F


Asiantuntijaosuuskunta Ornanet

Kotisivu

Sivukartta
Uutuudet
Makrot
Ohjelmointi
Hakulomake
Linkkivinkit
Yhteystiedot
Sisällysluettelo

Ylös 0 - 9 A B C D E F G - H I - J K - L M - N O - P Q - R S T U - Z

Englanninkieliset F alkuiset sanat

 

Englanninkielinen sana

Suomenkielinen sana

Lisähuomautus

fabrication

väärentäminen

 

facedown output

teksti alaspäin -tulostus

 

faceplate

etulevy

levyaseman

faceup output

teksti ylöspäin -tulostus

 

facility

apuneuvo

 

facility

toiminto

 

facility

varuste

 

facility

väline

 

facsimile

faksisanoma

 

facsimile

jäljennös

 

facsimile

kuvasähkötys

 

facsimile

näköispainos

 

facsimile

tarkka jäljennös

 

facsimile

telekopio

 

facsimile device

telekopiointilaite

 

fact

fakta

tietokannat

fact

suure

 

fact

tosiasia

 

fact

tosiseikka

 

fact table

faktataulu

 

factor

kerroin

 

factor

seikka

 

factor

tekijä

 

factor analysis

faktorianalyysi

 

factor of safety

varmuuskerroin

 

factory

tehdas

 

factory

tuotantolaitos

 

factory automation

tehdasautomaatio

 

factory object

luontiolio

Olio-ohjelmointi

factory process controller

teollisuusprosessinohjain

 

factory-floor automation

tuotannollinen tehdasautomaatio

 

fade

häivyttää

 

fade

häivytys

 

fade

lakata näkymästä

vähitellen

fade in

alkaa näkyä

elokuvat & radio

fade into

muuttua jksk

hitaasti

fade out

häipyä

 

faded

vaalennut

 

fade-out

kuvan vähittäinen häipyminen

elokuva

fade-out

vähitellen häipyvä kuva

elokuva & radio

fade-out

vähitellen häipyvä ääni

elokuva & radio

fade-out

äänen vähittäinen häipyminen

elokuva & radio

fading

häipymisilmiö

radio

fading

häivyntä

radio

fail

jättää pulaan

 

fail

pettää

keskeytys

fail soft

joustavasti varmistettu

 

fail soft

sietää häiriöitä

 

failover

kytkeytymisaika

verkkotermi

failsafe

ehdottomasti varmistettu

 

failure

epäonnistunut

 

failure

heikkeneminen

 

failure

häiriö

 

failure

laiminlyönti

 

failure

loppuminen

 

failure

puute

 

failure

puuttuminen

 

failure

pysähdys

 

failure

rikki meno

 

failure

tekemättä jättäminen

 

failure

vika

 

failure

vikaantuminen

 

failure error

laiminlyöntivirhe

 

failure mode and effect analysis

vika- ja vaikutusanalyysi

 

failure rate

vikaantumistiheys

laitteen

failure rate

virhetiheys

laitteen

fake user

valekäyttäjä

 

faking

tutkimusvilppi

Tilastomatematiikka

fallback

varmistus

 

false

epätosi

totuusarvo

false

väärä

 

false ceiling

alaslaskettu katto

kaapeleita varten, rakentaminen

false ceiling

valekatto

kaapeleita varten

false floor

valelattia

kaapeleita varten

famous

tunnettu

 

fan

puhallin

 

fan

tuuletin

 

fan guard

tuulettimen suojaristikko

 

fan-cooled

tuuletinjäähdytteinen

laite

fanfold paper

jatkolomake

 

fanfold paper

ketjulomake

tulostuslomake, jossa arkit ovat peräkkäin toisissaan kiinni ja reunoissa on rei'itys traktorivetoa varten

fanless

tuuletinta käyttämätön

työasema

FAQ

usein esitettyjä kysymyksiä

frequently asked questions

FAQ

usein tehtyjä kysymyksiä

frequently asked questions

far call

kaukokutsu

 

far function

kaukofunktio

 

far pointer

kauko-osoitin

 

farad

faradi

kondensaattorin kapasitanssin SI-mittayksikkö

far-end

kaukopää

Tietoliikenne

far-end crosstalk

kaukopään ylikuuluminen

ylikuulumista kaapeliparien välillä kaukopäässä

fashion

muoti

 

fast

nopea

ohjelmakoodi

fast scroll

nopea vieritys

 

