B


Asiantuntijaosuuskunta Ornanet

Kotisivu

Sivukartta
Uutuudet
Makrot
Ohjelmointi
Hakulomake
Linkkivinkit
Yhteystiedot
Sisällysluettelo

Ylös 0 - 9 A B C D E F G - H I - J K - L M - N O - P Q - R S T U - Z

Englanninkieliset B alkuiset sanat

 

Englanninkielinen sana

Suomenkielinen sana

Lisähuomautus

b

bitti

bit

B

tavu

kB = kilotavu, MB megatavu

back

edellinen

 

back

olla jnk takana

 

back

peruuttaa

 

back

peräyttää

 

back

taakse

 

back

taaksepäin

 

back

takaisin

 

back

takaperin

 

back color

taustaväri

Am

back end processor

taustakone

 

back end processor

taustasuoritin

prosessori

back loaded

takapainotteinen

projektinhallinta

back space

askelpalautin

poistonäppäin

back up

varmistaa

 

backbone

runkoverkko

lähiverkko FDDI standardin runkoverkko

back-end

tausta-

 

backfill

täydentää

 

background

pohja

 

background

tausta

 

background color

taustaväri

Am

background colour

taustaväri

 

background printing

taustakirjoitus

toiminto, jolla tulostetaan taustalla samalla kun tietokoneella tehdään muita toimintoja

background printing

taustatulostus

toiminto, jolla tulostetaan taustalla samalla kun tietokoneella tehdään muita toimintoja

background processing

taustakäsittely

 

background program

tausta-ajo

 

background recalculation

taustalaskenta

 

background run

tausta-ajo

 

background type

taustan laji

 

backing storage

tukimuisti

 

backlight

taustavalo

 

backlit

takaavalaistu

nestekidenäyttö

backplane

taustaväylä

verkkotermi, kytkimen

backslash

\

takakenoviiva

backslash

takakenoviiva

\

backspace

peruuttaa

 

backspace

peruutus

BS poistonäppäin, poistaa kursorista vasemmalla olevan tai aktiivisen objektin

backspace key

askelpalautin

BS poistonäppäin, poistaa kursorista vasemmalla olevan tai aktiivisen objektin

backtrack

peräytyä

 

backtracking

taaksepäin ketjutus

 

backup

varmistus

varmuuskopio

backup

varmuuskopio

 

backup copy

varmistuskopio

 

backup device

varmistuslaite

 

backup disk

varmistuslevy

 

backup domain controller

varaohjauskone

 

backup drive

varmistuskopioasema

 

backup file

varmistustiedosto

 

backup fixed disk

varmistuskopiolevy

 

backup job

varmistusajo

 

backup log

varmistusloki

 

backup log file

varmistuskopio lokitiedosto

 

backup medium

varmistustallennusmateriaali

 

backup program

varmistusohjelma

 

backup service

varapalvelu

 

backup software

varmistusohjelmisto

 

backup system

varajärjestelmä

 

backup system

varmistusjärjestelmä

 

backup tape

varmistusnauha

 

backup tape cassette

varmistusnauhakasetti

varmuuskopiointiin tarkoitetun laitteen nauha

backup tools

varmistustyökalut

 

backward

hidas

 

backward

myöhässä

 

backward

taaksepäin

 

backward

taaksepäin suunnattu

 

backward channel

vastakanava

 

backward compatibility

alaspäinyhteensopivuus

 

backward compatibility

taaksepäinyhteensopivuus

 

backward recovery

takaisinkierto

 

backwards

taaksepäin

 

backwards

takaperin

 

bad

käyttökelvoton

 

bad

viallinen

 

bad

virheellinen

 

bad cluster file

vika-alue tiedosto

 

bad sector

viallinen sektori

 

baking

poltto

 

bald

kalju

Hymiö:    (:-)

ball

pallo

 

balloon help

puhekuplaohje

MAC 7.0 käyttöjärjestelmän avustus, jolla saat tietoa kuinka tietokonetta käytetään

band

joukko

 

band

kaista

 

band

nauha

 

band

nide

 

band

raita

 

band

side

 

band

taajuusalue

 

band

vyö

 

band

vyöhyke

 

band

yhdysside

 

band pass filter

kaistanpäästösuodatin

äänitermi

band reject filter

kaistanestosuodatin

äänitermi

band width

kaistanleveys

 

bandpass filter

alipäästösuodatin

päästää rajataajuuden alapuoliset äänitaajuudet lävitse ja vaimentaa rajataajuutta korkeampia ääniä

