I - J


Asiantuntijaosuuskunta Ornanet

Kotisivu

Sivukartta
Uutuudet
Makrot
Ohjelmointi
Hakulomake
Linkkivinkit
Yhteystiedot
Sisällysluettelo

Ylös 0 - 9 A B C D E F G - H I - J K - L M - N O - P Q - R S T U - Z

Englanninkieliset I - J alkuiset sanat

 

Englanninkielinen sana

Suomenkielinen sana

Lisähuomautus

I am not a lawyer

en ole juristi, mutta…

IANAL

I have earflap stereo

minulla on korvalappustereot

Hymiö:    [:-)

I/O

siirräntä

 

I/O

syöttö ja tulostus

 

I/O block

siirräntälohko

 

I/O channel

I/O-kanava

syöttö- ja tulostuskanava, jota pitkin tieto tulee ja lähtee tietokoneelta oheilaitteisiin

I/O processor

siirräntäsuoritin

 

IAC

vaihtovirta

 

I-beam pointer

I-osoitin

 

IC integrated circuit

integroitu piiri

 

icon

ikoni

 

icon

kuvake

 

icon area

ikonialue

 

icon display

kuvakenäyttö

 

icon editor

ikonieditori

ikonien luonti- ja muunnosohjelma

icon editor

kuvakkeiden muokkausohjelma

 

icon menu

ikonivalikko

 

icon path

kuvakkeen polku

 

icon-based

ikoneihin perustuva

 

icon-based

kuvakkeita käyttävä

 

iconfy

kutistaa

 

iconic representation

ikoniesitystapa

 

iconically

ikonien avulla

 

iconize

kutistaa

 

iconize

muuttaa ikoniksi

 

iconize

pienentää kuvakkeeksi

 

icon-view

kuvake-esitys

 

ID

tunnus

 

identification

määrittäminen

ID, tieto-olion

identification

tunniste

ID, merkkijono, joka yksiselitteisesti määrää tietyn kohteen, yksilön.

identification

tunnistus

 

identification

tunnus

ID, käyttäjän

identification card

tunnistuskortti

 

identifier

määritin

ohjelman osan määrittävä merkkijono

identifier

nimi

 

identifier

tunniste

ID henkilöllisyyden osoittava

identifier

tunnus

ID henkilöllisyyden osoittava

identify

määrittää

muuttujat ym

identify

tunnistaa

 

identify

tunniste

ID henkilöllisyyden osoittava

identify

yksilöidä

 

identity

henkilöllisyys

 

identity

identiteetti

Olio-ohjelmointi, erityispiirre, jonka perusteella olio pystytään erottamaan toisesta oliosta

identity

tunniste

ID, henkilöllisyyden osoittava, Olio-ohjelmointi, erityispiirre, jonka perusteella olio pystytään erottamaan toisesta oliosta

ideogram

merkki

 

idiom

puhetapa

Olio-ohjelmointi

idle

vapaa

 

idle character

joutomerkki

 

idle sensitivity

muiden sovellusten osuus

 

idle time

joutoaika

 

idle time

seisokki

 

idle time

tyhjäkäyntiaika

 

idling

joutokäynti

 

idling

tyhjäkäyntitila

laitteen tai ohjelman

idling program

tyhjäkäyntitilassa oleva ohjelma

 

IEEE 488 bus

IEEE-488 väylä

 

if

jos

vertailukäsky komentojonoissa, ohjelmissa vertailuoperandi

if you see what I mean

jos huomaat mitä tarkoitan

IYSWIM

ignore all

kaikkien hylkäys

 

ill-behaved

huonosti käyttäytyvä

sovellus ym

ill-behaved application

huonosti käyttäytyvä sovellus

 

illegal

laiton

 

illegal

luvaton

 

illegal parameter

luvaton parametri

 

image

kuva

 

image

kuvailla

 

image

kuvata

 

image backup

levykuvavarmistus

tarkka toisintokuva alkuperäisestä levystä

image box

kuvakehys

 

image compression

kuvien tiivistys

 

image database

kuvatietokanta

 

image file

kuvatiedosto

bittikartta ym

image file

levynkuva

tietokoneen kiintolevyn, levyosion tai muun levyn koko sisällöstä tehty tiedosto

image file

näköistiedosto

tietokoneen kiintolevyn, levyosion tai muun levyn koko sisällöstä tehty tiedosto

image frame

ruutu

yhdellä virkistyskerralla ruudulle piirtyvä kuva

image processing

kuvankäsittely

 