FAT

tiedostojen tilanvaraustaulukko

file allocation table

FAT

tilanvaraustaulukko

file allocation table

fatal

kohtalokas

 

fatal

kuolettava

 

fatal

ratkaiseva

 

fatal

tuhoisa

 

fatal error

fataalinen häiriö

laitteessa

fatal error

kohtalokas virhe

ohjelmassa

fault

häiriö

 

fault

syy

 

fault

vika

 

fault

virhe

 

fault monitor

virheenvalvonta

 

fault threshold

vikakynnys

 

fault tolerance

viansieto

 

fault tolerance

vikasietoisuus

verkkotermi

fault tolerant

vikasietoinen

verkkotermi

fault trace

vianjäljitys

 

fault tree analysis

vikapuuanalyysi

 

fault-tolerant

vikasietoinen

 

fault-tolerant computer

vikasietoinen tietokone

 

fault-tolerant operating system

vikasietoinen käyttöjärjestelmä

 

faulty

viallinen

levyke ym

favor

antaa etusija jllk

 

favor

aristella

 

favor

edistää

 

favor

helpottaa

 

favor

kannattaa

 

favor

osoittaa ystävällisyyttä

 

favor

suosia

 

favor

säästää

 

favor

tukea

 

favour

antaa etusija jllk

 

favour

aristella

 

favour

helpottaa

 

favour

osoittaa ystävällisyyttä

 

favour

säästää

 

fax

faksata

 

fax

faksi

 

fax

faksisanoma

 

fax

telekopio

 

fax board

telekopiokortti

 

fax card

telekopiokortti

 

fax machine

faksilaite

 

fax modem

telekopiomodeemi

 

fax server

telekopiopalvelin

 

fax transmission

faksin lähettäminen

 

FDDI

valokuituverkko

fiber distributed data interchange, (100 Mbps) verkko

fddi

valokuituvuororengas

kuitupohjaisen lähiverkon standardi, nopeus 100 Mb/s

feasibility study

esitutkimus

systeemityö

feasibility study

soveltuvuustutkimus

 

feasibility study

toteutettavuusselvitys

 

feasible

mahdollinen

 

feasible

toteutettavissa oleva

järjestelmä ym

feather

häivytys

 

feature

erikoislaite

 

feature

laite

 

feature

ominaisuus

laitteen ym

feature

piirre

Olio-ohjelmointi

feature

toiminto

ohjelman

feature connector

lisäominaisuusliitin

 

Federal Information Processing Standard

USA:n valtion tietotekniikkastandardi

FIPS

federation

liittymä

tietokannat

federation

yhdentäminen

tietokannat

feed

syöttää

lomake, paperi ym

feed

syöttö

paperin

feed hole

vetoreikä

 

feed track

vetoura

 

feedback

palaute

 

feedback

takaisinkytkentä

 

feedback

takaisinsyöttö

 

feed-back

palaute

 

feed-back

takaisinkytkentä

 

feedback control

säätö

 

feedback error control

palautevarmistus

 

feedback loop

takaisinkytkentä

 

feel

kosketus

 

feel

tuntu

 

female

nainen

Hymiö:    :-)8-

female connector

naarasliitin

 

female-to-mail cable

naaras-koiras kaapeli

eri päissä naaras- ja koirasliittimet

femto

femto

f = 0,000 000 000 000 001

ferrite

ferriitti

magnetoituvaa ainetta

ferrite core

ferriittirengas

 

fetch

noutaa

tavu

fetch

nouto

 

fetch orientation

noutosuunta

 

fetch-only cursor

noutokohdistin

 

fiber distributed data interchange

valokuituverkko

FDDI, (100 Mbps) verkko

fiber optics

kuituoptiikka

 

fiber-optic cable

optisesta kuidusta valmistettu kaapeli

Am

fiber-to-the-home

kuitu kotiin

FTTH

fibre channel

kuitukanava

verkkotermi

fibre distributed data interface

valokuituvuororengas

kuitupohjaisen lähiverkon standardi, nopeus 100 Mb/s

fibre optics

kuituoptiikka

 