bandwidth

kaistanleveys

Fysiikka, antennin taajuusalue. Tietoliikenneverkoissa informaation määrä sekunnissa (bps)

bandwidth on demand

kaistanleveyden lisääminen

Bod, on verkkotekniikka, jolla kuormituksen kasvaessa kaistaa lisätään tarpeen mukaan

bank

muistipankki

 

bank

tietopankki

 

bank switching

muistimodulien vaihdanta

 

banner

mainospalkki

verkkosivulle sijoitettu kuva, josta klikkauksella päästään yrityksen sivuille

banner

otsikkorivi

laidasta laitaan ulottuva

bar

palkki

 

bar chart

pylväsdiagrammi

 

bar chart

pylväskaavio

 

bar chart

pylväskuvio

 

bar code

juovakoodi

optisesti luettava samansuuntaisista viivoista koostuva merkki

bar code

viivakoodi

optisesti luettava samansuuntaisista viivoista koostuva merkki

bar menu

palkkivalikko

 

bar-code decoder

viivakoodinpurkaja

 

bar-code decoding

viivakoodin purku

 

bar-code reader

viivakoodinlukija

 

bare chip

paljas pala

 

bare memory board

pelkkä muistikortti

 

barebone

runko

verkkotermi, pelkkä verkkolaitteiden muodostama runkoverkko

barebone

verkkolaitteiden verkko

verkkotermi, pelkkä verkkolaitteiden muodostama runkoverkko

barreling

tynnyrimäisyys

 

base

kanta

 

base

kantaluku

 

base

lähtökohta

 

base

lähtöviiva

 

base address

kantaosoite

 

base address

perusosoite

 

base class

kantaluokka

Olio-ohjelmointi, luokkahierarkian kantaluokka

base configuration

peruskokoonpano

 

base line

perusviiva

maanmittaus

base memory

perusmuisti

IBM yhteensopivan mikron muistialue välillä 0-640 kilotavua

base name

tiedostonimen kantaosa

 

base notation

kantalukuesitys

 

base point

kantapiste

 

base resolution

perusosoitustarkkuus

hiiren

base station

tukiasema

 

base table

perustaulu

 

baseband

kantataajuus

kaapelia käytetään yksikanavaisena siirtotienä

baseband network

kantataajuusverkko

 

baseband technology

kantataajuustekniikka

 

baseline

perusviiva

 

bashing

mollaaminen

ylilyövä arvostelu

basic

perus-

BASIC on ohjelmointikieli (beginners all-purpose symbolic instruction code

basic access

perusoikeudet

 

basic configuration

peruskokoonpano

 

basic data type

perustietotyyppi

 

basic happy

huvittunut

Hymiö:    :-)

basic happy

iloinen

Hymiö:    :-)

basic happy

onnellinen

Hymiö:    :-)

basic input/output system

perus tiedonsiirtojärjestelmä

ROM:iin sijoitettu pysyvä käyttöjärjestelmän osa/mikron perustoimintaohjeet

basic research

perustutkimus

Tiede, tutkimushanke, jossa ei tähdätä tulosten välittömään soveltamiseen käytäntöön

basic sad

masentunut

Hymiö:    :-(

basic sad

surullinen

Hymiö:    :-(

basic service

peruspalvelu

 

basic unit

perusyksikkö

 

basis

lähtökohta

 

basis

perusta

 

basis

pohja

 

bass boots

bassovahvistin

äänitermi

batch

erä

 

batch

kerta

erä

batch

komentojono

 

batch

lähetys

komentojono

batch

ryhmä

komentojono

batch command

komentotiedoston komento

 

batch environment

eräajoympäristö

 

batch file

eräajotiedosto

peräkkäin suoritettavista komennoista koostuva käyttöjärjestelmän tekstimuotoinen komentotiedosto

batch file

komentojonotiedosto

 

batch interpreter

eräajotulkki

 

batch job

eräajo

 

batch job

komentojonon ajo

 

batch mode

eräajotyötapa

 

batch parameter

korvattavat parametrit

 

batch printing

eräajokirjoitintulostus

 

batch processing

eräkäsittely

 

batch processor

etäkäsittelyprosessi

 

batch program

komentotiedosto

 

batch run

eräajo

eräkäsittelynä suoritettava koneajo

batch-file transfer

eräajotiedonsiirto

 

batch-processing routine

eräkäsittelyrutiini

 