image processor

kuvasuoritin

 

image recognition

kuvantunnistus

 

image refreshing

kuvan virkistys

 

image transmission

kuvansiirto

 

image-capture card

kuvantallennuskortti

 

image-capture program

kuvantallennusohjelma

näyttöruudun kaappausohjelma

imager

kuvasuoritin

 

images

kuva

bittikarttakuva

imaging

kuvantaminen

tietokonekuvien luominen

imbed

upottaa

 

immaterial property

immateriaaliomaisuus

 

immediate

välitön

 

immediate constraint

välitön rajoite

 

immediate instruction

itseiskäsky

 

immediate operand

itseisoperandi

 

immediately

välittömästi

 

impact

isku

 

impact printer

iskukirjoitin

matriisi- tai kiekkokirjoitin

impedance

impedanssi

kaapelin kokonaisvastus

imperative statement

käskylause

ohjelmointikielessä

impersonation

esittäminen

 

impersonation

tekeytyminen

 

implement

toteuttaa

 

implement

työkalu

 

implement

väline

 

implement a feature

toteuttaa ominaisuus

 

implementation

toteutus

Olio-ohjelmointi, tapa jolla palvelu on toteutettu

implementation

täytäntöönpano

 

implementation-dependent

toteutuksesta riippuva

ominaisuus

implementation-independent

toteutuksesta riippumaton

ominaisuus

implicit conversion

automaattinen tyyppimuunnos

Olio-ohjelmointi

implicit disconnect

automaattinen irrottautuminen

järjestelmän automaattisesti tekemä tietokantakytkennän purku

implicit partition state

oletusosiotila

 

import

maahantuoda

 

import

tuoda

 

import

tuonti

 

import file

tuontitiedosto

 

import filter

tuontisuodatin

toisen ohjelman luomien tiedostojen muunnossuodatin

important

tärkeä

 

impotent

kykenemätön

Hymiö:    :-( :-

improper

väärä

 

improvement

kehittäminen

 

improvement

parantaminen

 

impulse

heräte

 

impulse

sysäys

 

impurities

epäpuhtausaineet

 

impurity

epäpuhtaus

 

in any event

joka tapauksessa

IAE

in my considered opinion

harkittu mielipiteeni

IMCO

in my experience

kokemukseni perusteella

IME

in my humble opinion

vaatimaton mielipiteeni

IMHO

in my opinion

mielestäni

IMO

in other words

toisin sanoen

IOW

in parallel

rinnan

 

in real life

tosielämässä

IRL

in the public domain

julkinen

 

inactive

ei käytössä

 

inactive

ei toiminnassa

 

inactive

passiivinen

kovalevy ym

inactive

toimeton

 

inactive border

passiivinen kehys

 

inactive window

passiivi-ikkuna

 

inauguration

aloitus

 

inauguration

käyttöönotto

 

inbound buffer

saapuvan tiedon puskuri

 

inbound data transfer

saapuva tiedonsiirto

 

inbound queue

saapuva signaalijono

verkossa

inbox

saapuneet

 

inbox

tulolokero

 

incandescence

hehku

kuumuudesta johtuva näkyvä valo

incandescent lamp

hehkulamppu

 

inch

tuuma

in = 2,54 cm

include directive

sisällytysohje

 

include file

sisällytystiedosto

 

incoming

saapuva

paketti, merkki ym

incompatibility

yhteensopimattomuus

 

incompatible

ristiriitainen

 

incompatible

yhteensopimaton

laite ym

inconsistent

ristiriitainen

 

in-context

asiayhteys

 

incorrect

epätarkka

 

incorrect

virheellinen

 

incorrect

väärä

 

increase

harventaa

 

increase

kasvaa

 

increase

kasvata

 

increase

kasvattaa

 

increase

lisätä

 

increase

lisää

 

increase

lisääntyä

 

increase

suurentaa

 

increase quotas

kiintiöiden kasvatus

 

increasing

kasvava

 

increment

askellisäys

 

increment

kasvu

 

increment

lisätä

 

increment

lisäys

 

increment

lisääntyminen

 

increment

nousu

 

increment

toteutuserä

Olio-ohjelmointi

incremental backup

vaiheittainen varmistus

 

incremental compiler

vaiheittainen kääntäjä

ohjelman -

incremental installation

lisäysasennus

Olio-ohjelmointi

incremental operator

vaiheittainen operaattori

 

indent

hammastaa

sisennys

indent

pykälä

 

indent

sisennys

lähdekoodin ym

indent

sisentää

kappale ym

indent

uurtaa

 