fibre-optic cable

optisesta kuidusta valmistettu kaapeli

Engl

fiction

taru

 

fidelity

todenmukaisuus

Tilastomatematiikka, koetilanteessa ärsykkeenä käytetyn korvikkeen yhdenmukaisuus todellisen esineen kanssa

field

ala

 

field

kenttä

 

field

taistelukenttä

 

field definition

kenttien määrittely

tietokannat

field effect transistor

kenttävaikutteinen transistori

FET

field lenght

kentän pituus

tietokannat

field maintenance

kenttähuolto

 

field of application

soveltamisala

 

field procedure

kentän toiminto

 

field tool

kenttä-työkalu

 

field type

kentän tyyppi

tietokannat, tietotyyppi

fifth normal form

viides normaalimuoto

5NF, relaatiotietokannat

fifth-generation computer

viidennen sukupolven tietokone

tulevaisuuden iso tietokone

figuration

kuviointi

 

figurative constant

literaali

kuvaannollinen vakio

figure

hahmo

 

figure

kuva

 

figure

kuvio

 

figure

muoto

 

figure

numero

 

file

arkisto

 

file

arkistoida

 

file

asiakirja

 

file

kortistoida

 

file

taltioida

 

file

tiedosto

 

file access

pääsy tiedostoihin

 

file allocation table

tiedoston tilanvaraustaulukko

FAT

file allocation table

tilanvaraustaulukko

FAT

file attribute

tiedostomäärite

tiedoston ominaisuus

file box

kortistolaatikko

 

file compare

tiedostojen vertailu

 

file compatibility

tiedostoyhteensopivuus

 

file compression

tiedostojen tiivistys

 

file control block

tiedostojen ohjauslohko

 

file control block

tiedoston lohkojen hallinta

 

file conversion

tiedostojen konvertointi

muunatminen toiseen järjestelmään sopivaksi

file creator code

tiedostonluojakoodi

Macintosh

file data size

tiedoston datakoko

 

file description

rekisteriseloste

 

file description

tiedostokuvaus

 

file description

tiedostonkuvaus

 

file designer

tiedostosuunnittelija

 

file error

tiedostovirhe

 

file exchange

tiedostojen vaihto

käyttäjien kesken esim. verkossa tai levykkeillä

file extension

tarkenne

 

file extension

tiedostotarkennin

 

file folder

tiedostokansio

Macintosh

file format

tiedostomuoto

 

file fragmentation

tiedostojen pirstoutuminen

 

file handle

sisäinen tiedostotunnus

 

file handle

tiedoston otin

 

file handle

tiedostonkäsittelytunnus

 

file handler

tiedostokäsittelyohjelma

 

file handling

tiedostojen käsittely

 

file header

tiedoston alkuosa

 

file icon

tiedostoikoni

Windows

file index table

tiedostoviitetaulukko

 

file integrity

tiedoston eheys

 

file label

tiedoston nimiö

 

file linking

tiedoston linkkaus

 

file lock

tiedostolukko

tiedoston väliaikainen suojauskeino

file locking

tiedoston lukitus

 

file maintenance

tiedoston ylläpito

 

file management

tiedostojen hallinta

 

file manager

tiedostonhallinta

 

file manager

tiedostopalvelija

 

file mask

tiedostojen etsintärajoite

 

file operation

tiedostotoimenpide

 

file operator

rekisterinhaltija

 

file organisation

tiedoston rakenne

 

file path

tiedostopolku

 

file pointer

tiedosto-osoitin

 

file recovery

tiedostojen pelastaminen

 

file search results

tiedoston haun tulokset

 

file selection

tiedostojen valinta

 

file selector

tiedostonvalitsin

 

file separator

tiedostoerotin

FS

file server

tiedostopalvelija

tietokone joka palvelee käyttäjäjoukkoa verkon välityksellä

file server

tiedostopalvelin

tietokone joka palvelee käyttäjäjoukkoa verkon välityksellä

file server

verkkopalvelin

tietokone joka palvelee käyttäjäjoukkoa verkon välityksellä

file sharing

tiedostojen jakaminen

 

file sharing

tiedostojen yhteiskäyttö

 

file specification

tiedoston tarkka nimi

 

file structure

tiedostorakenne

 