Batman

lepakkomies

Hymiö:    B-)

battery

akku

 

battery

kennosto

 

battery

paristo

 

battery

patteri

 

battery

sarja

 

battery pack

akkupakkaus

 

battery-operated

akkukäyttöinen

tietokone

battery-operation

akkukäyttöisyys

 

battery-powered

akkukäyttöinen

tietokone

battery-protected

paristosuojattu

muisti

baud

baudi

modulointinopeuden tai tiedonsiirtonopeuden yksikkö (ilmaisee montako kertaa sekunnissa signaalin tila muuttuu)

baud rate

modulointinopeus

 

baud rate

siirtonopeus

 

bay

lokero

 

bay

paikka

levyasemalle ym

BBS

boksi

bulletin board system (elektroninen ilmoitustaulu)

BBS

purkki

bulletin board system (elektroninen ilmoitustaulu)

bearded

parrakas

Hymiö:    :-)>

bearer

rahtaus

 

bearer service

rahtauspalvelu

 

beaten up

loppuun ajettu

Hymiö:    %+(

beaten-up

loppuun kulunut

Hymiö:    %+(

beep

ääni

 

before

ennen

 

before image

esivedos

 

before-image

esivedos

 

begin transaction

tapahtuman alku

 

begin work

tapahtuman alku

 

beginning of file

tiedoston alku

BOF

beginning of tape

nauhan alku

BOT

behave

käyttäytyä

 

behave

menetellä

 

behave

toimia

 

behavior

käyttäytyminen

ohjelman ym, Olio-ohjelmointi

behavioral model

käyttäytymismalli

Olio-ohjelmointi

behaviour

käyttäytyminen

Olio-ohjelmointi

being sick

olen sairas

Hymiö:    :-###..

bell

kello

äänimerkki

bell

soittokello

 

benchmark

kiintopiste

Laatujohtaminen &  testiohjelma

benchmark

testiohjelma

Laatujohtaminen &  ohjelman tai laitteen vertailutesti

benchmark

vertailutesti

Laatujohtaminen &  ohjelman tai laitteen vertailutesti

benchmark problem

koestustehtävä

Laatujohtaminen &  ohjelman tai laitteen vertailutesti

benchmark problem

koetintehtävä

Laatujohtaminen &  ohjelman tai laitteen vertailutesti

benchmark program

vertailuohjelma

 

benchmark test

suorituskyvyn mittaus

 

benchmark test

vertailutesti

 

benchmark testing

vertailutestaus

 

beta release

beetaversio

ohjelman tai laitteen koeversio

beta version

beetaversio

ohjelman tai laitteen koeversio

bezel

etulevy

levyaseman

Bezier curve

Bezier-viiva

pehmeästi kaartuva viiva

bézier curve

bezier-käyrä

pehmeästi kaartuva viiva

Bezier line

Bezier-viiva

pehmeästi kaartuva viiva

bézier line

bezier-viiva

pehmeästi kaartuva viiva

bias

harha

Tilastomatematiikka, otoksen tai näytteen systemaattinen poikkeavuus perusjoukosta

bias

suuntauma

 

billion

miljardi

Am

billion operations per second

miljardi operaatiota sekunnissa

 

bin

paperilokero

tulostimen ym

bin

säilytyslaatikko

 

binary

binäärinen

kaksiarvoinen

binary

kaksiarvoinen

 

binary

kaksois-

 

binary arithmetic

binääriaritmetiikka

 

binary code

binäärikoodi

sarja ykkösiä ja nollia, toimii tietokoneen ohjeena

binary code

konekieli

sarja ykkösiä ja nollia, toimii tietokoneen ohjeena

binary coded decimal

binäärikoodattu kymmenlukujärjestelmä

BCD

binary coded decimal

binäärikoodinen desimaaliluku

BCD

binary coded decimal notation

binäärikoodinen desimaaliesitys

 

binary digit

binääriluku

tietokoneissa pienin tiedon yksikkö, voi olla 0 tai 1

binary digit

binäärinumero

tietokoneissa pienin tiedon yksikkö, voi olla 0 tai 1

binary digit

bitti

tietokoneissa pienin tiedon yksikkö, voi olla 0 tai 1

binary file

binääritiedosto

binäärimuotoinen ohjelmatiedosto

binary image

binäärikuva

 

binary large object

bittijono

tulkitsematonta binääritietoa

binary number system

kaksijärjestelmä

tietokoneissa pienin tiedon yksikkö, voi olla 0 tai 1

binary operation

kaksioperandinen toimitus

 

