U - Z


Asiantuntijaosuuskunta Ornanet

Kotisivu

Sivukartta
Uutuudet
Makrot
Ohjelmointi
Hakulomake
Linkkivinkit
Yhteystiedot
Sisällysluettelo

Ylös 0 - 9 A B C D E F G - H I - J K - L M - N O - P Q - R S T U - Z

Englanninkieliset U - Z alkuiset sanat

 

Englanninkielinen sana

Suomenkielinen sana

Lisähuomautus

UAE

sovellusvirhe

 

UART

liitäntäpiiri

piiri, jolla sarjamuotoinen laite liitetään rinnakkaismuotoiseen

ubiquitous computing

sulautettu tietotekniikka

arkielämässä laajamittaisesti ja huomaamattomasti hyödynnetty tietotekniikka

UMA

ylämuisti

muistialue välillä 640-1024 kilotavun

UMB

ylämuistilohko

ylämuistialueelta varattu muistilohko

umlaut accent

treema

diakriittinen merkki, esimerkiksi Ä kirjaimen päällä olevat pisteet

unary operation

yksioperandinen toimitus

 

unary operator

unaarinen operaattori

Olio-ohjelmointi, vaatii vain yhden operandin

unavailable

ei käytettävissä

 

unavailable command

ei käytettävissä oleva komento

 

unbound

sitomaton

ei sidottu (elementti)

unbound

vapaa

ei sidottu (elementti)

unchecked exception

huomiomaton poikkeus

Olio-ohjelmointi

unconditional jump instruction

ehdoton hyppykäsky

 

undecided

epäröivä

Hymiö:   :-/

undelete

palauttaa

tiedosto ym

undelete

poiston peruutus

kappaleen ym

undelivered

perille toimittamaton

E-mail

underbar

alaviivamerkki

 

underflow

alivuoto

 

underflow

ehtyminen

 

underline

alleviivata

 

underline

alleviivattu

 

underline

alleviivaus

 

underline character

_

alaviiva

underline character

alaviiva

_

underlined

alleviivattu

 

underlying page

pohjasivu

sivu, jolle julkaisu kootaan

underscore

_

alaviiva

underscore

alaviiva

_

underscore

alleviivausmerkki

_

undo

avata

 

undo

kumoa

peruu edellisen toiminnon

undo

kumota

peruu edellisen toiminnon

undo

perua

peruu edellisen toiminnon

undo

tehdä tyhjäksi

peruu edellisen toiminnon

undo

tuhota

peruu edellisen toiminnon

undocked

ei telakoitu

 

unerase

palauttaa

 

unexpected

aavistamaton

 

unexpected

odottamaton

 

unexpected

yllättävä

 

unformatted text

muotoilematon teksti

 

unfortunately

valitettavasti

 

unfragmenter

hajanaisuudenpoisto-ohjelma

 

unfreeze

vapauta

 

ungroup

pura ryhmä

 

ungroup

ryhmätön

 

unhide

näytä

 

unhide

tuo esiin

 

unicast

kohdelähetys

verkkotermi, kehys, jolla on yksilöllinen lähde- ja kohdeosoite

UNICODE

UNICODE

kansainvälinen 16-bittinen merkistöstandardi

unidentified use

nimetön käyttö

 

uniform resource locator

yhdenmukainen resurssin paikannin

URL, Internetissä olevan resurssin sijainnin yksikäsitteinen osoite

uniformity

yksimuotoisuus

 

uninstall

poista

asennus

uninterrupted

keskeytymätön

 

uninterrupted power supply

katkoton tehonsyöttö

UPS

uninterruptible power supply

keskeyttämättömän tehonsyötön tuki

UPS

uninterruptible power supply

keskeytymättömän tehonsyötön laite

UPS

union

liitos

 

union

yhdiste

 

union

yhdistyminen

 

union compatibility

samanrakenteisuus

 

union compatibility

yhdistettävyys

 

union join

täydentävä yhdiste

 

unique

ainutlaatuinen

 

unique

erikoinen

 

unique

yksilöivä

 

unique

yksilöllinen

 

unique constraint

erilaisuusvaatimus

 

unique index

erilaishakemisto

relaatiotietokannan hakemisto, jossa kukin avainarvo voi esiintyä vain kerran

unique index

perusavain

relaatiotietokannan hakemisto, jossa kukin avainarvo voi esiintyä vain kerran

unique index

yksilöivä hakemisto

 

uniqueness

yksilöllisyys

 

unit

asema

 

unit

kappale

 

unit

laite

 

unit

opintojakso

 

unit

osa

 

unit

yksikkö

 

unit record machine

reikäkorttikone

 

unit under test

testattava laite

UUT

universal

yleinen

 

universal asynchronous receiver/transmission

liitäntäpiiri

piiri, jolla sarjamuotoinen laite liitetään rinnakkaismuotoiseen

unknown

tuntematon

 

unload

muistista poistaminen

poistaa muistinvaraisohjelma muistista

unload

poistaa

poistaa muistinvaraisohjelma muistista tai tietoväline laitteesta

unload

purkaa

 

unlock

avata lukosta

 

unlock

pura lukitus

 

unlock

vapauttaa

 

unmatched

vastineeton

 