indentation

sisennys

kappaleen ensirivin sisennys

indentation

sisentäminen

ohjelmakoodin sisennys C-ohjelmoinnissa

indented

sisennetty

kappaleen ensirivin sisennys

independent

itsenäinen

 

independent

riippumaton

 

independently

erikseen

 

independently

itsenäisesti

 

independently

toisistaan riippumatta

 

index

hakemisto

 

index

indeksi

ohjelmoinnissa

index

indeksoida

tiedosto ym

index

luetteloida

sanat ym

index a file

indeksoida tiedosto

 

index card

kortistokortti

 

index file

indeksitiedosto

päätiedoston osoiteaputiedosto

index for topics

ohjehakemisto

 

index register

indeksirekisteri

 

index space

hakemistotila

 

index space overhead

indeksin tilavaatimus

 

index table

indeksitaulu

Olio-ohjelmonti

indexation

indeksointi

tietokannoissa ym

indexed sequential organisation

osoitteellinen peräkkäisrakenne

 

indexed sequential organization

osoitteellinen peräkkäisrakenne

 

India ink drawing

tussi piirrin

 

indicate

ilmaista

 

indicate

ilmoittaa

 

indicate

näyttää

 

indicate

osoittaa

 

indication

ilmaus

 

indication

merkki

 

indication

osoitus

 

indication

viittaus

 

indicator

ilmaisin

kasvatustiede

indicator

indikaattori

kasvatustiede

indicator

mittari

 

indicator

osoitin

kasvatustiede ilmaisin

indicator lights

ilmaisinvalot

 

indirect

epäsuora

 

indirect

välillinen

 

indirect addressing

epäsuora osoitteenmuodostus

 

indirect entry

epäsuora merkintä

 

indirect instance

välillinen ilmentymä

Olio-ohjelmointi

indirection operator

epäsuora operaattori

 

indirectly

epäsuora

 

indirectly

epäsuorasti

 

individual

yksilöllinen

 

individual address

yksittäinen osoite

 

inductance

kela

 

industrial automation

teollisuusautomaatio

 

industrial robot

teollisuusrobotti

IR

industry

teollisuus

 

industry

toimiala

 

industry standard

teollisuusstandardi

 

Industry Standard Architecture

väylä

IBM:n 16-bitin ISA -väylä

industry-standard microcomputer

vakiomikro

 

infect

saastuttaa

viruksella

infect

tartuttaa

viruksella

infection

tartunta

virus-

inference

päättely

 

infiltrate

tunkeutua

tietoliikenneyhteyden kautta tietokoneeseen

infiltrate a computer

tunkeutua tietokoneeseen

tietoliikenneyhteyden kautta

infix

sisämerkintäinen

 

infix notation

sisämerkintä

 

infocenter

tukikeskus

 

informatics

atk

 

informatics

tietojenkäsittelyoppi

 

information

ilmoitus

 

information

informaatio

 

information

tiedotus

 

information

tieto

 

information activities

tietoala

 

information analysis

tietotarvetutkimus

 

information audit

tietojenkäsittelyn tarkastus

 

information center

tukikeskus

 

information driven

informaatiovirta

 

information engineering

tietotekninen työ

IE

information hiding

informaation kätkentä

Olio-ohjelmointi, vain olio voi itse käsitellä omia tietojaan

information hiding

tiedon kätkeminen

Olio-ohjelmointi, vain olio voi itse käsitellä omia tietojaan

information hiding

tietojen piilotus

Olio-ohjelmointi, vain olio voi itse käsitellä omia tietojaan

information highway

tiedon valtatie

 

information industry

tietoteollisuus

 

information infrastructure

tietotekniset perusrakenteet

 

information law

tieto-oikeus

 

information management

tietohallinto

 

information network

tiedonsiirtoverkko

 

information network

tietoverkko

 

information processing

tietojenkäsittely

 

information product

tietotuote

 

information provider

tiedontuottaja

 

information provision

tietohuolto

 

information requirements

tietotarve

systeemityö

information resources dictionary

tietovarahakemisto

IRD

information resources management

tietohallinto

IRM

information retrieval

tiedonhaku

IR

information retrieval system

tiedonhakujärjestelmä

 

information science

tietojenkäsittelyoppi

 

information science

tietojenkäsittelytiede

 

information sector

tietoala

 

information security

tietosuoja

Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus

information security

tietoturva

Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus

information security

tietoturvallisuus

Järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus

information service

tietopalvelu

 

information society

informaatioyhteiskunta

 

information society

tietoyhteiskunta

 

