Q - R


Asiantuntijaosuuskunta Ornanet

Kotisivu

Sivukartta
Uutuudet
Makrot
Ohjelmointi
Hakulomake
Linkkivinkit
Yhteystiedot
Sisällysluettelo

Ylös 0 - 9 A B C D E F G - H I - J K - L M - N O - P Q - R S T U - Z

Englanninkieliset Q - R alkuiset sanat

 

Englanninkielinen sana

Suomenkielinen sana

Lisähuomautus

QMAP

laatukartta

Laatujohtaminen

quadrand point

neljännespiste

ympyrästä

quadratic join

ristitulo

 

qualification

edellytys

 

qualification

pätevyys

 

qualification

rajoitus

 

qualification

varaus

 

qualified

yksiselitteinen

 

qualifier

määre

 

qualifier

tarkenne

 

quality

laatu

 

quality

ominaisuus

 

quality assurance

laadunvarmistus

QA, Laatujohtaminen

quality handbook

laatukäsikirja

systeemityö ja Laatujohtaminen

quality management

laadunhallinta

Laatujohtaminen

quality management

laatujohtaminen

Laatujohtaminen

quality map

laatukartta

Laatujohtaminen

quality of service

palvelun laatu

Laatujohtaminen

quality requirements

laatuvaatimukset

Laatujohtaminen

quality system

laatujärjestelmä

Systeemityö ja Laatujohtaminen

quantity

arvo

 

quantity

määrä

taloustiede, ulkomaankaupan asiakirjat

quantization

kvantisointi

 

quantization distortion

kvantisointisärö

äänen bittimäärän vähentämisessä lukujen pyöristämisestä aiheutuva särö

quantize

kvantisointi

äänenkäsittely, MIDI datan alkukorjaus

quartile

kvartiili

Tilastomatematiikka, suuruusjärjestyksessä olevien mittaustulosten jokin lukumääräinen neljännes

quartile deviation

kvartiilipoikkeama

Tilastomatematiikka

query

kysely

 

query

kysymys

 

query

tiedustelu

 

query by example

kysely esimerkin avulla

QBE on tunnetuin relaatiotietokannan esimerkkipohjainen kyselykieli

query by example

mallikysely

QBE on tunnetuin relaatiotietokannan esimerkkipohjainen kyselykieli

query design

kyselyn rakenneikkuna

 

query language

kyselykieli

 

query view

kyselynäkymä

 

question mark

?

kysymysmerkki

question mark

kysymysmerkki

?

question tag

liitekysymys

 

queue

jono

tietojono, joka odottaa käsittelyä

queue

jonottaa

tietojono, joka odottaa käsittelyä

queued

jono

tietojono, joka odottaa käsittelyä

quick

nopea

 

quick

pika-

 

quick format

pika-alustus

 

quick mask

pikamaski

 

quick preview

pikaesittely

 

quick view

pikakatselu

 

quick viewers

pikakatselin

tiedostojen pikakatseluohjelma

quickmask mode

pikamaskaustila

 

quiet

hiljainen

 

quilt screens

syyllisyysruudut

ohjelmaa käynnistettäessä esiin tuleva lisensiointi-ilmoitus

quit

lakata

 

quit

lopeta

 

quit

lopettaa

 

quit

luopua

 

quite

aika

 

quite

aivan

 

quite

hyvin

 

quite

ihan

 

quite

jotakuinkin

 

quite

melko

 

quite

melkoinen

 

quite

oikein

 

quite

varsin

 

quota

kiintiö

 

quotas

kiintiöt

 

quotation

lainaus

 

quotation mark

"

lainausmerkki

quotation mark

lainausmerkki

"

quote

"

lainausmerkki

quote

lainaus

 

quote

lainausmerkki

"

quote

siteerata

 

qurtile

kvartiili

Tilastomatematiikka

qurtile deviation

kvartiilipoikkeama

Tilastomatematiikka, keskimääräinen kvartiilin poikkeama

QWERTY keyboard

QWERTY-näppäimistö

yleisin konekirjoitus ja tietokonenäppäimistö

R/W speed

luku- kirjoitusnopeus

 