binary operator

binäärinen operaattori

Olio-ohjelmointi, yhdistää kaksi operandia toisiinsa

binary point

binääripiste

tietokoneissa pienin tiedon yksikkö, voi olla 0 tai 1

binary representation

binääriesitys

Numeroita 0 ja 1 käyttävä lukujärjestelmä

binary representation

binäärijärjestelmä

Numeroita 0 ja 1 käyttävä lukujärjestelmä

binary search

puolitushaku

tietokoneissa pienin tiedon yksikkö, voi olla 0 tai 1

binary string

binäärimerkkijono

 

binary synchronous communication protocol

merkkipohjainen synkroninen tiedonsiirtokäytäntö

laajasti käytetty IBM maailmassa (keskustelukäytössä BSC 3270)

binary system

binäärijärjestelmä

Numeroita 0 ja 1 käyttävä lukujärjestelmä

binary transfer

binäärisiirto

 

bind

sidonta

 

bind

sitoa

 

bind executor

sidosohjelma

 

bind file

sidostiedosto

 

binder

sidosohjelma

 

binding

sidonta

 

binding

sidos

 

binding

sitominen

Olio-ohjelmointi

bindings

sidokset

 

biochip

elosiru

 

BIOS

perus tiedonsiirtojärjestelmä

EPROM ohjainpiiriin sijoitettu pysyvä käyttöjärjestelmän osa/mikron perustoimintaohjeet.

bit

bitti

binäärinumero, tietokoneissa pienin tiedon yksikkö, voi olla 0 tai 1

bit  depth

värisyvyys

Tietokoneella esitettävän kuvan bittien määrä pikseliä kohti

bit density

bittitiheys

 

bit density

tallennustiheys

 

bit map

bittikartta

kuvapisteiden eli pikselien muodostama kuva

bit map picture

bittikarttakuva

kuvapisteiden eli pikselien muodostama kuva

bit per second

bittejä sekunnissa

tiedonsiirtonopeuden yksikkö, bittiä sekunnissa = bps

bit position

bittipaikka

 

bit stream

bittivirta

 

bit varying

bittijono

tulkitsematonta binääritietoa

bitmap

bittikartta

kuvapisteiden eli pikselienmuodostama kuva

bitmap font

bittikarttafontti

bitti bitiltä tietyssä koossa tallennetut merkit

bit-mapped graphic

bittikarttagrafiikka

kuvapisteiden eli pikselien muodostama kuva

bitmapped graphics

bittikarttagrafiikka

 

bitmapped image

bittikarttakuva

 

bit-per-second rate

tiedonsiirtonopeus bitteinä sekunnissa

 

bit-reversal

bittien kääntö

 

bits per inch

bittiä tuumalla

BPI

bits per second

bittiä sekunnissa

BPS, modeemin tiedonsiirtonopeuden yksikkö, bittiä sekunnissa

black box

musta laatikko

 

black eye

mustasilmä

Hymiö:    ?-)

blackout

sähkökatkos

 

blank

avoin

 

blank

kirjoittamaton

 

blank

puhdas

 

blank

sisällyksetön

 

blank

tyhjä

 

blank

tyhjä tila

 

blank

tyhjämerkki

 

blank

tyhjätä

 

blank character

tyhjämerkki

 

blank field

tyhjä kenttä

 

blank out

pyyhkiä pois

 

blank out

tyhjätä

 

bleed

laskea pois

rajausvara

blend

sekoittaa

väriliukuma tai häive

blend

sekoittaminen

väriliukuma tai häive

blend

sekoittua

väriliukuma tai häive

blend

sekoitus

väriliukuma tai häive

blend

sulautua toisiinsa

väriliukuma tai häive

blend

yhdistää

väriliukuma tai häive

blend

yhtyä

väriliukuma tai häive

blink

vilkkua

rivi, näyttö ym

blink

vilkkuminen

 

blinking

vilkkuminen

näytön ym

blinking

vilkkuva

 

blinking

vilkutus

 

blip

virtapiikki

 

blob

bittijono

tulkitsematonta binääritietoa

block

jakso

 

block

jaksottaa

 

block

lohko

jakso

block

ryhmä

 

block cipher

lohkosalaustekniikka

 

block device

lohkolaite

 

block diagram

lohkokaavio

vaiheittain järjestetty toimenpidekaavio

block entity

lohko-elementti

 