file system

tiedostojärjestelmä

 

file tagging

tiedostojen merkitseminen

 

file transfer

tiedonsiirto

 

file transfer

tiedostojen siirto

 

file transfer protocol

tiedonsiirtokäytäntö

FTP

file transfer protocol

tiedostojen siirtokäytäntö

FTP

file transfer protocol

tiedostonsiirtokäytäntö

FTP

file translation

tiedostojen muuntaminen

toiseen tiedostotyyppiin

file utilities

tiedostopalvelut

 

file viewer

tiedostonkatselin

ohjelma

file-creation error

tiedostonluontihäiriö

 

file-creator

tiedoston luoja

 

file-exporting facility

tiedoston vientimahdollisuus

ohjelmasta toiseen

file-importing facility

tiedoston tuontimahdollisuus

ohjelmaan

filename

tiedostonimi

 

filename extension

tiedostonimen laajennin

 

filename extension

tiedostonimen pääteosa

 

filename extension

tiedostonimen tarkennin

 

file-naming conventions

tiedostonimeämistavat

käyttöjärjestelmän

file-sharing conflict

tiedostojen yhteiskäyttövirhe

 

filing system

arkistointijärjestelmä

 

fill

täyttää

kuvio

fill

täyttö

kuvion

fill pattern

täyttökuviotyyppi

rasterointityyppi

fill style

täyttötyyli

 

fill with blanks

tyhjätä

 

filled

täytetty

 

filled arc

täytetty kaari

 

filled box

täytetty ruutu

 

filled ellipse

täytetty soikio

 

filled in the forms

täytetty lomake

 

filled label

täytetty selite

 

filled polygon

täytetty monikulmio

 

filled rectangle

täytetty suorakulmio

 

filler

täyte

 

filler

täytemerkki

 

fillet

pyöristys

 

fill-in field

täytettävä kenttä

käyttäjä voi kirjoittaa tietoja

filter

suodatin

tietoa poimiva ohjelmaosuus

filter

suodattaa

 

filter

suodin

 

filter by form

suodatus lomakkeen mukaan

 

filter by selection

suodatus valinnan mukaan

 

filter command

suodatinkomento

 

filter factor

läpäisykerroin

Relaatiotietokannan hakukriteerin täyttävien rivien lukumäärän suhde lähtötaulun rivien lukumäärään

filtering

suodatus

verkkotermi

filtering rate

suodatuskyky

verkkotermi, kytkimen kyky tulkita välitettävien kehysten kohdeosoitteita määritellyssä aikajaksossa

final

loppu-

 

final state

lopputila

Olio-ohjelmointi

financial authority

talouden vastuuhenkilö

Olio-ohjelmointi

find

etsi

 

find

etsiä

 

find

hakea

 

find

julistaa jksk

lak, syylliseksi tms

find

julistaa päätös

lak

find

keksiä

 

find

löytää

 

find

saada selville

 

find

tuomita

lak

find location

sijainnin haku

 

finder

työkalusto

Macintosh käyttöjärjestelmän osa joka hallitsee työpöytää ja sovelluksia

fine

hieno

 

fine adjustment

hienosäätö

 

fine-tune

virittää

järjestelmä ym

finger

osoitin

 

finger

tunnustella

 

fingerprint

sormenjälki

 

finicky

nirso

ohjelma

finish

lopettaa

 

finish

loppu

 

finish

valmis

 

finish

viimeistely

 

finish date

lopetuspäivä

projektinhallinta

finish no earlier than

lopetus tiettynä päivänä tai myöhemmin

projektinhallinta, FNET

finish no earlier than

päättyy aikaisintaan

projektinhallinta, FNET

finish no later than

lopetus tiettynä päivänä tai aiemmin

projektinhallinta, FNLT

finish no later than

päättyy viimeistään

projektinhallinta, FNLT

finished

valmis

 

finish-to-finish

lopusta-loppuun

projektinhallinta, FF, tehtävät valmistuvat samanaikaisesti

finish-to-start

lopusta-alkuun

projektinhallinta, FS, edellinen tehtävä on saatava päätökseen ennen kuin seuraava tehtävä voidaan aloittaa

finite-state machine

äärellinen tilalaite

 

fire wall

palomuuri

 