radar

säteittäinen

 

radial

säde

 

radial gradient

ympyräliuku

 

radiation

säteily

 

radical sign

juurimerkki

 

radio button

valintanappi

 

radio button

valintapainike

 

radius

säde

ympyrän tai kaaren säde

radix

kantaluku

 

radix notation

kantalukuesitys

 

radix point

jaospilkku

 

radix point

jaospiste

 

radix sorting method

luokitusmenetelmä

 

ragged

rosoinen

 

ragged

tasaamaton reuna

 

ragged margin

liehureuna

 

raise error

virhekäsittelijän aktivointi

 

raise exception

virhekäsittelijän aktivointi

 

raised

kohotettu

 

RAM

keskusmuisti

luku/kirjoitusmuisti, nopea, luettava ja kirjoitettava puolijohdemuisti.

RAM

käyttömuisti

luku/kirjoitusmuisti, nopea, luettava ja kirjoitettava puolijohdemuisti.

RAM

työmuisti

luku/kirjoitusmuisti, nopea, luettava ja kirjoitettava puolijohdemuisti.

RAM disk

näennäislevy

 

RAM-disk

RAM-levy

keskusmuistista varattu osa, joka käyttäytyy kuin levyasema

random

sattumanvarainen

 

random

satunnainen

 

random

valikoimaton

 

random access

hajasaanti

 

random access memory

käyttömuisti

RAM = hajallaan sijaitsevien asioiden koontimuisti

random access memory

poimintamuisti

RAM = hajallaan sijaitsevien asioiden koontimuisti

random access memory

suoramuisti

RAM = hajallaan sijaitsevien asioiden koontimuisti

random access memory

suorasaantimuisti

RAM = hajallaan sijaitsevien asioiden koontimuisti

random access memory

työmuisti

RAM = hajallaan sijaitsevien asioiden koontimuisti

random access storage

poimintamuisti

 

random access storage

suoramuisti

 

random access storage

suorasaantimuisti

 

random error

satunnaisvirhe

Tilastomatematiikka, yhdenmittaustuloksen poikkeama kaikkien mittaustulosten keskiarvosta

random file

hajatiedosto

 

random file

suorasaantitiedosto

 

random number

satunnaisluku

 

random order

satunnaisjärjestys

 

random organization

hajarakenne

 

random processing

hajakäsittely

 

random processing

hajapoimintakäsittely

 

random sample

otos

Tilastomatematiikka, perusjoukosta satunnaisesti poimittu ryhmä

random-access memory

hajapääsymuisti

RAM = hajallaan sijaitsevien asioiden koontimuisti

random-access memory

hajasaantimuisti

RAM = hajallaan sijaitsevien asioiden koontimuisti

randomize

satunnais-

 

randomize factor

satunnaistekijä

 

randomizer

hajautin

ohjelma, joka suorittaa tietokannan hajautuksen

randomizing algorithm

hajautin

 

randomizing algorithm

hajautusalgoritmi

 

range

ala

 

range

alue

arvoalue

range

arvoväli

Tietokannoissa arvoalue

range

etäisyys

 

range

järjestää

 

range

mallisto

 

range

rivi

 

range

sarja

 

range

ulottuvuus

 

range

vaihteluväli

Tilastomatematiikka, muuttujan suurimman ja pienimmän arvo erotus

range

valikoima

 

rank

arvo

 

rank

arvoaste

 

rank

luokka

 

rank

rivi

 

rarely

harvoin

 

RAS

etäkäyttö

verkon käyttämistä toisesta paikasta modeemin välityksellä

raster graphics

rasterigrafiikka

 

raster image

rasterikuva

 

raster scanner

rivilukija

 

raster scanner

viivatutkain

 

raster-image

rasterikuva

 

rate

aste

 

rate

korko

 

rate

laatu

 

rate

maksu

 

rate

määrä

 

rate

nopeus

 

rate

prosentti

 

rate

suhde

 

rate

taksa

 

rate

tariffi

 

rate

vauhti

 

rate adaptation

nopeuden sovittaminen

 

rather

aika

 

rather

hyvinkin

 

rather

jonkin verran

 