unmoderated newsgroup

toimittamaton palsta

 

unnamed block

nimeämätön lohkoelementti

 

unnormalized form

normalisoimaton muoto

UNF, relaatiotietokannat, relaatiokaava, jossa esiintyy moniarvoisia attribuutteja

unpack

purkaa

 

unpack

tyhjentää

 

unreachable

tavoittamaton

 

unrecoverable

ei korjattavissa

 

unrecoverable

korjaamaton

 

unrecoverable application error

sovellusvirhe

 

unrecoverable application error

tunnistamaton sovellusvirhe

 

unrecoverable error

pysyvä häiriö

 

unscheduled maintenance

ennakoimaton huolto

 

unscreened twisted pair cable

parisuojaamaton kaapeli

verkkotermi

unsharp mask

epäterävä maski

kuvan reunapikseleiden, tummien ja vaaleiden alueiden rajakohtien vahvistamista

unshielded twisted pair

suojaamaton kierretty parikaapeli

verkkotermi, UTP, verkko- (10BaseT) ja puhelinkaapeli

unshielded twisted pair cable

suojaamaton parikaapeli

verkkotermi, UTP, verkko- (10BaseT) ja puhelinkaapeli

unshielded twisted-pair cabeling

suojaamaton parikaapeli

verkkotermi, UTP, verkko- (10BaseT) ja puhelinkaapeli

unsigned

etumerkitön

luku, jonka etumerkkiä ei ole ilmoitettu

unsigned integer

etumerkitön kokonaisluku

luku, jonka etumerkkiä ei ole ilmoitettu

unsolve

ratkaisematon

 

unspecified

määrittelemätön

 

unspecified

määrittämätön

 

unsqueesed file

purettu tiedosto

 

unsqueeze

purkaa

 

until

kunnes

 

untwisted pair cable

suojaamaton parikaapeli

UTP

up

ylös

 

up arrow

nuoli ylös

 

up link

yhteys ylöspäin

verkkotermi

up-arrow

ylänuoli

 

updatability

päivittyvyys

tietokannat

updatable

päivitettävissä

 

updatable view

päivitettävä näkymä

 

update

muutos

 

update

muuttaa

 

update

päivittää

 

update

päivitys

 

update

päivitä

 

update

saattaa ajantasalle

 

update rule

muutossääntö

 

updated

ajan tasalla oleva

 

updated

päivitetty

 

updating

päivitys

 

upgrade

nostaa tasoa

 

upgrade

päivittää

 

upgrade

päivitys

 

upgrade

täydentää

 

upload

ladata

 

upload

lataus koneelle

 

upload

lataus koneeseen

 

upload

lähettää

 

upload

puhuroida

lähettää tietoa eteenpäin

upload

siirtää tiedosto boksiin

 

upper case

iso kirjain

 

upper case letter

suuraakkonen

 

upper case letter

suuri kirjain

 

upper memory

ylämuisti

640 kt - 1024 kt välissä oleva RAM-muistialue

upper memory area

ylämuistialue

640 kt - 1024 kt välissä oleva RAM-muistialue

upper memory block

ylämuistilohko

UMB on 640 kt - 1024 kt välissä oleva RAM-muistialue

uppercase

iso kirjain

 

uppercase letter

suuraakkonen

 

uptime

jatkuva toiminta-aika

tietokone on käytössä

uptime

käytettävyysaika

tietokone on käytössä

uptime

toiminta-aika

tietokone on käytössä

upwards compatible

ylöspäin vaihtokelpoinen

 

URL

URL

Internetissä olevan resurssin sijainnin yksikäsitteinen osoite

URL

web-osoite

www-sivun yksilöivä verkko-osoite (uniform resource locator)

URL

veppiosoite

www-sivun yksilöivä verkko-osoite (uniform resource locator)

URL address

URL osoite

uniform resource locator on www verkko-osoite

usability

käytettävyys

Olio-ohjelmointi, atk:ssa tarkoittaa ohjelmien ja käyttöliittymien helppo- tai vaikeakäyttöisyyttä

usability

käyttökelpoisuus

atk:ssa tarkoittaa ohjelmien ja käyttöliittymien helppo- tai vaikeakäyttöisyyttä

usage

kohtelu

 

usage

käsittely

 

usage

käyttö

 

usage

käytäntö

 

use

harjoitus

 

use

hyöty

 

use

kohdella

 

use

kuluttaa

 

use

käyttää

 

use

käyttö

 

use

oikeus käyttää

 

use case

käyttötapaus

Olio-ohjelmointi

use case model

käyttötapausmalli

Olio-ohjelmointi

use case view

käyttötapauskaavio

Olio-ohjelmointi

use protection

käyttösuojaus

 

user

käyttäjä

 

user access list

käyttöoikeusluettelo

 

user account

käyttäjätili

 

user class of service

palveluluokka

 

user coordinate system

käyttäjän koordinaatisto

UCS -käsky

user defined

käyttäjän määrittämä

 

user expertise

käytön asiantuntemus

Olio-ohjelmointi

user friendliness

käyttäjäystävällisyys

 

user friendly

käyttäjänläheinen

 

user friendly

käyttäjäystävällinen

 