Information superhighway

tiedon valtatie

amerikkalainen tietoverkkosuurhanke

information system

tietojärjestelmä

 

information systems science

tietojärjestelmätiede

 

information technology

informaatiotekniikka

IT

information technology

tekninen tietojenkäsittely

IT

information technology

tietotekniikka

IT

information work

tietotyö

systeemityö

information worker

tietotyöntekijä

 

informational

tiedottava

 

informatization

atk:n hyväksikäyttö

 

informatization

atk:n leviäminen

 

informatization

tietotekniikan yleistyminen

 

infra red

infrapuna

 

infrastructure

infrastruktuuri

 

infrastructure

perusrakenne

 

inherit

periytyä

Olio-ohjelmointi

inherit

periä

 

inheritable

perittävissä oleva

 

inheritance

perintä

Olio-ohjelmointi, luokka perii luokkahierarkiassa ominaisuuksia

inheritance

periytyminen

Olio-ohjelmointi, luokka perii luokkahierarkiassa ominaisuuksia

inheritance

periytymissuhde

Olio-ohjelmointi, luokka perii luokkahierarkiassa ominaisuuksia

inheritance

periytymisyhteys

Olio-ohjelmointi, luokka perii luokkahierarkiassa ominaisuuksia

inherited

periytyvä

 

inhibit

ehkäistä

 

inhibit

estää

 

in-house software

talonsisäinen ohjelmisto

 

init string

alustusmerkit

 

initial

alku-

hakemisto ym

initial

nimikirjain

projektinhallinta

initial

nimilyhenne

projektinhallinta

initial combined setting

yhdistetyt alkuasetukset

 

initial directory

alkuhakemisto

 

initial load program

alkulatausohjelma

 

initial program load

alkulataus

IPL

initial size

aloituskoko

 

initial state

alkutila

Olio-ohjelmointi

initial value

alkuarvo

relaatiotietokannan kentän alkuarvo

initialisation

alustus

 

initialise

alustaa

 

initialization

alustaminen

kovalevyn

initialization

alustus

Olio-ohjelmointi, alkuarvojen asettaminen

initialization

käyttöönotto

muuttujan ym

initialization block

alustuslohko

Olio-ohjelmointi

initialization file

alustustiedosto

 

initialize

alustaa

kovalevy

initialize

ottaa käyttöön

muuttuja ym

initialize a printer

antaa alkuasetukset kirjoittimelle

 

initialize a variable

ottaa muuttuja käyttöön

 

initialized

alustettu

levy

initiate

käynnistää

toiminto ym

initiation

alkuunpano

 

initiative

aloite

 

initiative

aloitekyky

 

initiative

aloiteoikeus

 

initiator

käynnistäjä

tapahtuman

ink

muste

 

ink

painoväri

 

ink jet printer

mustesuihkukirjoitin

muste suihkutetaan suuttimen läpi paperille

ink jet printer

mustesuihkutulostin

muste suihkutetaan suuttimen läpi paperille

ink ribbon

värinauha

 

inking

piirrotus

 

inking roller

väritela

 

inline

avoin

 

inline

välitön

 

in-line assembler

riviassembler

muun ohjelman sisällä olevien konekielikoodirivien käyttömahdollisuus

inline code

sisäisohjelma

 

inline function

inline -funktio

 

inline procedure

avoin proseduuri

 

inline processing

välitön käsittely

 

inline routine

avoin aliohjelma

 

in-memory

muistissa

kääntää

in-memory

muistissa oleva

ohjelmakoodi

in-memory

muistissa tapahtuva

kääntäminen

inner class

sisäinen luokka

Olio-ohjelmointi, toisen luokan sisälle rakennettu luokka

inner class

sisäluokka

Olio-ohjelmointi, toisen luokan sisälle rakennettu luokka

inner join

sisäliitos

 

innovation

innovaatio

uusi idea, keksintö, oivaltava uudistus

in-place

paikalla

editointi

in-process

prosessin aikana

 

input

sisääntulo

 

input

syöte

 

input

syöttäminen

 

input

syöttää

 

input

syöttö

 

input

syöttötiedot

 

input

tuloliitäntä

 

input buffer

syöttöpuskuri

 

input buffer

tulospuskuri

verkkotermi

input data

syöte

 

input data

syöttötieto

 

input device

syöttölaite

 

input file

syöttötiedosto

 

input focus

syöttöhuomio

 

input mask

syöttörajoite

MS Access, määrittelee syöttötiedon sisäänsyötön ulkoasun.