rather

melko

 

rather

mieluummin

 

ratio

suhde

 

re-

uudelleen

 

reach

kantama

 

reaction

reaktio

 

reaction

vastavaikutus

 

reactivate

uudelleenaktivoida

 

reactive system

reaktiivinen järjestelmä

 

read

lukea

 

read

lukeminen

 

read

luku

 

read

tulkita

 

read committed

sitoutuneiden luettavuus

 

read consistency

lukueheys

 

read head

lukupää

 

read many

useasti luettava

 

read only

vain lukeminen

vain luettavissa oleva tiedosto

read only

vain luku

vain luettavissa oleva tiedosto

read only memory

lukumuisti

ROM, vain luettavissa oleva muistipiiri, esim BIOS on usein ROM-piireillä

read only recommended

suositellaan vain lukua

 

read the FAQ

lue yleisimmät kysymykset

RTFAQ

read the fucking manual

lue se hiton manuaali

RTFM

read the fucking manual

lue se pahuksen manuaali

RTFM

read uncommitted

holtiton luku

 

read/write head

luku-kirjoituspää

 

readable

luettava

 

readable

luettavissa oleva

 

readable

ymmärrettävä

luettavissa oleva

read-access memory

keskusmuisti

luku/kirjoitusmuisti

read-access memory

työmuisti

luku/kirjoitusmuisti

read-ahead

ennakointi

 

read-ahead cache

ennakoiva välimuisti

 

read-alter memory

käyttömuisti

 

reader

lukija

 

reading

lukeminen

 

readjust

järjestää uudelleen

 

readjust

tarkistaa

 

ReadMe

LueMinut

yleinen ohjelmien mukana tuleva tiedosto, jossa on ohjelman uusimmat ohjeet

read-only file

lukutiedosto

vain luettavissa oleva tiedosto, johon ei voi kirjoittaa

read-only memory

lukumuisti

vain luettavissa oleva muistipiiri, esim BIOS on usein ROM-piireillä

read-only storage

lukumuisti

vain luettavissa oleva muistipiiri, esim BIOS on usein ROM-piireillä

readout

luku

 

read-write head

luku-kirjoituspää

 

ready

aulis

 

ready

valmis

 

real mode

avotila

 

real mode

perustila

 

real mode

reaalitila

 

real soon now

tulossa lähipäivinä

RSN

real time

ajantasainen

 

real time

tosiaika

 

real time

tosiaikainen

 

real time clock

reaaliaikakello

 

real time processing

tosiaikakäsittely

 

real time system

tosiaikajärjestelmä

 

realign

ryhmittää uudelleen

 

reality check

paluu maanpinnalle

 

realization

toteuttaminen

 

realize

toteuttaa

 

realize

tuottaa

 

reallocate

varata uudelleen

 

reallocation

uudelleenvaraus

 

realm

alue

 

reassemby

uudelleenkokoaminen

 

reassignment

uudelleen antaminen

levyaseman tunnuksen

reassing

uudelleenmääritys

 

reassing a drive

antaa uusi tunnus levyasemalle

 

reassingment

uudelleenmäärittely

 

reboot

käynnistää uudelleen

 

reboot

uudelleenkäynnistys

 

recall

kutsua takaisin

 

recall

peruuttaa

 

receive

kantaa

 

receive

ottaa vastaan

 

receive

saada

 

receive

vastaanottaa

 

recently

lähiaikoina

 

recently

äskettäin

 

recipient

vastaanottaja

 

recognition

luku

tunnistus

recognition

tunnistus

 

recognition

tunteminen

 

recognize

havaita

 

recognize

myöntää

 

recognize

tunnistaa

 

reconfiguration

uuskokoonpano

configuration = kokoonpano

record

ennätys

 

record

merkitä muistiin

tallentaa

record

nauhoittaa

tallentaa

record

pöytäkirja

 

record

rekisteröidä

 

record

tallenne

joukko tietokenttiä, joita käsitellään yhtenä kokonaisuutena, esim kortiston kortti

record

tallentaa

 

record

tietue

joukko tietokenttiä, joita käsitellään yhtenä kokonaisuutena, esim kortiston kortti