user group

käyttäjäjärjestö

UG

user group

käyttäjäryhmä

UG

user ID

käyttäjätunnus

 

user identifier

käyttäjätunnus

user ID

user input

käyttäjän tiedonsyöttö

 

user interaction

käyttäjän ja koneen vuorovaikutus

 

user interface

käyttäjäliittymä

Ohjelman tai laitteen osat, joiden kautta käyttäjä seuraa ja ohjaa ohjelman tai laitteen toimintaa ja saa tietoa toiminnasta

user interface

käyttöliittymä

Ohjelman tai laitteen osat, joiden kautta käyttäjä seuraa ja ohjaa ohjelman tai laitteen toimintaa ja saa tietoa toiminnasta

user manager

käyttäjien hallinta

 

user manual

käsikirja

 

user manual

käyttöopas

Olio-ohjelmointi

user oriented

käyttäjäläheinen

 

user port

käyttäjäportti

 

user profile

käyttäjäprofiili

ohjelmiston tai palvelun käyttäjäkohtaiset asetukset, joita käyttäjä hallinnoi yleensä itse

user provisioning

käyttäjän valmisteleminen

 

user-defined

käyttäjän määrittämä

 

user-friendly

käyttäjäystävällinen

 

user-friendly computer

käyttäjäystävällinen tietokone

 

username

käyttäjätunnus

 

using

käyttäen

 

using

käyttämällä

 

utilities

apuohjelmat

ohjelma jolla suoritetaan jokin huoltotoimenpide

utilities

apuvälineet

ohjelma jolla suoritetaan jokin huoltotoimenpide

utility

apuohjelma

ohjelma jolla suoritetaan jokin huoltotoimenpide

utility

hyödynnettävä ohjelma

apuohjelma jolla suoritetaan jokin huoltotoimenpide

utility

työkaluohjelma

ohjelma jolla suoritetaan jokin huoltotoimenpide

utility function

aputoiminnot

 

utility program

apuohjelma

 

utility program

hyötyohjelma

 

utilization

käyttö

 

utilization rate

käyttöaste

 

uuencode

uu-kooditus

 

VAC

vaihtojännite

 

vacant

vapaa

 

vacant drive bay

vapaa levyaseman paikka

 

vacant slot

vapaa korttipaikka

 

wafer

kiekko

 

wait state

odotustila

odotustilan avulla prosessori odottaa jonkin hitaamman operaation päätymistä

valid

kelpo

 

valid

kelvollinen

 

valid

käypä

 

valid drive

toimintakelpoinen levyasema

 

valid expression

käypä ilmaus

 

validate

kelpoistaminen

onko oikeat asiat tehty oikein

validate

osoittaa kelvolliseksi

onko oikeat asiat tehty oikein

validation

kelpoisuus

 

validation

kelpuutus

Laatujohtaminen

validation rule

kelpoisuussääntö

 

validation rule

tarkistussääntö

 

validation text

virheilmoitus

 

validity

kelpoisuus

 

validity check

kelpoisuustarkistus

 

validity check

oikeellisuustarkistus

 

wall posting technique

seinätekniikka

systeemityö

wall posting technique

seinätaulutekniikka

 

wallpaper

seinäpaperi

rakentaminen

wallpaper

tapetti

rakentaminen

wallpaper

taustakuva

rakentaminen

value

arvioida

 

value

arvo

Alkio, joka on esitettävissä tietokannassa, taloustiede: ulkomaankaupan asiakirjat

value added network

lisäarvoverkko

 

value added network

palveluverkko

VAN

value constructor

arvoluettelo

Tietokannoissa lauseke, joka esittää rivin tai taulun sisällön

value parameter

arvoparametri

 

value set

valintajoukko

 

vampire

vampyyri

Hymiö:   :-[ tai :-)=

WAN

laaja tietoliikenneverkko

verkkotermi, wide area network

WAN

laajaverkko

verkkotermi, wide area network

wand

lukukynä

 

wand

roskakori

 

variability

hajonta

Tilastomatematiikka, mittaa miten laajalti eri havaintoarvot hajaantuvat keskiluvun ympärille

variable

muuntuva

 

variable

muuttuja

suure jonka arvo voi muuttua suorituksen aikana, muuttuja on arvon säilytyspaikka

variable

muuttuva

 

variable

säädettävä

 

variable

vaihteleva

 

variable

vaihtuva

 

variable information

vaihtuvat tiedot

 

variable information printing

vaihtuvan tiedon painaminen

 

variable length

vaihtuva pituus

 

variable length

vaihtuvamittainen

 

variable point notation

vapaapisteinen esitys

 

variance

vaihtelu

var on populaation otoksesta lasketun varianssin arvio, keskihajonnan neliö

variance

varianssi

var on populaation otoksesta lasketun varianssin arvio, keskihajonnan neliö

variation

muunnos

 

variation

muutos

 

variation

vaihtelu

 

warm boot

lämminkäynnistys

päällä olevan koneen uudelleenkäynnistäminen ohjelmallisesti, näppäimistön CTRL + ALT + DEL painalluksella tai RESET painikkeella

warm strat

uudelleenkäynnistys

 

warmboot

lämminkäynnistää

päällä olevan koneen uudelleenkäynnistäminen ohjelmallisesti, näppäimistön CTRL + ALT + DEL painalluksella tai RESET painikkeella

warn

ilmoittaa

 

warn

tiedottaa

 

warn

varoittaa

 

warning

varoitus

 

warning message

varoitusviesti

 

warp

vääristä

 

warranty

oikeus

 

warranty

takuu

 

warranty

vakuus

 

vartical resolution

pystyerottelu

 

vary color

vaihda väriä

 

wash

laveerata

väriliukuma (blend)

waste basket

roskakori

 

waste bin

roskalaatikko

 

watermark

merkitä vesileimalla

 

watermark

vesileima

 

waveform audio

digitoitu ääni

 

waveguide

aaltoputki

 