block gap

jaksoväli

 

block length

lohkonpituus

 

block mark

jaksomerkki

 

block move

tekstilohkon siirto

 

block of data

tietojakso

 

block of information

tietolohko

 

block of memory

muistilohko

 

block of statements

lohko lauseita

 

block of text

tekstilohko

 

block size

lohkokoko

 

block size

lohkon koko

 

block transfer

lohkon siirto

 

block transfer

tiedonsiirto lohkoina

 

blocking

värien lohkouttaminen

Kuvankäsittelyssä lähekkäisten pikselien muuttuminen samanvärisiksi kuvan pakkaamisen aiheuttaman tietohäviön seurauksena

blocking factor

jaksotuskerroin

 

blog

verkkopäiväkirja

yleensä yhden yksityishenkilön ylläpitämä julkinen WWW-sivusto 0028, johon tehdyt muistiinpanomerkinnät ovat aikajärjestyksessä

blow up

räväyttää auki

 

blur

epäselvä kuva

 

blur

hämäryys

 

blur

sumennus

 

blur

sumentaa

 

board

kortti

 

board

levy

 

board

painokytkentälevy

 

board

piirikortti

 

board

piirilevy

 

board

taulu

 

board assembly

piirikorttien kokoonpano

 

board controller

piirikortin ohjain

 

board design

piirikorttisuunnittelu

 

board designer

piirikorttisuunnittelija

 

board maker

piirikorttien valmistaja

 

board replacement

piirilevyn vaihtaminen

 

board switches

piirikortin kytkimet

 

body

kokonaisuus

 

body copy

leipäteksti

 

body text

leipäteksti

 

bold

lihavoitu

 

bold print

lihava teksti

 

boldface

lihavointi

 

boldface

puolilihava

kirjapaino

boldface

vahvennus

 

boldfacing

lihavointi

 

bolt

pultti

 

bonding

kaistanporrastus

 

bookmark

kirjanmerkki

 

bookmark name

kirjanmerkin nimi

 

Boolean

looginen

logiikkatoimitus

Boolean algebra

Boolen algebra

 

Boolean expression

looginen lauseke

 

Boolean search

Boolean haku

joukko-opillinen haku

boost

vahventaa

 

boot

alkulataus

tietokoneen käynnistyessä tapahtuvat toiminnat

boot

käynnistys

tietokoneen käynnistyessä tapahtuvat toiminnat

boot

käynnistää

tietokoneen käynnistyessä tapahtuvat toiminnat

boot disk

järjestelmälevy

 

boot disk

käynnistyslevy

 

boot diskette

järjestelmälevyke

 

boot diskette

käynnistyslevyke

 

boot drive

käynnistysasema

 

boot drive

käynnistyslevyasema

 

boot partition

käynnistysosio

 

boot record

käynnistystietue

 

boot sector

käynnistyslohko

levyn

boot sector

käynnistyssektori

levyn

boot time

käynnistysaika

 

boot up

käynnistää

 

bootability

käynnistettävyys

levyn

bootable partition

käynnistyskelpoinen partitio

levyn

booting

alkulataus

tietokoneen käynnistys eli boottaus

bootstrap

itselataus

 

bootstrap code

käynnistysohjelmakoodi

 

bootstrap file

käynnistystiedosto

 

bootstrap program

itselataava ohjelma

 

bootstrapping

vyörytys

 

bootup

järjestelmän käynnistys

 

boot-up

järjestelmän käynnistys

 

border

kehys

 

border

laita

 

border

raja

 

border

reuna

 

border

reunaviiva

 

border

reunus

 

border

syrjä

 

bottom

alaosa

 

bottom up

kokoava

ohjelmoinnissa kokoava ongelmanratkaisu tai suunnittelu

bottom-up

alhaalta ylös

 

bottom-up

kokoava

kokoava ongelmanratkaisu tai suunnittelu

bottom-up view

kokoava näkemys

 

bounce

palauttaa

heti

bounce

palautus

 

bound

rajata

 

bound

sidonnainen

 

bound

sidottu

 

bound column

sidossarake

 

boundary

raja

 

boundary

rajapinta

 

boundary

rajaviiva

 

boundary value

raja-arvo

 

bounded

rajattu

 

bounded expression

rajattu ilmaus

 

bow tie

rusetti kaulassa

Hymiö:    :-)X

bow tie

solmuke kaulassa

Hymiö:    :-)X

bow-tie

rusetti

Hymiö:    :-)X

box

laatikko

 

box

laatikoida

 

box

lokero

 

box

postilokero

 

box

ruutu

 

box tool

laatikko-työkalu

 

boxed

laatikoitu

 

boxed

lokeroitu

 