input paper bin

paperinsyöttölokero

 

input queue

syöttötietojono

 

input screen

syöttöruutu

tiedon

input screen

tiedonsyöttöruutu

 

input stream

syötevirta

Olio-ohjelmointi, mahdollistaa tiedon lukemisen tietolähteestä

input tray

syöttöpaperitaso

kirjoittimen

input unit

syöttöyksikkö

 

input/output

siirräntä

 

input/output

syöttö-tulostus

 

input/output bound

siirräntäsidonnainen

 

input/output device

siirräntälaite

 

input/output device

syöttö-tulostuslaite

 

input/output limited run

siirräntäsidonnainen ajo

 

input/output processor

siirräntäsuoritin

 

input-output

siirräntä

 

input-output

syöttö ja tulostus

 

input-output bound

siirräntäsidonnainen

 

input-output device

siirräntälaite

 

input-output limited run

siirräntäsidonnainen ajo

 

input-output processor

siirräntäsuoritin

 

inquiry

kysely

Am

inquiry

tutkimus

 

ins

sisäänsyöttönäppäin

 

ins key

ins-näppäin

 

inscribe

painaa

 

inscribe

piirtää (kuvion) sisään

 

insert

kirjoittaa väliin

merkki, sana ym

insert

lisätä

tietokannat, SQL-komento rivien lisäykseen

insert

lisäys

 

insert

lisää

 

insert

työntää sisään

levyke ym

insert

upottaa

 

insert bar

lisäysviiva

 

insert entity

lisäyselementti

 

insert key

insert-näppäin

näppäimellä siirrytään lisäystilaan

insert key

sisään syöttönäppäin

 

insert mode

lisäystila

 

insert mode

upotustila

 

insert mode

väliinkirjoitustila

 

insert object

lisää elementti

 

insert page break

lisää sivunvaihto

 

insert value

lisäysarvo

 

inserted

lisätty

 

insertion method

upotusmenetelmä

 

insertion point

lisäyskohta

 

insertion point

väliinkirjoituskohta

 

insertion sorting method

upotusmenetelmä

 

inspect

tarkastaa

 

inspection

tarkastus

komponenttien

inspection

tietotyyppi

 

inspector

tarkastaja

 

instability

epästabiilisuus

 

instability

epävakaisuus

 

install

asennus

laite, ohjelma ym

install

asentaa

laite, ohjelma ym

install

asentaminen

laitteen, ohjelman ym

installable

asennettavissa oleva

 

installable device driver

asennettavissa oleva laiteajuri

 

installable file system

asennettava tiedostojärjestelmä

 

installation

asennus

laitteen, ohjelman ym

installation

asentaminen

laitteen, ym

installation

järjestelmä

 

installation

konepaikka

 

installation

paikalleen pano

laitteen, ohjelman ym

installation aid

asennustuki

 

installation disk

asennuslevyke

 

installation driver

asennusajuri

 

installation instructions

asennusohjeet

 

installation options

asennusvaihtoehdot

 

installation program

asennusohjelma

 

installation services

asennuspalvelut

 

installations

laitteet

 

installed

asennettu

 

installed pattern

asennettu kuvio

 

installer

asennusohjelma

 

installer

asentaja

 

instance

ajokappale

ohjelman

instance

esiintymä

yksi useista samanaikaisesti toimivista ohjelman kappaleista

instance

esimerkki

 

instance

ilmentymä

Olio-ohjelmointi, olio tarkasteltuna luokkansa jäsenenä ja relaatiotiekannoissa tyypin esiintymä

instance

instanssi

yksi useista samanaikaisesti toimivista ohjelman kappaleista

instance

tapaus

yksi useista samanaikaisesti toimivista ohjelman kappaleista

instance diagram

ilmentymäkaavio

Olio-ohjelmointi, kuvaa yksittäisten olioiden suhteita

instance function

olio-operaatio

Olio-ohjelmointi

instance function

oliopalvelu

Olio-ohjelmointi

instance of a class

luokan ilmentymä

Olio-ohjelmointi, olio tarkasteltuna luokkansa jäsenenä

instance variable

ilmentymämuuttuja

Olio-ohjelmointi, kenttä on oliokohtainen eli ei-staattinen muuttuja

instantiate

instantioida

muuttuja (osoittaa muistia ja ottaa käyttöön)

instantiation

instantointi

muuttujan

instrinsic program

haarautuva opetusohjelma

 

instruction

käsky

 

instruction

ohje

 