VDC

tasajännite

 

VDT

näyttöpääte

 

VDU

näyttöyksikkö

 

wearing bowler hat

pukeutuu knalliin

Hymiö:    C|:-)

wearing cap

pukeutuu lakkiin

Hymiö:    d:-)

wearing cap

pukeutuu päähineeseen

Hymiö:    d:-)

wearing classes

käyttää aurinkolaseja

Hymiö:    8-)

wearing classes

käyttää silmälaseja

Hymiö:    ::-)

wearing headphones

käyttää kuulokkeita

Hymiö:    [:-)

wears teeth braces

käyttää hammastukea

Hymiö:    :-(#)

Web

web

Internetin palvelu, hypertekstipohjainen

Web

veppi

Internetin palvelu, hypertekstipohjainen

web address

veppiosoite

www-sivun yksilöivä verkko-osoite

web address

WWW-osoite

www-sivun yksilöivä verkko-osoite

Web beacon

jäljite

Evästeen kanssa toimiva tiedosto tai tunniste, jonka avulla Internet-palveluntarjoaja tai luvan saanut kolmas osapuoli voi kerätä tietoa WWW-sivustojen käytöstä

Web browser

Internet-selain

 

web browser

selain

ohjelma jolla selaillaan WWW-sivuja

Web browser

web-selain

 

web browser

veppiselain

ohjelma jolla selaillaan WWW-sivuja

WEB browsing

verkon selailu

 

Web bug

jäljite

Evästeen kanssa toimiva tiedosto tai tunniste, jonka avulla Internet-palveluntarjoaja tai luvan saanut kolmas osapuoli voi kerätä tietoa WWW-sivustojen käytöstä

Web community

verkkoyhteisö

 

Web content

Internet-sisältöaineisto

 

Web design

verkkosivujen suunnittelu

 

Web designer

verkkosivujen suunnittelija

 

web hotel

WWW-hotelli

palvelin, jolla on asiakkaiden WWW-sivuja

web hotel

WWW-hotellipalvelu

palvelin, jolla on asiakkaiden WWW-sivuja

web learning program

verkkomainen opetusohjelma

 

web page

Internet-sivu

Internetissä olevaan merkintäkieliseen tiedostoon perustuva tietokokonaisuus, joka voidaan esittää käyttäjän laitteistolla

web page

veppisivu

Internetissä olevaan merkintäkieliseen tiedostoon perustuva tietokokonaisuus, joka voidaan esittää käyttäjän laitteistolla

Web page

verkkosivu

Internetissä olevaan merkintäkieliseen tiedostoon perustuva tietokokonaisuus, joka voidaan esittää käyttäjän laitteistolla

Web page

www-sivu

Internetissä olevaan merkintäkieliseen tiedostoon perustuva tietokokonaisuus, joka voidaan esittää käyttäjän laitteistolla

web server

WWW-palvelin

WWW-sivujen esillepitoon tarkoitettu palvelin

Web site

verkkopaikka

 

Web site

verkkosivusto

 

web site

WWW-sivusto

WWW-sivujen joukko, jonkin organisaation luoma kokonaisuus

Web surfer

verkossa surffaaja

 

WEB surfer

verkossa surffailija

 

Webcasting

Internet-lähetys

 

Webcasting

web-lähetys

 

weblog

verkkopäiväkirja

yleensä yhden yksityishenkilön ylläpitämä julkinen WWW-sivusto 0028, johon tehdyt muistiinpanomerkinnät ovat aikajärjestyksessä

webmaster

web-hoitaja

tietyn organisaation WWW-sivujen ylläpitäjä eli verkkopaikan hoitaja

webmaster

verkkovastaava

tietyn organisaation WWW-sivujen ylläpitäjä eli verkkopaikan hoitaja

webmaster

WWW-sivujen ylläpitäjä

tietyn organisaation WWW-sivujen ylläpitäjä eli verkkopaikan hoitaja

website

verkkosivusto

tietyn organisaation tuottama tai tiettyä aihetta käsittelevä ja siten selkeän kokonaisuuden muodostava WWW-sivujen joukko

website

www-sivusto

tietyn organisaation tuottama tai tiettyä aihetta käsittelevä ja siten selkeän kokonaisuuden muodostava WWW-sivujen joukko

vector format

vektoriesitys

 

vector format

vektorimuoto

 

vector graphic

alkiografiikka

vektorigrafiikka koostuu useista olioista

vector graphic

vektorigrafiikka

vektorigrafiikka koostuu useista olioista

vector graphics

vektorigrafiikka

 

