asteluku

relaation attribuuttien määrä

degree of decomposition

hajautuksen aste

Olio-ohjelmointi

degree of formality

muodollisuuden aste

Olio-ohjelmointi

degree of specialisation

erikoistumisen aste

Olio-ohjelmointi

degree of specialization

erikoistumisen aste

Olio-ohjelmointi

degree sign

°

asteen merkki

degree sign

asteen merkki

°

de-hoist

poistaa nosto

 

deiconify

avata kuvake

 

deinstall

poista

asennus

deinstall

poistaa asennettu ohjelma

 

deinstallation

muistista poistaminen

tsr ohjelman

deinstallation

poistaminen levyltä

asennetun ohjelman

deka

deka

da = 10

del

poistonäppäin

delete näppäin

DEL key

DEL-näppäin

poistaa kursorista oikealla olevan tai aktiivisen objektin

DEL key

poistonäppäin

delete näppäin, poistaa kursorista oikealla olevan tai aktiivisen objektin

delay

estää

 

delay

hidastaa

 

delay

lykätä

 

delay

myöhästyminen

 

delay

viipyä

 

delay

viive

 

delay

viivyttely

 

delay

viivytys

 

delay loop

viivesilmukka

 

delay until repeat

toistoviipymä

 

delayed

viivästetty

E-mail tms

delayed

viivästynyt

E-mail tms

delegate

lähettää valtuutettuna

 

delegate

uskoa jkn tehtäväksi

 

delegate

valtuutettu

 

delegate

valtuuttaa

 

delegation

delegointi

Olio-ohjelmointi, olio välittää palvelupyynnön edelleen jonkin toisen olion suoritettavaksi

delete

poista

poistaa tiedostoja tai merkkejä

delete

poistaa

poistaa tiedostoja tai merkkejä

delete

poisto

 

delete

pyyhkiä pois

poistaa tiedostoja tai merkkejä

delete

pyyhkiä yli

poistaa tiedostoja tai merkkejä

delete

tuhota

poistaa tiedostoja tai merkkejä

delete a line

poistaa rivi

 

delete character

poistomerkki

 

delete key

poistonäppäin

 

delete mode

poistotila

 

delete rule

poistosääntö

 

deletion

pois pyyhkiminen

 

deletion

poistaminen

 

deletion

poisto

 

deletion

yli pyyhkiminen

 

delimited file format

rajoittimien avulla kenttiin jaettu tiedostomuoto

 

delimiter

erotin

 

delimiter

rajamerkki

 

delimiter

rajoitin

merkkijonon tai kentän alku- tai loppumerkki

deliver

antaa

tehoa

deliver

kantaa

posti

deliver

toimittaa

tavara

deliverable

toimituskelpoinen

 

deliverable

toimitusvalmis

 

deliverable

tulos

 

deliverable

tuotos

Olio-ohjelmointi

delivery

kantaminen

postin

delivery

luovutus

 

delivery

toimittaminen

tavaran

delivery

toimitus

tavara-

demand

kysyntä

 

demand

pyyntö

 

demand

vaatimus

 

demand paging

tarvittaessa sivuttaminen

muistin

demand processing

välitön käsittely

 

demand-paged memory

tarvittaessa sivutettava muisti

muistinkäsittelystrategia

demo

demo

havainto- tai mainosesitys (ohjelman)

demo file

demotiedosto

 

demo program

demoohjelma

 

demodulation

demodulaatio

siirrettävien tietojen poimiminen niitä kuljettavista kantoaalloista

demodulation

ilmaisu

siirrettävien tietojen poimiminen niitä kuljettavista kantoaalloista

demon

velho

 

demon

taustaprosessi

 

demonstrate

esitellä

 

demonstrate

havainnollistaa

 

demonstration

esittely

 

demonstration

harjoitusohjelma

 

demonstration

havainnollinen esittäminen

opetuksessa käytettävä havainnolistava esitys

demonstration

havaintoesitys

opetuksessa käytettävä havainnolistava esitys

demonstration

ilmaus

 

demonstration

mielenosoitus

esimerkiksi kansanedustajalle lhetetään miljoona sähköpostia

demonstration

osoitus

 

demonstration

todistus

 

demonstration

toteen näyttäminen

 

demonstration unit

esittelykappale

 

demonstrative

avoin

 

demonstrative

havainnollinen

 

demonstrative

selvästi osoittava

 

demonstrative

sitova

 

demonstrative

todistava

 

demonstrative

vakuuttava

 

demote

alentaa

Am sotilastermi, arvossa

demultiplexer

limityksenpurkaja

 

demultiplexing

limityksen purku

 

demultiplexor

limityksenpurkaja

 