instruction

opastus

 

instruction code

käskykoodi

 

instruction mix

käskykokoelma

 

instruction pointer

käskyosoitin

 

instruction set

käskykanta

prosessorin hallitsemat konekieliset käskyt

instruction set

käskysarja

prosessorin tukemat konekäskyt

instructions

ohjeet

 

instrument

instrumentti

mittalaite

instrument

mittalaite

 

instrumentation

instrumentaatio

 

insufficient

riittämätön

levytila ym

insufficient memory

muisti ei riitä

 

insufficient space

tila ei riitä

 

insulator

eriste

 

insulator

eristin

sähkö

insulator

sähköeriste

 

integer

kokonaisluku

 

integer

kokonaisuus

 

integer arithmetic

kokonaislukuaritmetiikka

 

integer mathematics

kokonaislukulaskenta

 

integer type

kokonaislukutyyppi

 

integral calculus

integraalilaskenta

 

integral sign

integraalimerkki

 

integrate

integroida

 

integrate

yhdistää

 

integrated

integroitu

 

integrated broadband communications

integroitu laajakaistaviestintä

IBC

integrated circuit

integroitu piiri

IC

integrated data processing

integroitu tietojenkäsittely

 

integrated data processing

yhdistetty tietojenkäsittely

 

integrated developing environment

integroitu kehitysympäristö

IDE

integrated development environment

integroitu kehitysympäristö

IDE, Olio-ohjelmointi, sovelluskehitin, johon on integroitu editori, Java-kääntäjä ja debuggeri

integrated digital network

digitaalinen tietoverkko

IDN

integrated package

monitoimiohjelma

 

integrated program

monitoimiohjelma

 

integrated project support environment

integroitu projektituki

IPSE

Integrated Services Digital Network

digitaalinen monipalveluverkko

ISDN

Integrated Services Digital Network

numeerinen monipalveluverkko

ISDN

integrated software

monitoimiohjelma

 

integrated solution

integroitu ratkaisu

 

integration

integrointi

 

integration

täydentäminen

 

integration

yhdentyminen

 

integrity

eheys

Olio-ohjelmonti tietojen ym ristiriidattomuus ja relaatiotietokannat, tila jossa tietokantaan liittyvät rajoitukset ja säännöt ovat voimassa. Verkkokorteissa verkon datan eheyden tarkistus

integrity

ehjyys

Olio-ohjelmonti, tietojen ym ristiriidattomuus

integrity

kokonaisuus

 

integrity constraint

eheysrajoite

relaatiotietokannan ehto, joka määrittelee tietokannan perustauluissa yhtä aikaa sallitut rivit eli tietokannan sallitut tilat

integrity constraint

eheysrajoitus

relaatiotietokannan ehto, joka määrittelee tietokannan perustauluissa yhtä aikaa sallitut rivit eli tietokannan sallitut tilat

integrity rule

eheyssääntö

 

intellectual

älyllinen

 

intellectual property

immateriaaliomaisuus

 

intellectual property right

aineettoman omaisuuden omistusoikeus

IPR

intelligence

äly

 

intelligence

älykkyys

 

intelligent

osaava

 

intelligent

toimi-

 

intelligent

älykäs

työasema ym

intelligent device

osaava laite

 

intelligent device

älykäs laite

 

intelligent form

toimilomake

 

intelligent map

vihikartta

 

intelligent network

toimiverkko

IN

intelligent terminal

älykäs pääte

 

intend locking

aielukitus

Tietokannan taulun lukitus mahdollista päivitysoperaatiota varten

intensity

tummuus

 

intensity

voimakkuus

lasersäteen ym

intensity level

voimakkuustaso

 

intensive

paljon tehoa vaativa

sovellus ym

intent

tarkoitus

Olio-ohjelmointi

interaction

vuorovaikutus

käyttäjän ja koneen välillä

interaction diagram

vuorovaikutuskaavio

Olio-ohjelmointi

interactive

interaktiivinen

käyttöliittymä ym

interactive

keskusteleva

komento

interactive

vuorovaikutteinen

käyttöliittymä ym

interactive EDI

vuorovaikutteinen ovt

 

interactive graphics

keskusteleva kuvankäsittely

 

interactive graphics

vuorovaikutteinen kuvankäsittely

 

interactive processing

keskustelukäyttö

 

interactive use

keskustelukäyttö

 

interactive user

vuorovaikutteinen käyttäjä

verkkotermi, Windows NT

interactively

vuorovaikutteisesti

 

interactivity

interaktiivisuus

 