vector processing

vektorikäsittely

 

vector processor

vektorisuoritin

 

week

viikko

wk

weekday

arkipäivä

sarjanumero viikonpäiväksi

weight

paino

wt

weighted

painotettu

 

velo

nopeus

 

velocity

lyöntinopeus

äänitermi

velocity

nopeus

äänitermi

vendor

myyjä

 

vendor

tavarantoimittaja

 

vendor

toimittaja

 

vendor standard

toimittajastandardi

 

verb

verbi

 

verbose

monisanainen

 

verbose

runsassanainen

 

verbose output

runsassanainen tulostus

 

verification

tarkistus

 

verification

testaaminen

Tilastomatematiikka, hypoteesin paikkansapitävyyden arvioiminen empiirisen aineiston perusteella

verify

tarkistaa

tarkistaa tiedon oikeellisuus

verify

todentaa

tarkistaa tiedon oikeellisuus

verify

todentaminen

onko tehty oikeat asiat

verify

varmistaa

tarkistaa tiedon oikeellisuus

verify

verrata

tarkistaa tiedon oikeellisuus

version

käännös

 

version

toisinto

 

version

versio

 

version management

versionhallinta

 

vertex

huippu

käyrän (huippu) verteksi

vertex

kärki

käyrän (huippu) verteksi

vertical

kohtisuora

pystysuunta

vertical

pystysuora

pystysuunta

vertical bar

pystyviiva

 

vertical check

pystyvarmistus

 

vertical checking

poikittaisvarmistus

transverse checking = poikittaisvarmistus

vertical resolution

pystyerottelu

 

vertical scanning frequency

pystypyyhkäisytaajuus

ruudun

vertical scroll bar

pystyliuku

 

vertical scroll bar

pystyvierityspalkki

 

vertical tab

pystysarkaus

VT

very happy

hyvin onnellinen

Hymiö:    :-))

very hard

ankara

 

very sad

hyvin surullinen

Hymiö:    :-((

very unhappy

hyvin onneton

Hymiö:    :-c

very unhappy

hyvin surullinen

Hymiö:    :-((

west

länsi

 

VGA

tarkka grafiikka näyttö

1987 esitelty 16 värillä ja 640 * 480 tarkkuudella toimiva näyttö

what you see is what you get

mitä näet sitä saat

WYSIWYG

wheel

kehä

 

wheel

pyörä

 

wheel printer

kiekkokirjoitin

 

when selecting, automatically select entire word

käytä valitessa koko sanan valintaa

 

while

kun taas

 

while

niin kauan kuin

toistetaan niin kauan kuin

while

sillä aikaa kun

 

wide area network

alueverkko

WAN

wide area network

kaukoverkko

WAN, esimerkiksi Internet

wide area network

laajaverkko

WAN, esimerkiksi Internet

wide character

Unicode-merkki

 

wide-area network

kaukoverkko

WAN, esimerkiksi Internet

video

kuva

 

video

näyttö-

 

video board

näyttökortti

 

video card

näyttökortti

 

video card

näytönohjainkortti

 

video conference

videokonferenssi

videoneuvottelulaitteilla toteutettu etäneuvottelu

video display unit

näytin

VDU

video display unit

näyttöyksikkö

VDU

video graphics array

tarkka grafiikka näyttö

VGA on 1987 esitelty 16 värillä ja 640 * 480 tarkkuudella toimiva näyttö

video mail

videoposti

 

video memory

näyttömuisti

 

video on demand

tilausvideo

 

video picture

videokuva

 

videoclip

videokuva

 

videoconference

videokokous

 

videophone

näköpuhelin

 

videotex

videoteksti

 

videotex (service)

teletietopalvelu

 

widescreen

laajakuva

16:9 kuvasuhteella varustettu TV tai näyttö

widget

vekotin

 

widow

leski

 

widow line

laajuus

halfwidth on moniviivaelementin puolileveys

widow line

leskirivi

sivun alussa oleva yksinäinen rivi kun koko kappale ei mahdu edelliselle sivulle

width

leveys

halfwidth on moniviivaelementin puolileveys

view

näkemys

 

view

näkymä

tietokannassa yhdestä tai useammasta perustaulusta muodostettu virtuaalitaulukko, jolla ei ole itsenäistä dataa tietokannassa

view

näköala

 

view

näytä

valikko

view

tarkastelu

 

view definition

näkymän määritys

 

view point

katselupiste

ACAD vpoint = katselupisteen määräävä käsky

view with check option

tarkistuva näkymä

 

viewdata

teletietopalvelu

 

viewer

katselin

näyttöohjelma

viewer

katselulaite

näyttöohjelma

viewer

tarkastaja

 

viewer

tiedostonkatselin

 

viewing

näyttäminen

 

wild

villi

 

wild card character

jokerimerkki

hakutoiminnon korvausmerkki, esimerkiksi * tai ?

wild card search

jokerihaku

hakutoiminnon korvausmerkki, esimerkiksi * tai ?

wildcard

jokerimerkki

merkit ? tai *

wildcard

korvausmerkki

merkit ? tai *

wildcard

yleismerkki

merkit ? tai *

wildcard characters

jokerimerkit

hakumerkit ? tai *

Winchester

kiintolevy

ilmatiiviisti pakattu metallilevy(t) joka voi tallentaa pysyvästi suuriakin tietomääriä

winchester

kovalevy

 