firewall

palomuuri

Tekninen järjestely, jonka on tarkoitus estää asiaton pääsy verkosta toiseen

firewall

suojamuuri

Tekninen järjestely, jonka on tarkoitus estää asiaton pääsy verkosta toiseen

firmware

kiinteä ohjelmisto

laitteen ROM-piireihin pysyvästi tallennettu ohjelma

firmware

laitelmisto

 

firmware

laitteisto-ohjelma

 

firmware

mikro-ohjelmisto

 

first aid

ensiapu

 

first aid kit

ensiapulaukku

 

first in first out

ensin sisään ensin ulos

FIFO, jonotapa

first normal form

ensimmäinen normaalimuoto

1NF, relaatiotietokannat

first-time user

ensikäyttäjä

 

fiscal year

tilikausi

 

fisheye view

kalansilmänäkymä

 

fit to page

sovita sivulle

 

fit to page

sovittaa sivulle

 

fix

korjata

ongelma

fix

korjaus

 

fix

tilapäinen korjaus

 

fix

tilapäiskorjaus

 

fix

valmistaa

 

fix a bug

korjata virhe ohjelmassa

 

fix disk errors

levyvirheiden korjaus

 

fix partition

osion korjaus

 

fixed

kiinteä

 

fixed

pysyvä

 

fixed area

kiinteä alue

 

fixed disc storage

kiintolevy

 

fixed disk

kiintolevy

 

fixed disk

kovalevy

 

fixed disk storage

kiintolevy

 

fixed length

kiinteä pituus

 

fixed length

kiinteämittainen

 

fixed point

kiinteä piste

 

fixed point

kiintopiste

 

fixed point notation

kiintolukuesitys

floating point notation = liukulukuesitys

fixed point number

kiintoluku

floating point number = liukuluku

fixed-disk drive

kiinteä levyasema

 

fixed-frequency monitor

kiinteätaajuusmonitori

 

fixed-length

kiinteämittainen

kenttä, tietue ym

fixed-point arithmetic

kiinteäpilkkuaritmetiikka

 

fixed-point arithmetic

kiintopilkkuaritmetiikka

 

fixed-point number

kiinteäpilkkuluku

 

fixed-point number

kiintopilkkuluku

 

fixed-width

kiinteälevyinen

fontti

fixup

korjaus

 

flag

lippu

 

flag

merkitä

erikoismerkillä tai symbolilla

flag

merkitä lipulla

 

flag

osoittaa lipulla

 

flag

varustaa lipulla

 

flags register

lippurekisteri

 

flame

herja

 

flame

herjata

viesti, joka halventaa tai solvaa toista osapuolta

flame

leiskunta

 

flame attack

herjasota

 

flame bait

ärsytysviesti

Keskusteluryhmään lähetetty viesti tai sähköpostiviesti, jonka tarkoituksena on ärsyttää vastaanottaja vastaamaan viestiin

flame war

herjasota

 

flame war

sanasota

 

flamebait

provosoiva viesti

sähköposti viesti, joka houkuttelee leiskuntaan

flamewar

liekitetty

 

flamewar

sanasota

 

flash

impulssi

 

flash total

tilannesumma

 

flat

lattanäyttö

 

flat

tasainen

 

flat

tasainen pinta

 

flat

tasaisesti

projektinhallinta

flat

tasanäyttö

 

flat

tasapinta

 

flat cable

lattakaapeli

 

flat file

rakenteeton tiedosto

 

flat memory model

laakea muistimalli

 

flat memory model

lineaarinen muistimalli

 

flat shading

väritystekniikka

 

flatbed plotter

tasopiirturi

 

flatbed scanner

tasokuvanlukija

pöytämallinen skanneri

flat-blade

litteäteräinen

 

flat-blade screwdriver

litteäteräinen ruuvimeisseli

 

flat-blade screwdriver

litteäteräinen ruuvitaltta

 

flat-file database

kortistointiohjelma

 

flatpack

lattapaketti

litteä piirikotelotyyppi

flat-screen monitor

laakaruutumonitori

monitorin etupinta on suora ja laakea

flavor

värikorjaus

 

flexibility

joustavuus

ohjelmointikielen, järjestelmän ym

flexibility

taipuisuus

 

flexible

joustava

ohjelmointikieli, järjestelmä ym

flexible disk

pehmeälevy

 