interactivity

vuorovaikutteisuus

 

interblock gap

jaksoväli

 

intercept

estää

 

intercept

katkaista

 

intercept

keskeyttää

 

intercept

siepata

DOS-kutsu

interception

salakuuntelu

 

interception

sieppaaminen

 

interchangeability

vaihtokelpoinen

fonttikasetti

interchangeability

vaihtokelpoisuus

Laatujohtaminen

interchangeable

keskenään vaihdettavissa oleva

fonttikasetti

interconnect

kytkeä yhteen

 

interconnect

liittää yhteen

 

interest group

sidosryhmä

systeemityö

interface

jakopinta

 

interface

käyttöliittymä

Olio-ohjelmointi

interface

liittymä

Olio-ohjelmointi. Tietortekniikka: standardin mukainen käytäntö tai yhtymäkohta, joka mahdollistaa tietojen siirron laitteiden, ohjelmien tai käyttäjän välillä

interface

liittymäluokka

Olio-ohjelmointi

interface

liittää

 

interface

liitäntä

laite-

interface

palveluliittymä

Olio-ohjelmointi

interface

rajapinta

standardin mukainen käytäntö tai yhtymäkohta, joka mahdollistaa tietojen siirron laitteiden, ohjelmien tai käyttäjän välillä

interface board

liitäntäkortti

 

interface card

laiteohjainkortti

 

interface card

liitäntäkortti

 

interface class

rajapintaluokka

Olio-ohjelmointi, luokka, joka sisältää vain metodin rungon, ei toteutuskoodia

interface object

liitäntäolio

Olio-ohjelmointi

interfere

keskeyttää

 

interfere

puuttua

 

interference

häirintä

 

interference

puuttuminen

 

interference

ristiriita

 

interference

sekaantuminen

 

interference

väliintulo

 

interfering signal

häiriösignaali

 

interim plan

väliaikaissuunnitelma

projektinhallinta

interior

sisäinen

 

interlace

limittää

 

interlaced

limitetty

 

interlaced

lomitettu

 

interlaced

lomitus

 

interlaced

nivottu

näyttö ym

interlaced display

lomitettu näyttö

näytön joka toista pystyriviä virkistetään vuorovirkistyskerroilla

interlaced display

nivottu näyttö

näytön joka toista pystyriviä virkistetään vuorovirkistyskerroilla

interlacing

nivonta

 

interleave

levyn lomitusarvo

suhdeluku joka ilmaisee montako sektoria jätetään tallennettaessa väliin

interleave

limittää

 

interleave

limitys

 

interleave

lomittaa

 

interleave

lomitusarvo

levyn

interleave

lomituskerroin

kovalevyn sektorien lukusuhde

interleave value

levyn lomitusarvo

suhdeluku joka ilmaisee montako sektoria jätetään tallennettaessa väliin

interleaved

limitetty

Tietoliikenne

interleaved memory

lomitettu muisti

 

interlock

liittää toisiinsa

 

interlock

lukitus

 

intermediate

väli-

tiedosto, vaihe ym

intermediate language

välikieli

 

intermediate object code

välimuodossa oleva kohdekielinen koodi

lähes valmis, periaatteessa koneen ymmärtämässä muodossa oleva ohjelmakoodi

intermediate stopping point

tavoite

systeemityö

internal

sisäinen

 

internal command

sisäinen komento

COMMAND.COM-tiedoston sisällä oleva DOS-käyttöjärjestelmäkomento

internal command

sisäinen käsky

COMMAND.COM-tiedoston sisällä oleva DOS-käyttöjärjestelmäkomento

internal cycle time

sisäinen kiertoaika

prosessorin rekisterin päivityksen vaatima aika

internal disk unit

sisäinen levyasema

 

internal drive

sisäinen asema

tietokoneen sisälle asennettava asema

internal error

sisäinen virhe

 

internal overlay

sisäinen peite

pääohjelmatiedostoon sisältyvä peite

internal register

sisäinen rekisteri

prosessorin

internal representation

sisäinen esitysmuoto

 

internal resistance

sisäinen vastus

 

internal schema

sisäinen kaavio

 

internal schema

säilytyskaavio

 

internal storage

keskusmuisti

 

internal tape drive

sisäinen nauha-asema

 

internal wiring

sisäinen kaapelointi

laitteen sisäiset

international

kansainvälinen

 

internationalization

kansainvälistäminen

ohjelman, käyttöjärjestelmän ym

Internet

Internet

Maailmanlaajuinen yleinen tietoverkko, palveluverkko,  verkkojen välinen verkko, yhdyskäytävä monen paikallisverkon välillä. Avoin tietoverkko, joka ytimeltään perustuu TCP/IP-yhteyskäytäntöjen käyttöön

internet

tietoverkko

Maailmanlaajuinen yleinen tietoverkko, palveluverkko,  verkkojen välinen verkko, yhdyskäytävä monen paikallisverkon välillä. Avoin tietoverkko, joka ytimeltään perustuu TCP/IP-yhteyskäytäntöjen käyttöön