Winchester disk drive

kovalevy asema

 

Winchester disk unit

umpilevyasema

 

wind

kelata

 

window

ikkuna

ohjelmien tapa jakaa näyttö erillisiin osiin, ikkunoitu käyttöliittymä

window

ikkunoida

ohjelmien tapa jakaa näyttö erillisiin osiin

window border

ikkunan reuna

 

window class

ikkunaluokka

ikkunatyyppiluokka

window handle

ikkunan otin

 

window handling

ikkunoiden hallinta

 

window list

ikkunaluettelo

 

window management

ikkunanhallinta

 

window manager

ikkunoidenhallintaohjelma

 

window manager

näytönjärjestin

 

window object

ikkunaobjekti

 

window title

ikkunan otsikko

 

windowing

ikkunointi

 

windowing environment

ikkunointiympäristö

 

windowing system

ikkunointijärjestelmä

 

Windows

Ikkunat

on ikkunoitu käyttöliittymä

Windows programmer

Windows-ohjelmoija

 

winking

iskee silmää

Hymiö:    ;-) tai ;)

wipe

hangata

 

wipe

pyyhkiä

 

wire

johdin

 

wire

lanka

 

wire

metallilanka

 

wire

rautalanka

 

wire

rautalankaverkko

 

wire

teräs-

 

wire cutter

johdinleikkuri

 

wire frame

lankamalli

 

wire frame model

rautalankamalli

 

wire frame representation

lankamalliesitys

 

wireless

langaton

verkkotermi, esimerkiksi käytetään infrapuna- tai radioaaltoja siirtotienä

wireless LAN

langaton lähiverkko

verkkotermi, esimerkiksi käytetään infrapuna- tai radioaaltoja siirtotienä

wireless local area network

langaton lähiverkko

verkkotermi, esimerkiksi käytetään infrapuna- tai radioaaltoja siirtotienä

wiring

johdotus

 

wiring

kytkentä

 

virtual

lume-

 

virtual

näennäis-

 

virtual

oletettu

 

virtual

todellinen

 

virtual

verkko-

 

virtual

virtuaalinen

näennäinen (väistyvä), todellisuutta jäljittelevä

virtual

väistyvä

Olio-ohjelmointi

virtual address

näennäisosoite

 

virtual call

näennäisyhteys

 

virtual channel identifier

virtuaalikanavan tunniste

Tietoliikenne

Virtual Channel Identifier

virtuaalipolun tunniste

VPI, Tietoliikenne

virtual circuit

virtuaalipiiri

 

virtual circuit connection

virtuaalipiiriyhteys

VCC, Tietoliikenne

virtual community

virtuaaliyhteisö

 

virtual desktop

työtaso

 

virtual disk

näennäislevy

 

virtual economy

virtuaalitalous

 

virtual environment

keinoympäristö

 

virtual environment

lumeympäristö

 

virtual LAN

virtuaalilähiverkko

käytön tehostamiseksi muusta lähiverkosta toiminnallisesti erotettu osa tai useasta lähiverkosta muodostettu toiminnallinen kokonaisuus, jossa verkon päätelaitteita voi käyttää kuten lähiverkossa. VLAN

virtual LAN

virtuaalinen lähiverkko

käytön tehostamiseksi muusta lähiverkosta toiminnallisesti erotettu osa tai useasta lähiverkosta muodostettu toiminnallinen kokonaisuus, jossa verkon päätelaitteita voi käyttää kuten lähiverkossa. VLAN

virtual local area network

virtuaalilähiverkko

verkkotermi, VLAN

virtual local area network

virtuaalinen lähiverkko

käytön tehostamiseksi muusta lähiverkosta toiminnallisesti erotettu osa tai useasta lähiverkosta muodostettu toiminnallinen kokonaisuus, jossa verkon päätelaitteita voi käyttää kuten lähiverkossa. VLAN

virtual machine

näennäiskone

IBM:n käyttöjärjestelmä isoissa koneissa

virtual machine

virtuaalikone

Olio-ohjelmointi, tulkkaa järjestelmäriippumatonta tavukoodia Javassa

virtual machine system

näennäiskone järjestelmä

Digitalin VAX koneiden käyttöjärjestelmä

virtual memory

näennäismuisti

tietokoneen keskusmuistin jatkamista levymuistilla

virtual memory

virtuaalimuisti

tietokoneen keskusmuistin jatkamista levymuistilla

virtual mode

virtuaalitila

8086 toimintatila

virtual network

virtuaaliverkko

verkkotermi, fyysisestä verkosta määritelty näennäinen verkko

virtual path

virtuaalipolku

 

virtual path connection

virtuaalipolkuyhteys

VPC, Tietoliikenne

virtual path identifier

virtuaalipolun tunniste

Tietoliikenne

virtual private network

virtuaalinen yksityisverkko

yleisen tietoverkon avulla muodostettu verkkoyhteys, jossa tietoliikenne salataan ja jossa verkon päätelaitteet toimivat aivan kuin olisivat samassa, muilta yleisen tietoverkon käyttäjiltä suljetussa lähiverkossa