flexible manufacturing system

joustava tuotantojärjestelmä

FMS

flexible manufacturing system

joustava valmistusjärjestelmä

FMS

flicker

välkkyminen

näytön

flicker

välkyntä

näytön

flicker

värinä

näytön

flicker free

välkkymätön

näyttö

flicker-free

värinätön

näyttö

flicker-free display

värinätön näyttö

 

flickering

väriseminen

näytön

flight

lento

 

flight simulator

lentosimulaattori

 

flip

käännä

 

flip

kääntää

 

flip

pyöräytys

 

flip

selailla

 

flip-flop

kiikku

yhden bitin kokoinen elektroniikkapiiri

float

liukuluku

 

float data type

liukupilkkutietotyyppi

 

floating

epävarma

vapaasti määriteltävä koko ja paikka

floating

kelluva

vapaasti määriteltävä koko ja paikka

floating

liikkuva

vapaasti määriteltävä koko ja paikka

floating

uiva

vapaasti määriteltävä koko ja paikka

floating palette

kelluva paletti

 

floating point

liukulukuesitys

fixed point notation = kiintolukuesitys

floating point

liukuva piste

fixed point = kiinteä piste

floating point notation

liukulukuesitys

fixed point notation = kiintolukuesitys

floating point number

liukuluku

fixed point number = kiintoluku

floating point operations per second

liukulukulaskutoimitusta sekunnissa

FLOPS, laskutoimitusten määrä sekunnissa

floating point representation

liukulukuesitys

fixed point notation = kiintolukuesitys

floating point unit

liukulukuprosessori

mm. Motorola 68881

floating-point arithmetic

liukupilkkuaritmetiikka

 

floating-point arithmetic

liukupilkkulaskenta

 

floating-point number

liukupilkkuluku

 

flood fill

täyttö

maalipurkki, jolla luodaan erilaisia väritäyttöjä

flooding

tulva

verkkotermi

floods

tulva

 

floods of tiers

kyyneltulva

Hymiö:   :"'-(

floor-standing computer

lattialla seisova tietokone

 

floppy disk

levyke

 

floppy disk controller

levykeasemaohjain

 

floppy disk drive

levykeasema

3,5" tai 5,25" levykkeen käsittelyyn tarkoitettu levyasema

floppy drive

levykeasema

3,5" tai 5,25" levykkeen käsittelyyn tarkoitettu levyasema

floppy-disk drive

levykeasema

3,5" tai 5,25" levykkeen käsittelyyn tarkoitettu levyasema

FLOPS

FLOPS-luku

liukupilkkutoimintoa sekunnissa

flow

kulku

ohjelman, sähkövirran ym

flow

virta

 

flow

vuo

 

flow chart

vuokaavio

piirros ohjelman etenemisestä

flow control

kulunhallinta

ohjelman

flow control

vuonohjaus

ohjaa tietokoneeseen saapuvaa datavirtaa

flow diagram

vuokaavio

piirros ohjelman etenemisestä

flowchart

vuokaavio

piirros ohjelman etenemisestä

flowchart template

kaavain vuokaaviota varten

 

flowcharting symbols

vuokaaviosymbolit

 

flow-control statement

kulunhallintalause

lause joka ohjaa ohjelman suorituksen kulkua

flowline

vuoviiva

 

flow-through

läpivirtaus

 

flow-through provisioning

läpivirtausvalmistelu

 

flow-through-provisioning

läpivirtasuvalmistelu

 

flush

tyhjentää

puskuri ym

flush a buffer

tyhjentää puskuri

 

flush a cache

tyhjentää kätkömuisti

 

flush margin

tasareuna

 

flush-left

vasemmalle tasattu

teksti

flush-mounted

samaan tasoon asennettu

komponentti

flush-right

oikealle tasattu

teksti

flutter

värinä

 

flyer

lennokki

 

flying height

liitoetäisyys

kovalevyn kirjoitus-lukupään etäisyys levyn pinnasta

flying spot scanner

valopistelukija

 

flying spot scanner

valopistetutkain

 