record

äänilevy

 

record

äänittää

 

record band

tietuevyöhyke

 

record gap

jaksoväli

 

record length

tietuepituus

 

record mark

tietuemerkki

 

record separator

tietue-erotin

RS

record source

tietuelähde

 

recorder

nauhuri

 

recorder

tallennin

 

recording

tallenne

 

recording

tallennus

 

recording

äänitys

 

recording density

tallennustiheys

 

recordset

tietuejoukko

 

recover

elpyä

 

recover

elvyttää

poistaa vioittuneet sektorit tiedostoista

recover

palata

 

recover

palautua

 

recover

saada takaisin

 

recover

tointua

poistaa vioittuneet sektorit tiedostoista

recover

toipua

poistaa vioittuneet sektorit tiedostoista

recovery

elpyminen

relaatiotietokannan palauttaminen eheään tilaan

recovery

elvytys

relaatiotietokannan palauttaminen eheään tilaan

recovery measures

elvytys

 

recovery procedure

elvytysmenettely

 

recovery time

palautumisaika

 

recreational

viihde

 

recreational software

ajanvieteohjelma

 

recurring task

toistuva tehtävä

projektinhallinta

recursive

rekursiivinen

 

recursive

toistuva

 

recursive call

uusintakutsu

 

recycle

takaisinkierto

 

recycle bin

kierrätyslaatikko

kierrätettävä roskakori

recycle bin

roskakori

kierrätettävä roskakori

redefine

uudelleenmääritellä

 

redefined

uudelleen määrätty

 

redefinition

uudelleenmäärittely

näppäimen

redesign

uudelleensuunnittelu

systeemityö

redial

uudelleensoitto

 

redirect

uudelleen suunnata

 

redirection

edelleenohjaus

 

redirection

uudelleenohjaus

 

redirection

uudelleensuuntaaminen

 

redirectioning

uudelleenohjaus

 

redo

uudelleensuoritus

 

redo

tee uudelleen

 

redo

tehdä uudelleen

 

redo key

toistonäppäin

 

redraw

piirtyä uudelleen

 

redraw

piirtää uudelleen

 

redraw

uudelleenpiirtäminen

 

reduce

pienennä

 

reduce

pienentää

 

reduce

vähentää

 

reduction

pienentäminen

 

reduction

supistaminen

 

reduction

vähennys

 

reduction

vähentäminen

 

reduction ratio

pienennyssuhde

 

redundance

ylimäärä

 

redundancy

ylimäärä

 

redundancy check

ylimäärätarkastus

 

redundancy checking

ylimäärävarmistus

 

redundant

liiallinen

 

redundant

liika

 

redundant

tarpeeton

 

redundant

turha

 

redundant

ylimääräinen

 

redundant arrays of inexpensive disks

vikasietoinen levymuistijärjestelmä

RAID

reel

kela

 

re-enter

näppäillä uudelleen

 

re-enter

syöttää uudelleen

 

reenterable program

vapaakäyntinen ohjelma

 

reentrant

vapaakäyntiset

 

reentrant program

vapaakäyntinen ohjelma

 

re-entrant program

vapaakäyntinen ohjelma

 

re-execute

ajaa uudelleen

 

re-execute

toimia uudelleen

 

re-execute a program

ajaa ohjelma uudelleen

 

reference

viitata

 

reference

viite

ref

reference

viittaus

ref

reference

yhteys

ref

reference a table

viitata taulukkoon

 

reference card

pikahakukortti

 

reference guide

hakuteos

 

reference monitor

viittaus monitori

 

reference parameter

viittausparametri

 

reference service

viitepalvelu

 

reference type

viittaustyyppi

Olio-ohjelmointi, luokka on viittaustyypin määritelmä, luokan ilmentymä on luokan määrittelemää viittaustyyppiä oleva olio

referenced table

viitattu taulu

 

references

suositukset

 

references

viitteet

 

referencing table

lapsitaulu

Relaatiotietokannan taulu, jossa on määritelty viiteavain

referencing table

viittaava taulu

Relaatiotietokannan taulu, jossa on määritelty viiteavain

referential

haku-

 