Boyce-Codd normal form

Boyce-Coddin normaalimuoto

BCNF, relaatiotietokannat

bps

bittejä sekunnissa

tiedonsiirtonopeuden yksikkö, bittiä sekunnissa

brace

{ }

aaltosulku

brace

aaltosulje

{ }

brace

aaltosulku

{ }

braces

{ }

aaltosulut

braces

aaltosulut

{ }

bracket

[

hakasulje

bracket

hakasulje

[ tai ]

brackets

[ ]

hakasulut

brackets

hakasulut

[ ]

braiding

punos

koaksiaalikaapelin

brainstorm

aivoriihi

 

brainstorm

ideariihi

 

brainstorming

aivoriihi

 

branch

ala

 

branch

haara

 

branch

haaraosasto

 

branch

haarautua

 

branch

hyppy

 

branch

hypätä

 

branch

oksa

 

branch

osasto

 

branch

taso

 

branching

haara

 

branching

haaroittaminen

 

branching program

haarautuva opetusohjelma

 

braze

kovajuottaa

 

brazed

kovajuotettu

 

brazing

kovajuottaminen

 

breach

murtaa

 

breach

murto

 

breadboard

prototyyppilevy

 

break

hajota

 

break

jakaa

 esimerkiksi asiakirja sivuihin

break

katkaista

 

break

katko

 

break

katkos

 

break

keskeyttää

 

break

keskeytys

 

break

käänne

 

break

muokata

 

break

murtaa

 

break

murtautua

 

break

murtua

 

break

rako

 

break

ratkaista

 

break

rikkoa

 

break

tauko

 

break

tuhota

 

break

tunkeutua

 

break

vaimentaa

 

break

vikaantua

 

break

virhe

Am

break

väli

 

break code

vapautuskoodi

 

break key

keskeytysnäppäin

 

break mirror

katkaise peilaus

Windows NT:n RAID 1 tekniikka

breakeven point

kannattavuusraja

mainoskampanjan kannattavuusraja, tuotot kattavat kampanjan kulut

breakout box

johdotussovitin

 

breakpoint

keskeytyskohta

 

breve accent

kaariaksentti

diakriittinen merkki, yläkaari

bridge

silta

Ensisijainen käyttötarkoitus eristää verkonosat toisistaan, mutta vahvistaa myös verkon signaalia ja yhdistää kaksi lähiverkkoa, joissa käytetään samaa protokollaa

bridge router

brouteri

verkon monipuolinen hybridilaite reititin - silta toiminnolla

bridge router

siltareititin

verkon monipuolinen hybridilaite reititin - silta toiminnolla

bridging dictionary

yhdistämissanasto

Olio-ohjelmointi

briefcase

asiakirjasalkku

 

briefcase

salkku

salkun avulla kaksi toisiinsa kytkettyä tietokonetta voivat automaattisesti päivittää samoja dokumentteja

briefcase computer

salkkumikro

 

briefing

toimeksianto

 

brightness

kirkkaus

näytön

brightness

valoisuus

 

brightness

valovoima

värin

brightness control knob

kirkkaudensäätönuppi

 

bring down

kaataa

 

bring forward

tuo eteenpäin

 

bring to front

tuo eteen

 

broad band

laajakaistainen

 

broadband

laajakaistainen

 

broadband channel

laajakaistainen kanava

 

broadband channel

laajakaistakanava

 

broadband ISDN

laajakaistainen ISDN

 

broadband LAN

laajakaistalähiverkko

 

broadband network

laajakaistaverkko

 

Broadband Passive Optical Network

passiivinen laajakaistakuituverkko

BPON

broadband technology

laajakaistatekniikka

 

broadcast

levittää

tietoliikenteessä sanoma, joka lähetetään kaikille tai osalle verkon solmuista

broadcast

levitysviesti

verkkotermi

broadcast

yleislähetys

tietoliikenteessä sanoma, joka lähetetään kaikille tai osalle verkon solmuista

broadcast address

yleisosoite

 

broadcast storm

levitysviestimyrsky

verkkotermi

broadcast videotext

TV-tekstipalvelu

 

broken glasses

särkyneet lasit

Hymiö:    R-)