FMEA

vika- ja vaikutusanalyysi

 

focus

huomio

 

focus

keskittyjä

yritystalous

focus

keskittyä

 

focus

keskus

 

focus

kohdistaa

 

focus

koota polttopisteeseen

 

focus

polttopiste

 

focus

tarkentaa

 

focus

valinta

 

focusing

tarkennus

 

folder

kansio

Windows ja Macintosh

folder management

kansionhallinta

 

folding

taivutus

 

following

ensi

 

following

seuraava

 

followup

vastine

 

font

fontti

kirjasinlaji

font

kirjasinlaji

 

font

kirjasintyyppi

 

font cache

fonttivälimuisti

 

font caching

fonttivälimuistin käyttö

kirjoittimen

font card

kirjasinkortti

kirjoittimeen työnnettävä vaihdettava muistikortti

font cartridge

kirjasinkasetti

kirjoittimeen työnnettävä vaihdettava muistikortti

font download

kirjasinlataus

 

font editor

kirjasinten editointiohjelma

ohjelma jolla voi luoda ja muokata kirjasinmalleja

font embedding

fonttien upottaminen

 

font file

kirjasintiedosto

 

font generation

kirjasinten luonti

 

font generator

kirjasinten luontiohjelma

 

font handling

kirjasinten hallinta

 

font height

kirjasinten korkeus

 

font installer

kirjasinten asennusohjelma

 

font loader

kirjasinten latausohjelma

 

font manager

kirjasinten hallintaohjelma

 

font rotation

kirjasinten asennob kääntäminen

 

font size

kirjasinkoko

 

font style

kirjaintyyli

 

font style

kirjasintyyli

 

FOOBAR

sotku

lyhenne verkkokeskusteluslangista

foot in mouth

käpälä suussa

Hymiö:    :-!

footer

alateksti

sivun

footer

alatunniste

sivun

footnote

alaviite

 

footnote reference

alaviitta

 

footprint

pinta-alavaatimus

laitteen, komponentin ym

for

ajaksi

 

for

-lle

 

for

puolesta

 

for

sijasta

 

for

varten

 

for

vuoksi

 

for you information

tiedoksesi

FYI

forced

pakotettu

 

forcibly

pakota

 

fore color

edustan väri

uusien merkit kentässä

foreground

edusta

 

foreground

etuala

edusta

foreground application

edustasovellus

ohjelma

foreground color

edustaväri

Am

foreground colour

edustaväri

Engl

foreground operation

edustatoiminto

 

foreground processing

edustakäsittely

 

foreground run

edusta-ajo

background run = tausta-ajo

foreign key

viiteavain

viiteavaimella viitataan tietokannan toisen taulun yksikäsitteiseen tiettyyn riviin (perusavain), sillä esitetään kohteiden välisiä riippuvuuksia

foresee

ennustaa

 

forever

ikuisesti

 

forge

väärentää

 

forgery

väärentäminen

 

forget

unohtaa

 

fork

haara

Macintosh tiedoston osa

form

kaava

 

form

lomake

tietokannan selailu- ja syöttölomake

form

tapa

 

form feed

arkinsyöttö

FF

form feed

lomakkeensyöttö

FF

form feed

sivunvaihto

FF

form flash

lomakkeen pohjustus

 

form letter

lomakekirje

 

form letter

vakiokirje

 

form overlay

lomakkeen pohjustus

 

form table

lähdetaulu

SQL kyselyn

form view

lomakenäkymä

 

formal language

formaali kieli

 

formal parameter

muodollinen parametri

 

formal specification

muodollinen määritys

 

formality

muodollisuus

 

format

alustaa

formatointi valmistaa levykkeen käyttöä varten

format

alustaminen

formatointi valmistaa levykkeen käyttöä varten

format

formaatti

sovittu esitysmuoto

format

koko

formaatti

format

lomakepohja

 

format

muoto

tiedontallennus

format

muotoilla

tekstiä

format

muotoilu

tekstin

format

pohjustaa

formatointi valmistaa levykkeen käyttöä varten

format

tyyppi

tiedontallennus

format a disk

formatoida levy

formatointi valmistaa levykkeen käyttöä varten

format bar

muotoilurivi

 

format character

muotoilumerkki

 

format effector

muotoilumerkki

 

format specification

muotoilumääritys

 

format statement

muotolause

 

format string

muodonmääritys

 

format string

muotoilumääritys

 