virtual reality

keinotodellisuus

VR on tietokoneella tuotettu todellisuus

virtual reality

lumetodellisuus

VR on tietokoneella tuotettu todellisuus

virtual reality

virtuaalitodellisuus

VR on tietokoneella tuotettu todellisuus

virtual router

virtuaalireititin

verkkotermi

virtual space

verkkoavaruus

 

virtual space

verkkokoulu

 

virtual storage

näennäismuisti

RAM muistin jatkamista levymuistilla

virtual table

näkymä

tietokannassa yhdestä tai useammasta perustaulusta muodostettu virtuaalitaulukko, jolla ei ole itsenäistä dataa tietokannassa

virus

virus

Tietotekniikka: Haittaohjelma, joka leviää kopioitumalla muihin ohjelmiin

virus alert

virusvaroitus

Luotettavan tahon lähettämä viesti, jossa tietoverkon käyttäjiä varoitetaan liikkeellä olevasta viruksesta

virus hoax

huijausvaroitus

Viesti, jossa on tekaistu varoitus viruksesta ja joka kehotetaan lähettämään eteenpäin mahdollisimman monelle

virus hoax

virushuijaus

Viesti, jossa on tekaistu varoitus viruksesta ja joka kehotetaan lähettämään eteenpäin mahdollisimman monelle

virus hoax

virusvalhe

Viesti, jossa on tekaistu varoitus viruksesta ja joka kehotetaan lähettämään eteenpäin mahdollisimman monelle

virus infection

virustartunta

 

virus protection

virussuojaus

 

virus protection

virustorjunta

 

visibility

näkyvyys

Olio-ohjelmointi

visibility modifier

näkyvyysmääreet

 

visible

ilmeinen

 

visible

näkyvä

 

visible representation

näköisesitys

 

vision

visio

systeemityö, selkeä tulevaisuuden kuva

visit a web page

käydä WWW_sivuilla

 

visit a web page

vierailla WWW-sivulla

 

visitor

kävijä

 

visual and sound cues

näkö- ja äänivihjeet

 

visual database

kuvatietokanta

 

visual display unit

näytin

VDU

visual display unit

näyttöyksikkö

VDU

with respect to

jkta kunnioittaen

WRT

wizard

apuri

 

wizard

ohjattu toiminto

 

wizard

velho

 

VLAN

virtuaalilähiverkko

käytön tehostamiseksi muusta lähiverkosta toiminnallisesti erotettu osa tai useasta lähiverkosta muodostettu toiminnallinen kokonaisuus, jossa verkon päätelaitteita voi käyttää kuten lähiverkossa. VLAN

WLAN

langaton lähiverkko

verkkotermi, esimerkiksi käytetään infrapuna- tai radioaaltoja siirtotienä

VM

näennäiskone

IBM:n käyttöjärjestelmä isoissa koneissa

v-mail

puheposti

 

VMS

näennäiskone järjestelmä

Digitalin VAX koneiden käyttöjärjestelmä

vocal

puhe-

 

voice

puhe-

 

voice channel

puhelinkanava

 

voice circuit

puheyhteys

 

voice input

puhesyöttö

 

voice mail

puheposti

 

voice mail

ääniposti

 

voice mail

ääniviesti

 

voice message

äänisanoma

 

voice messages

ääniviestit

äänitermi

voice recognition

äänentunnistus

 

voice transmission

puheensiirto

 

voicegram

puhesanoma

 

void

tyhjä

 

volatile

katoava

 

volatile memory

haihtuva muisti

Muistin tietosisältö häviää, kun laitteen virta katkaistaan.

volatile memory

katoava muisti

Muistin tietosisältö häviää, kun laitteen virta katkaistaan.

volatile storage

katoava muisti

 

volt

voltti

V

voltage

jännite

 

voltage

sähköjännite

 

volume

nide

vol

volume

paljous

vol

volume

taltio

vol

volume

tilavuus

vol

volume ID

levyn nimi

 

volume label

levyn nimi

 

word

sana

tekstinkäsittelyohjelma

word length

sananpituus

 

word mark

sanamerkki

 

word order

sanajärjestys

 

word organized storage

sanoittainen muisti

 

word perfect

osata ulkoa

tekstinkäsittelyohjelma

word processing

sanojenkäsittely

 

word processing

tekstinkäsittely

 

word processor

tekstinkäsittelyohjelma

 

word size

sanapituus

 

word wrap

sanankierrätys

täyttyneeltä riviltä seuraava sana siirtyy seuraavalle riville

word wrap

sanojen jakaminen riveille

 

word-processing program

tekstinkäsittelyohjelma

 

wordprocessor

tekstinkäsittely

 

word-processor user

tekstinkäsittelyohjelman käyttäjä

 

words per minute

sanaa minuutissa

WPM

wordwrap

sanojen jakaminen riveille

 

work

teos

 

work

työ

 

work area

työalue

 

work descriptions

työn kuvaus

Olio-ohjelmointi

work file

aputiedosto

 

work file

työtiedosto

 

work flow

asianohjaus

tietokannat

work practise view

työtavan tarkastelu

Olio-ohjelmointi

work routine

työrutiini

 