referential

viittaava

 

referential integrity

viite-eheys

 

referential integrity constraint

viite-eheysrajote

relaatiotietokannat

referential structure

yhteysrakenne

relaatiotietokannat

refine

jalostaa

 

refinement

osittava

ohjelmoinnissa osittava ongelmanratkaisu

reflection

harkinta

 

reflection

heijastus

 

reflection

peilikuva

 

reflection

varjo

 

reflector

heijastin

 

reflex

heijastuma

 

reformat

formatoida uudelleen

 

reformat

muotoilla uudelleen

 

reformation

parannus

 

reformation

uudelleen järjestely

 

refraction

heijastus

 

refresh

piristää

päivittää tai virkistää

refresh

päivittää

ruutu

refresh

päivitä

ruutu

refresh

verestää

 

refresh

virkistää

ruutu

refresh rate

ruututaajuus

ruudun virkistystaajuus

refresh rate

virkistystaajuus

ruudun

refreshing

verestäminen

 

refreshing

virkistäminen

 

refreshing

virkistävä

 

regenerate

uudistunut

AutoCAD, regen on uudelleenlaskentaa

regeneration

verestäminen

 

region

ala

 

region

alue

 

regional

alueellinen

 

regional

maakohtainen

 

Regional Bell Operating Company

alueellinen teleyritys

RBOC

regional settings

maakohtaiset asetukset

 

register

lista

prosessorin sisäinen muistipaikka

register

rekisteri

prosessorin sisäinen muistipaikka

register

rekisteröidä

 

registered sign

®

rekisteröity tavaramerkki

registered sign

rekisteröity tavaramerkki

®

registered trademark sign

rekisteröity tavaramerkki

®

registered trademark sign

rekisteröity tavaramerkki

registrar

rekisterinpitäjä

 

registration

rekisteröinti

ohjelman

registration fee

rekisteröintimaksu

ohjelman

registration marks

kohdistusmerkit

sivufilmien tarkkaan asemointiin tarkoitetut tulostuvat merkit

registry

rekisteri

järjestelmärekisteri

regression analysis

regressionanalyysi

Tilastomatematiikka, tilastoanalyysi sen yhtälön muodon selvitäämiseksi, jota seuraten selittävä muuttuja vaihtelee yhden tai useamman selittäjän arvojen mukaan

regroup

ryhmitä uudelleen

 

regular

säännöllinen

 

regular

säännöllisesti

 

regular

tavallinen

 

regular

vakituinen

 

regular expression

säännönmukainen ilmaus

 

reindex

uudelleenindeksoida

 

reindex a file

uudelleenindeksoida tiedosto

 

reinstall

asentaa uudelleen

 

reinstall

uudelleenasennus

 

rekey

näppäillä uudelleen

 

rekey information

näppäillä uudelleen tiedot

 

relation

relaatio

relaatiotietokannat, taulu

relation

suhde

 

relation

yhteys

 

relation degree

relaation aste

 

relation schema

relaatiokaava

relaatiotietokannat, määrittää yksittäisen relaation (taulun)

relational

relaatio-

 

relational algebra

relaatioalgebra

 

relational calculus

relaatiokalkyyli

 

relational database

relaatiotietokanta

 

relational database schema

relaatiotietokannan määrittävä kaava

relaatiotietokannat, koostuu relaatiokaavojen joukosta

relational model

relaatiomalli

relaatiotietokantajärjestelmien pohjana oleva teoreettinen malli, joka kuvaa tietokantajärjestelmää tietojen käyttömahdollisuuksien kannalta, ei atk-tekniikan

relational operator

vertailuoperaattori

 

relational schema

relaatiokaavio

 

relationship

riippuvuus

 

relationship

yhteys

Olio-ohjelmointi, luokkien olioiden välinen riippuvuus

relative

suhteellinen

 

relative

vastaava

 

relative address

suhteellinen osoite

 

relay

välittää

 

relay

välitys

 

relay system

välittävä järjestelmä

 

release

irrottaa

 

release

julkistaa

 

release

julkistus

 

release

pudottaa

 