format text

muotoilla tekstiä

 

formatted

alustettu

 

formatted

muotoiltu

 

formatted capacity

formatoitu kapasiteetti

levyn

formatting

formatointi

levyn

formatting

muotoilu

tekstin

formatting character

muotoilumerkki

 

formatting code

muotoilukoodi

tekstin

formatting operation

muotoiluoperaatio

tekstin

form-fill

lomakkeentäyttö

ominaisuus

forms compiler

lomakekääntäjä

 

forms design

lomakkeensuunnittelu

 

forms generator

lomakegeneraattori

ohjelma

forms mismatch

lomakevirhe

 

forms tractor

lomakkeen vetolaite

 

formula

kaava

taulukkolaskenta

formula

kaavakokoelma

 

formulae

merkinnät

 

FORTRAN

tehtäväläheinen ohjelmointikieli

kehitetty teknis-tieteellisiin tehtäviin

forum

keskustelufoorumi

on-line palveluna

forward

edistää

 

forward

esiin

 

forward

eteenpäin

 

forward

etu-

 

forward

etumainen

 

forward

kiihdyttää

 

forward

lähettää edelleen

mm. sähköpostiviesti

forward

varhainen

 

forward channel

myötäkanava

 

forward compatibility

eteenpäinyhteensopivuus

 

forward delay

välitysviive

verkkotermi

forward recovery

eteenkierto

 

forward slash

/

etukenoviiva

forward slash

etukenoviiva

/

forward slash

kenoviiva

/

forwarding

välitys

verkkotermi

forwarding rate

välityskyky

verkkotermi, kytkimen ominaisuus välitettää kehyksiä läpi kytkimen määritellyssä aikajaksossa

four-sided

nelisivuinen

 

fourth  normal form

neljäs normaalimuoto

4NF, relaatiotietokannat

fourth generation language

sovelluskehitin

4GL

FR

kehyssiirto

kehyssiirto, jossa tietoa siirretään verkon solmujen läpi lähettäjältä vastaanottajalle osi:n verkkokerroksessa

fractal

fraktaali

matematiikka, yhtälöiden joukko

fraction

murtoluku

 

fraction

murto-osa

 

fraction 1/2

½

 

fraction 1/4

¼

 

fraction 3/4

¾

 

fraction digit

jaos

 

fractional

murto-

murtoluku

fractional part

jaososa

 

fragment frames

vialliset kehykset

verkkotermi

fragmentation

hajanaisuus

 

fragmented

hajanainen

tiedosto, levy ym

fragmented

pirstoutunut

tiedosto, levy ym

fragmented file

hajanainen tiedosto

 

fragmenting

pirstoutuminen

 

frame

kehys

esim. tapa jakaa Webbisivu osiin.

frame

kehystää

esim. tapa jakaa Webbisivu osiin.

frame

kehä

 

frame

muoto

 

frame

runko

 

frame

ruutu

 

frame address

kehyksen osoite

 

frame check sequence

tarkistussumma

verkkotermi

frame grabber

ruudunnappausohjelma

 

frame rate

ruututaajuus

ruudun virkistystaajuus

frame rate

virkistystaajuus

ruudun

frame relay

kehyssiirto

kehyssiirto, jossa tietoa siirretään verkon solmujen läpi lähettäjältä vastaanottajalle osi:n verkkokerroksessa

frame relay

kehysvälitys

kehyssiirto, jossa tietoa siirretään verkon solmujen läpi lähettäjältä vastaanottajalle osi:n verkkokerroksessa

frame switching

kehyskytkentä

verkkotermi, lähiverkkojen kytkentätekniikka

frame-check sequence

tarkistussumma

verkkotermi, Ethernet-kehyksen tarkistussumma, lähettäjän lähettämää tarkistussummaa verrataan vastaanottavassa päässä laskettuun

frame-grabber board

ruudunkaappauskortti

 

frame-grabber board

ruudunnappauskortti

 

framework

kehys

 

framework

puitteet

 

framework

sovelluskehys

Olio-ohjelmointi

framing error

kehysvirhe

tiedonsiirtovirhe

freak

hullu

 

free

vapaa

levytila ym

free

vapauttaa

muistialue

free electron

vapaa elektroni

 

free format

vapaa-asuinen

 

free format