work space

työalue

 

work space

työtila

 

work station

työasema

 

work studies

työntutkimus

 

workbench

kalupakki

 

workbench

työvälineistö

 

workbook

työkirja

Excel

workflow

asiankäsittely

asiakirjojen käsittely oikeassa järjestyksessä lähiverkossa

workflow

asianohjaus

asiakirjojen käsittely oikeassa järjestyksessä lähiverkossa

workgroup

työryhmä

 

working area

työalue

 

working directory

työhakemisto

 

working drawing

työpiirustus

 

working position

työpiste

 

working space

työalue

 

working storage

työalue

 

working storage

työalue muistissa

 

workplace

työpaikka

 

workplace

työpiste

 

workplace

työpöytä

 

worksheet

taulukko

Excel

worksheet

työarkki

 

worksheet

työpohja

 

workspace

työalue

 

workspace

työtila

MDI sovelluksen pääikkuna

workstation

työasema

 

world wide web

maailmanlaajuinen verkko

WWW on maailmanlaajuisen Internetverkon hypertekstipohjainen informaatiopalvelu

worm

mato

eläintiede, Tietotekniikka; virustyyppi - haittaohjelma, joka leviää kopioitumalla itsenäisenä ohjelmana, tarttumatta muihin ohjelmiin

vowel

vokaali

 

voxel

tilavuusalkio

 

VPN

virtuaalinen yksityisverkko

yleisen tietoverkon avulla muodostettu verkkoyhteys, jossa tietoliikenne salataan ja jossa verkon päätelaitteet toimivat aivan kuin olisivat samassa, muilta yleisen tietoverkon käyttäjiltä suljetussa lähiverkossa

wrap

jakaa

rivinvaihto

wrap

katkaista

 

wrap text

jakaa teksti

jakaa tekstin usealle riville

wraparound

rivinvaihto

 

wrap-around

kierrätys

 

wrap-around

syklinen

 

wrapper

kääre

Olio-ohjelmointi

wrapper class

kääreluokka

Olio-ohjelmointi, alkeistyypit voi muuntaa kääreluokiksi, jotka tarjoavat metodeita esimerkiksi tyyppimuunnoksiin

write

kirjoittaa

yksinkertainen tekstinkäsittelyohjelma

write

kuvata

 

write

tulostaa

 

write

täyttää

 

write enable

kirjoitus sallittu

levykkeen kirjoitussuojanastan asento, write protect = kirjoitus kielletty

write head

kirjoituspää

 

write once

kertakirjoittuva

 

write once read many

kertakirjoittuva

WORM, tietoväline

write protect

kirjoituksen esto

levykkeen kirjoitussuojanastan asento, write enable = kirjoitus sallittu

write protect

kirjoitussuoja

levykkeen kirjoitussuojanastan asento, write enable = kirjoitus sallittu

write protect

kirjoitussuojaus

levykkeen kirjoitussuojanastan asento, write enable = kirjoitus sallittu

write protect ring

kirjoitusrengas

 

write reservation

kirjoitussuojaus

 

write-behind cache

laahaava kätkömuisti

 

writeup

dokumentti

 

writeup

seloste

dokumentti

wry smile

ironinen hymy

Hymiö:    :-7

vulnerable

haavoittuva

 

WWW

www

WWW on palvelujärjestelmä, jonka avulla käyttäjät voivat hyödyntää Internetissä olevia tiedostoja

WWW page

verkkosivu

Internetissä olevaan merkintäkieliseen tiedostoon perustuva tietokokonaisuus, joka voidaan esittää käyttäjän laitteistolla

WWW page

www-sivu

Internetissä olevaan merkintäkieliseen tiedostoon perustuva tietokokonaisuus, joka voidaan esittää käyttäjän laitteistolla

WWW server

web-palvelin

 

WWW site

verkkosivusto

tietyn organisaation tuottama tai tiettyä aihetta käsittelevä ja siten selkeän kokonaisuuden muodostava WWW-sivujen joukko

WWW site

WWW-sivusto

tietyn organisaation tuottama tai tiettyä aihetta käsittelevä ja siten selkeän kokonaisuuden muodostava WWW-sivujen joukko

WYSIWYG

mitä näet sitä saat

What you see is what you get

WYSIWYG

näet mitä saat

What you see is what you get, sen mitä näet sen myös saat

WYSIWYG

näköisnäyttö

What you see is what you get, sen mitä näet sen myös saat

X Window System

X-ikkunointijärjestelmä

 

XGA

tarkka grafiikka näyttö

värinäytön standardi, voidaan näyttää 256 tai 65536 väriä

x-height

x-korkeus

 

XMS

jatkettu muisti

1024 kilotavun yläpuolella oleva lineaarinen muistialue

Y2K problem

vuosi 2000 ongelma

 

Y2K year

vuosi 2000

 

yawning

haukotella

Hymiö:    |-O

yen sign

¥

Japanin rahayksikön, jenin merkki

yen sign

jenin merkki

¥

yes

kyllä

 

yuppie

juppi

Hymiö:    $-)

z-buffer

z-puskuri

 

zero

nolla

 

zero

nollata

 

zero divide

nollalla jakaminen

 

zero suppression