release

vaimentuminen

äänitermi

release

vapauttaa

 

release

vapautus

 

release code

vapautuskoodi

 

relevance

merkityksellisyys

 

reliability

käyttövarmuus

 

reliability

luotettavuus

Olio-ohjelmointi ja kasvatustiede, atk:ssa tarkoittaa sitä, että tallennettu tieto on saatavissa myöhemmin

reliability

reliabiliteetti

kasvatustiede, atk:ssa tarkoittaa sitä, että tallennettu tieto on saatavissa myöhemmin

reliability

toimintavarmuus

atk:ssa tarkoittaa sitä, että tallennettu tieto on saatavissa myöhemmin

reliability

toistettavuus

kasvatustiede, tilastomatematiikka, ilmoittaa, onko käsitteen määritelmä ja mittausmenetelmä onnistuttu määrittelemään siten, että ko. asian rekisteröiminen tai mittaaminen antaa aina saman tuloksen

reliable

käyttövarma

 

reliable

luotettava

 

relocatable program

vapaasti sijoitettava ohjelma

 

relocate

sijoittaa

 

relocate

sijoittaa uudelleen

 

relocation constant

sijoitusvakio

 

relocation factor

sijoitusvakio

 

remap

määritellä uudelleen

 

remap keyboards keys

määritellä uudelleen näppäimistön näppäimet

 

remapping

uudelleenmäärittely

näppäimen

remark

huomaa

 

remark

huomautus

 

remark

huomio

 

remote

etä-

 

remote

etäis-

 

remote

kaukainen

 

remote

syrjäinen

 

remote access

etäiskäyttö

 

remote access

etäkäyttö

 

remote access

etäsaanti

 

remote access

etäyhteys

 

remote access service

etäkäyttö

RAS on verkon käyttämistä toisesta paikasta modeemin välityksellä

remote administration

etähallinta

 

remote batch processing

etäeräkäsittely

 

remote computer

etätietokone

 

remote control

kaukosäätö

 

remote data access

etäsaanti

RDA

remote database

etätietokanta

tietokanta, johon käyttäjä ei ole kirjautunut, mutta jota hän rarhaillaan käyttää

remote diagnosis

etädiagnoosi

 

remote disk

etälevy

jonkin muun kuin oman tietokoneen levy

remote job entry

töiden etäsyöttö

 

remote login

etäkäyttö

 

remote node

etäsolmu

tietokone, jossa käyttäjän parhaillaan käyttämä ohjelma (tietokanta) pyörii

remote procedure call

etäkutsu

 

remote processing

etäkäsittely

 

remote query

etäkysely

 

remote request

etäpyyntö

 

remote shutdown

etäsammutus

 

remote surveillance

televalvonta

 

remote update

etäpäivitys

tietokannan ylläpitotoiminto etätietokantaan

remote work

etätyö

 

remote workstation

etätyöasema

 

remote-control

kauko-ohjaus

 

remote-control

kaukosäädin

 

removable

irrotettava

 

removable

siirrettävä

 

removable disk

irrotettava levy

 

remove

irrottaa

projektinhallinta

remove

muuttaa

 

remove

poista

 

remove

poistaa

 

remove

siirtää

 

remove

vapauttaa

 

remove a directory

poistaa hakemisto

 

remove folder item

poistaa kuvakkeen kansiosta

 

remove object

poista elementti

 

remove page break

poista sivunvaihto

 

remove table

poistaa taulukon

 

removed

erotettu

 

rename

nimetä uudelleen

vaihtaa tiedostonimeä

render

hahmottaa

 

render

pohjustaa

 

rendering

käännös

rakentaminen pohjarappaus

rendering

renderointi

3D grafiikan varjojen, heijastumien ja pintojen luonti

rendering

tulkinta

rakentaminen pohjarappaus

reorganization

uudelleenjärjestely

 

reorganization

uudelleenorganisointi

 

repaginate

sivuta

 

repaginate

uudelleensivuttaa

 

repaginate

uudelleensivuttua

 

repagination

uudelleensivutus

 

repaint

uudelleenmaalaus

 

repair

korjata

 

repair

korjaus

 