Internet access provider

Internet-yhteydentarjoaja

IAP palveluja tarjoava organisaatio

Internet address

Internet-osoite

Internet-verkon solmun (työaseman) osoite

Internet address

nettiosoite

Internet-verkon solmun (työaseman) osoite

Internet address

verkko-osoite

Internet-verkon solmun (työaseman) osoite

Internet broadcasting

web-lähetys

 

internet packet exchange protocol

tietoliikennekäytäntö Novell Netware-verkolle

 

internet protocol

aliverkkojen tietoliikennekäytäntö

IP

internet protocol

internet linjakuri

IP

Internet relay chat

reaaliaikainen keskustelukanava

IRC, jossa kirjoitettu teksti näkyy heti toisessa koneessa

Internet service provider

Internet-palvelun tarjoaja

ISP palveluja tarjoava organisaatio

Internet service provider

nettipalvelun tarjoaja

ISP palveluja tarjoava organisaatio

internetwork

lähiverkko

 

internetwork

sisäverkko

 

interoperability

yhteentoimivuus

 

interpret

kääntää

ohjelmakoodia rivi kerrallaan

interpret

selittää

 

interpret

tulkita

kääntää ohjelmakoodia rivi kerrallaan

interpretation

selitys

 

interpretation

tulkinta

 

interpreted program

tulkitseva ohjelma

 

interpreted program

tulkittu ohjelma

 

interpreter

tulkintaohjelma

ohjelman suorituksen aikana lähdekielistä koodia rivi kerrallaan tulkitseva ja suorittava ohjelma

interpreter

tulkki

ohjelman suorituksen aikana lähdekielistä koodia rivi kerrallaan tulkitseva ja suorittava ohjelma

interpreter language

tulkkikieli

ohjelmointikieli

interpretive program

tulkitseva ohjelma

lähdekielistä koodia rivi kerrallaan tulkitseva ja suorittava ohjelma

interprocess communication

prosessienvälinen tiedonsiirto

moniajoympäristössä

interrecord gap

jaksoväli

 

interrogate

kysellä

 

interrogate

ottaa selville

 

interrogate

tutkia

 

interrupt

estää

 

interrupt

keskeyttää

prosessori keskeyttää ohjelman ajon keskeytyksen ajaksi

interrupt

keskeytys

prosessori keskeyttää ohjelman ajon keskeytyksen ajaksi

interrupt handler

keskeytysten käsittelijä

 

interrupt key

keskeytysnäppäin

 

interrupt request

keskeytyspyyntö

IRQ

interrupt request level

keskeytyspyyntötaso

IRQ

interrupt settings

keskeytysasetukset

 

interrupt signal

keskeytyssignaali

 

interrupt trapping

keskeytyksenpysäytys

 

interrupt vector

keskeytysvektori

osoitin keskeytysten käsittelijään

interrupted

keskeytetty

prosessori keskeyttää ohjelman ajon keskeytyksen ajaksi

interruption

keskeytys

 

intersect

leikkaus

 

intersection

leikkaus

matematiikka, SQL-operaatio

intersection

leikkauspiste

 

intersection

risteys

 

interthread

säikeiden välinen

ohjelmoinnissa

interval

aikaväli

SQL-tietotyyppi ajanlaskentaa varten

intervention

väliintulo

 

intranet

intranet

TCP/IP-yhteyskäytäntöjä käyttävä organisaation sisäinen tietoverkko

intranet

sisäverkko

TCP/IP-yhteyskäytäntöjä käyttävä organisaation sisäinen tietoverkko

in-tray

tulolokero

 

intrinsic command

sisäinen komento

komentotulkkiin sisäänrakennettu komento

intro

alku

 

introduction

esittely

 

introduction

käyttöönotto

 

introduction

suositus

 

intrusion

tunkeutuminen

 

in-use light

toimintavalo

 

invalid

epäkelpo

 

invalid

kelvoton

 

invalid

pätemätön

 

invalid

väärä

 

invalid drive specification