denial of service

palvelunestohyökkäys

DoS, kun joku tai jokin dominoi järjestelmän resursseja niin, että järjestelmän suorituskyky laskee tai romahtaa

denoising

kohinanpoisto

poistaa kohinan hiljaisista jaksoista

denormalization

normaalisuudesta tinkiminen

 

dense

taaja

 

dense

tiheä

 

dense

tiheään pakattu

piirilevy ym

dense

tiivis

 

dense circuit board

tiheään pakattu piirilevy

 

density

taajuus

levyn ym

density

tiheys

levyn ym

density

tiiviys

levyn ym

deny

evätä jklta

 

deny

kieltää

 

deny

kiistää

 

deny

kumota

 

department

ala

dept

department

haara

dept

department

hallintoalue

dept

department

laji

dept

department

osasto

dept

Department of Defense

puolustusministeriö

DoD

departmental

osasto-

 

departmental computer

osastokone

 

departmental computing

osastotason tietojenkäsittely

 

departure

lähtö

 

depend

luottaa

 

depend

riippua

 

depend on

olla riippuvainen jstk

 

dependability

luotettavuus

Laatujohtaminen

dependable

luotettava

tuote

dependency

riippuvuus

 

dependency relations

riippuvuussuhteet

 

dependency tree

riippuvuuspuu

taulukkolaskennassa

dependent

riippuva

taulukkolaskenta ym

dependent file

riippuva tiedosto

 

dependent table

lapsitaulu

Relaatiotietokannan taulu, jossa on määritelty viiteavain

dependent table

viittaava taulu

Relaatiotietokannan taulu, jossa on määritelty viiteavain

deployment

kehittäminen

 

depopulate

poistaa

muistipalat

deprecated

ei suositeltava

 

depress

painaa alas

hiiren nappia

dequeue

poistaa jonosta

 

derived

johdettu

Olio-ohjelmointi

derived association

johdettu yhteys

Olio-ohjelmointi

derived attribute

johdettu attribuutti

Olio-ohjelmointi

derived class

johdettu luokka

Olio-ohjelmointi

derived class

peritty luokka

Olio-ohjelmointi

derived data

johdettu tieto

relaatiotietokannassa muista tietoalkioista laskettu tieto

derived table

johdettu taulu

relaatiotietokannan taulu, joka saadaan suoraan tai epäsuoraan yhdestä trai useammasta muusta taulusta

descendant

jälkeläinen

 

descendant class

aliluokka

Olio-ohjelmointi

descendant class

jälkeläisluokka

Olio-ohjelmointi

descender

juuripiirto

 

descender

laskeutuva osa

fontit

descending

laskeva

lajittelujärjestys

descending order

laskeva järjestys

lajittelu

descending sequence

laskeva järjestys

lajittelu

descent

aleneminen

 

descent

periytyminen

 

descrambler

sekoituksen purkaja

signaalin-

describe

esittää

 

describe

kuvailla

 

describe

kuvata

 

describe

piirtää

 

description

kuvaaminen

 

description

kuvaileminen

 

description

kuvaus

 

description

laatu

 

description

laji

 

description

tuntomerkki

 

description block

kuvauslohko

 

description file

kuvaustiedosto

 

description file

lähdetiedosto

 

description language

kuvauskieli

systeemityö

descriptions

tuntomerkit

 

descriptive

kuvaus-

 

descriptive name

kuvaava nimi

 

descriptive statement

kuvauslause

 

descriptor

kuvaaja

segmentin

deselect

vapauttaa valinta

 

deselect

vapauttaa valittu

tiedosto

deselect a file

vapauttaa valittu tiedosto

 

deserve

ansaita

 

deserve

olla jnk arvoinen

 

deserved

ansaittu

 

deserved

oikeutettu

 

design

aihe

 

design

hahmotella

 

design

luonnos

 

design

luonnostaa

 

design

malli

 

design

muotoilla

 

design

muotoilu

 

design

määrätä

 

design

piirustus

 

design

rakenne

 

design

rakentaa

 

design

suunnitella

 

design

suunnitelma

 

design

suunnittelu

 

design

tarkoittaa

 

design

tarkoitus

 

design

tyyppi

 

design automation

suunnitteluautomaatti

 

design engineer

suunnitteluinsinööri

 

design engineering

suunnitteluvaiheen teknologia

 

design for manufacturability

tuotteen valmistettavuus

 

design logic

looginen rakenne

 

design model

suunnittelumalli

systeemityö

design pattern

suunnittelun ratkaisumalli

Olio-ohjelmointi

design view

rakennenäkymä

 

design-engineering team

suunnitteluinsinööriryhmä

 

designer