repair

kunnostaa

 

repartition

jakaa uudelleen osiin

 

repartition a hard disk

jakaa kovalevy uudelleen osiin

 

repeat

lausua

 

repeat

tee udelleen

toistofunktio

repeat

toista

toistofunktio

repeat

toistaa

toistofunktio

repeat delay

toistoviipymä

 

repeat delay

toistoviive

 

repeat key

toistonäppäin

 

repeat rate

toistonopeus

 

repeatability

toistettavuus

Tilastomatematiikka, ilmoittaa, onko käsitteen määritelmä ja mittausmenetelmä onnistuttu määrittelemään siten, että ko. asian rekisteröiminen tai mittaaminen antaa aina saman tuloksen

repeatable

toistokelpoinen

 

repeatable  read

luvun toistettavuus

 

repeater

toistin

vahvitsaa verkon signaalia, väylätyyppisen verkon fyysinen päätelaitteiden kytkentälaite

repeater

toistolaite

 

repeating key

toistava näppäin

 

repetition

kertaaminen

 

repetition

kopio

 

repetition

toistaminen

 

repetition

toisto

 

replace

korvaa

 

replace

korvata

 

replace

vaihtaa

 

replace mode

korvaustila

 

replaceable

korvattava

 

replaceable

vaihdettava

 

replaceable parameters

korvattavat parametrit

 

replacement

korvaaminen

 

replacement

takaisinpano

 

replica

replika

replica kopioita voidaan päivittää useammassa paikassa yhtä aikaa ja synkronoida ne keskenään, jolloin kaikissa kopioissa on automaattisesti samat tiedot

replicate

monistaa

 

replicate

toisintaa

 

replication

monistus

 

replication

replikointi

replica kopioita voidaan päivittää useammassa paikassa yhtä aikaa ja synkronoida ne keskenään, jolloin kaikissa kopioissa on automaattisesti samat tiedot

replication

toisinnus

 

replication transparency

toisinnuksen tuntumattomuus

 

replicator

monistus

 

reply

vastata

 

reply

vastaus

 

report

lausunto

 

report

raportoida

verkkotermi

report

raportointi

verkkotermi

report

raportti

 

report

selonteko

 

report

selostus

 

report

tiedottaa

 

report generator

raportinkehitin

 

report program

raporttiohjelma

 

reporting

raportointi

 

reporting tool

raportointityökalu

 

repository

kuvauskanta

Oracle relaatiotietokannassa

repository

raaka-arkisto

 

repository

tietovarasto

 

represent

edustaa

 

represent

esittää

 

representation

esitys

 

representation

kuvaus

 

representative

esittävä

 

representative

kuvaava

 

re-processing

prosessin toistaminen

 

reproduce

jäljentää

 

reproduce

lisääntyä

 

reproduce

monentaa

 

reproduce

toisintaa

 

reprogram

ohjelmoida uudelleen

 

reprographics

kopiotekniikka

 

repudiation

kiistäminen

 

request

kehottaa

 

request

kysely

verkkotermi

request

pyyntö

 

request

pyytää

 

request for comments

kommenttipyyntö

RFC

request for proposal

ehdotuspyyntö

Olio-ohjelmointi

require

edellyttää

 

require

vaatia

 

required

pakollinen

 

required

vaadittu

 

required space

sanaside

 

requirement

tarve

 

requirement

vaatimus

 

requirements

vaatimukset

 

requirements analysis

vaatimusanalyysi

 

requirements for quality

laadun vaatimukset

Laatujohtaminen

requirements specification

vaatimusmäärittely

 

rerun

uusinta-ajo

 

rerun point

jatkokohta

 

research

tutkimus

 

research and development

tutkimus ja kehitystyö

Laatujohtaminen

reseller

jälleenmyyjä

 

reservation

varaus

 

reserve

reservi

 

reserve

säilyttää

 

reserve

vara

 

reserve

varata

 

reserve engineering

aukikoodaus

 

reserve solidus

kenoviiva

 

reserved

varattu

 

reserved code

varattu tunnus

 

reserved memory

varattu muisti

 

reserved word

varattu sana

 