broken nose

murtunut nenä

Hymiö:    :^ )

broken vertical bar

pystykatkoviiva

 

broken vertical line

katkopystyviiva

 

broker

meklari

 

broker

välittäjä

 

brouter

silta-reititin

verkon monipuolinen hybridilaite reititin - silta toiminnolla (bridge - router)

brownout

verkkojännitteen hetkellinen laskeminen

 

browse

selailla

 

browse

selata

 

browse

silmäillä

 

browse records

selata tietueita

 

browse the net

selata verkkoa

 

browse the web

selailla WWW-sivuja

WWW-sivulta toiselle liikkumista

browser

selailija

 

browser

selain

WWW-sivujen selailuun tarkoitettu ohjelma

browser

tiedostonkatselin

 

browsing

katsoa ympäriinsä

 

browsing

selailla

 

browsing

selailu

 

brush

sivellin

 

brush off

pyyhkiä pois

 

brute force method

väsytysmenetelmä

 

BSC

merkkipohjainen synkroninen tiedonsiirtokäytäntö

laajasti käytetty IBM maailmassa (keskustelukäytössä BSC 3270)

bubble

kupla

 

bubble memory

kuplamuisti

 

bubble sort

kuplalajittelu

 

bubble wrap

kuplakääre

muovikuplilla varustettu pakkauskääre

budget

budjetti

 

budget

talousarvio

Kasvatustiede

budget

tulo- ja menoarvio

 

buffer

muistipuskuri

muistialue, johon tieto tallennetaan väliaikaisesti ennen jatkokäsittelyä

buffer

puskuri

muistialue, johon tieto tallennetaan väliaikaisesti ennen jatkokäsittelyä

buffer

puskuroida

tiedon tallentaminen väliaikaisesti ennen jatkokäsittelyä

buffer pooling

vuorottelevien puskurien käyttö

 

buffer storage

puskurimuisti

muistialue, johon tieto tallennetaan väliaikaisesti ennen jatkokäsittelyä

buffer storage

välimuisti

muistialue, johon tieto tallennetaan väliaikaisesti ennen jatkokäsittelyä

buffered

puskuroitu

 

buffered repeater

puskuroitu toistin

 

buffering

puskurin käyttö

 

buffering

puskuroitu

 

bufferpool

puskurivaranto

relaatiotietokannan käsittelyä varten tarvittaville puskureille varattu tila

bug

bugi

ohjelmisto- tai laitteistovirhe

bug

ohjelmavirhe

ohjelmisto- tai laitteistovirhe

bug

puute

ohjelmisto- tai laitteistovirhe

bug

puutteellisuus

ohjelmisto- tai laitteistovirhe

bug

suunnitteluvirhe

ohjelmisto- tai laitteistovirhe

bug

vika

ohjelmisto- tai laitteistovirhe

bug

virhe

ohjelmisto- tai laitteistovirhe

bug box

pienkomponenttien säilytyslaatikko

kannellinen

bug cage

pienkomponenttien säilytyskehikko

kannellinen

bug fix

ohjelmavirheen korjaus

 

bug tray

pienkomponenttien säilytysalusta

 

bug-fixing

virheiden poisto

 

bug-free

virheetön

 

buggy

bugeja sisältävä

 

buggy

virheitä sisältävä

 

bug-ridden

ohjelmavirheitä täynnä oleva

 

build

rakentaa

tietokone ym

build event

muodosta tapahtuma

 

build in

rakentaa sisään

 

build on

rakentaa

 

builder

muodostin

 

build-in

sisäänrakennettu

 

built-in

rakenteeseen sisältyvä

sisäänrakennettu

built-in

sisäänrakennettu

 

bulk fetch

taulukkoon nouto

 

bulk memory

massamuisti

 

bulk select

taulukkoon haku

 

bullet

huomiomerkki

luettelomerkki (musta ympyrä ym)

bullet

kappaleen etumerkki

luettelomerkki (musta ympyrä ym)

bullet

luettelomerkki

luettelomerkki (musta ympyrä ym)

bullet

ranskalainen viiva

luettelomerkki

bullet style

luettelomerkki

musta ympyrä ym

bulletin board

ilmoitustaulu

elektroninen ilmoitustaulu, BBS

bulletin board

purkki

elektroninen ilmoitustaulu, BBS

bulletin board

sähköpostilaatikko

elektroninen ilmoitustaulu, BBS

bulletin board system

boksi

elektroninen ilmoitustaulu, BBS

bulletin board system

purkki

elektroninen ilmoitustaulu, BBS

bulletin board system

sähköinen ilmoitustaulu

BBS

bump

liitinnystermä

 

bump disk

käyttäjämääränlisäyslevy

 

bumped chip

liitinnystermin varustettu pala

 

bundle

kietoa

 

bundle

kytkeä

 

bundle

paketoida

 

bundled software

kylkiäisohjelmisto

 

bundled system

tietokonejärjestelmä- ja ohjelmapaketti

 

burn-in

polttotestaus

 

burst

purske

 

burst mode

hetkellinen huipputoimintamoodi

prosessorin

burst transfer rate

hetkellinen huipputiedonsiirtonopeus

kovalevyohjaimen

burster

repijä

 

bus

väylä

kanava jonka kautta lähetetään tietoa ja ohjaussignaaleja

bus

väyläkytkentä

kaikki verkon laitteet kytketään yhteiseen johtimeen

bus arbitration

väyläkonfliktien ratkaiseminen

 

bus interface

väyläliitäntä

 

bus master

väylänhaltija

 

bus mastering

väylänhaltijajärjestelmä

 

bus mouse

väylähiiri

 

bus network

väyläverkko

 

bus speed

väylän nopeus

 

bus type

väylätyyppi

 

bushy

tuuhea

 

bushy eyebrows

tuuheat kulmakarvat

Hymiö:    |: -)

business area

toiminta-ala

 

business chart

bisnesdiagrammi

 

business class

liiketoimintaluokka

Olio-ohjelmointi

business consultant

yrityskonsultti

 

business data processing

kaupallinen tietojenkäsittely

 

business graphics

bisnesgrafiikka

 

business graphics

yritysgrafiikka

 

business idea

menestysidea

systeemityö

business idea

palveluajatus

systeemityö

business machine

bisneskone

 

business need

liiketoiminnan tarve

Olio-ohjelmointi

business object

liiketoimintaolio

Olio-ohjelmointi

business presentation

bisnestyyppinen esitys

 

business process management

prosessijohtaminen

Systeemityö

business process redesign

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu

Systeemityö

business process redesign

prosessien uudelleensuunnittelu

Systeemityö

business rule

liiketoimintasääntö

Olio-ohjelmointi

business secret

yrityssalaisuus

 

business user

bisneskäyttäjä

 

bus-interface unit

väyläliitäntäyksikkö

 

bus-mastering board

väylänhaltijakortti

 

bus-oriented computer

väylätyyppinen tietokone

 

bust

epäonnistua

 

bust

tehdä vararikko

 

bust

vararikossa

 

busy

käytössä

 

busy

varattu

linja, laite ym

button

nappi

 

button

näppäin

 

button

painike

 

button tool

painike-työkalu

 

by date

päivämäärän mukaan

 

by description

kuvauksen mukaan

 

by name

nimen mukaan

 

by size

koon mukaan

 

by the way

muuten

BTW

by the way

sattumalta

BTW

by the way

sivumennen sanoen

BTW

by type

tyypin mukaan

 

bypass

johtaa ohi

kovalevyohjain ym

bypass

jättää väliin

kovalevyohjain ym

bypass

kiertää

kovalevyohjain ym

bypass

ohittaa

kovalevyohjain ym

bypass

ohitus

 

bypass

välttää

kovalevyohjain ym

bypass procedure

ohitusmenettely

 

byte

merkki

B, nykyisin 8 bittiä pitkä merkkijono, kB tai kt = kilotavu

byte

tavu

B, nykyisin 8 bittiä pitkä merkkijono, kB tai kt = kilotavu

byte code

tavukoodi

Olio-ohjelmointi, laitteistoriippumaton ja tiivis koodi, joka suoritetaan järjestelmään upotetulla tulkilla

byte organised storage

tavuittainen muisti

 

byte organized storage

tavuittainen muisti

 

byte-level editor

tavueditori

 

bytes per inch

merkkiä tuumalle

BPI

bytes per inch

tavua tuumalle

BPI

bytes per second

merkkiä sekunnissa

BPS

bytes per second

tavua sekunnissa

BPS

 

Palaa yläosaan

   

Noudata sivuston käytössä tekijänoikeuslakeja ja hyviä tapoja - © Kari J Keinonen
Lähetä tätä sivustoa koskevat ongelmat tai kysymykset sähköpostitse minulle tästä.
Päivitetty viimeksi: 11.11.2009.