reset

alustaa

 

reset

asettaa uudelleen

ctrl-alt-del näppäinten painaminen vastaa jotakuinkin resetointia

reset

nollata

bitin ym

reset

nollaus

bitin ym

reset

palauta

ctrl-alt-del näppäinten painaminen vastaa jotakuinkin resetointia

reset

palauttaa alkutilaan

ctrl-alt-del näppäinten painaminen vastaa jotakuinkin resetointia

reset

resetoida

ctrl-alt-del näppäinten painaminen vastaa jotakuinkin resetointia

reset

tyhjätä

 

reset

uudelleenkäynnistys

ctrl-alt-del näppäinten painaminen vastaa jotakuinkin resetointia

reset switch

uudelleenkäynnistyskytkin

 

residence

sijainti

 

residence

sijaintipaikka

 

resident

piilevä

 

resident

pysyvä

 

residual data

jäännöstieto

 

residue

jäännöstieto

 

residue checking

jakojäännösvarmistus

 

resilient

vastustuskykyinen

 

resize

koon muuttaminen

 

resize

muuttaa kokoa

 

resize a window

muuttaa ikkunan kokoa

 

resize button

koonsäätönappi

 

resizing button

koonmuuttopainike

 

resolution

erittely

Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo

resolution

erottelukyky

Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo. Piirtotarkkuus, ilmoittaa kuvapisteiden (pikseleiden) määrän tuumaa kohti

resolution

erottuvuus

Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo. Piirtotarkkuus, ilmoittaa kuvapisteiden (pikseleiden) määrän tuumaa kohti

resolution

erotuskyky

Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo. Piirtotarkkuus, ilmoittaa kuvapisteiden (pikseleiden) määrän tuumaa kohti

resolution

hajottaminen

Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo. Piirtotarkkuus, ilmoittaa kuvapisteiden (pikseleiden) määrän tuumaa kohti

resolution

piirtotarkkuus

Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo. Piirtotarkkuus, ilmoittaa kuvapisteiden (pikseleiden) määrän tuumaa kohti

resolution

tarkkuus

Mittalaitteen tai kuvan tarkkuutta ilmaiseva lukuarvo. Piirtotarkkuus, ilmoittaa kuvapisteiden (pikseleiden) määrän tuumaa kohti

resolve

hajottaa

 

resolve

purkaa

 

resolve

päättää

 

resolve

ratkaista

 

resolve

selvittää

 

resource

resurssi

systeemityö

resource

varat

 

resource

voimavarat

 

resource  fork

resurssihaara

 

resource driven

resurssiohjattu

projektinhallinta

resource fork

resurssihaara

 

resource form

resurssilomake

projektinhallinta

resource kit

resurssityökalupakki

käyttöjärjestelmän ominaisuuksia laajentava työkalupaketti

resource sheet

resurssitaulukko

projektinhallinta

responce

reaktio

 

responce

vastaus

 

responce

vaste

 

responce file

vastaustiedosto

 

responce frame

vastauskehys

HDLC

responce time

vasteaika

levyltä tiedon saamiseen kuluva odotusaika

respond

reagoida

 

response

vastaus

 

response

vaste

verkkotermi

response frame

vastauskehys

verkkotermi

response time

vasteaika

verkkotermi

responsibility

vastuu

Olio-ohjelmointi

responsibility driven design

vastuupohjainen suunnittelu

Olio-ohjelmointi

restart

aloittaa uudelleen

 

restart

käynnistää uudelleen

 

restart

uudelleenaloitus

 

restart

uudelleenkäynnistys

 

restart point

jatkokohta

 

restart the computer

käynnistä tietokone uudelleen

 

restoration utility

korjausohjelma

 

restoration utility

palautusohjelma

 

restore

entistää

 

restore

palauta

palauttaa backup komennolla varmistetut tiedostot

restore

palauttaa

palauttaa backup komennolla varmistetut tiedostot

restore

palautus

palauttaa backup komennolla varmistetut tiedostot

restore button

palautusnappi

 

restore button

palautuspainike

 

restrict

esto

tietokannat, estosääntö

restrict

rajoite

 

restrict

rajoittaa