M - N


Asiantuntijaosuuskunta Ornanet

Kotisivu

Sivukartta
Uutuudet
Makrot
Ohjelmointi
Hakulomake
Linkkivinkit
Yhteystiedot
Sisällysluettelo

Ylös 0 - 9 A B C D E F G - H I - J K - L M - N O - P Q - R S T U - Z

Englanninkieliset M - N alkuiset sanat

 

Englanninkielinen sana

Suomenkielinen sana

Lisähuomautus

machine

kone

 

machine

laite

 

machine address

koneosoite

 

machine architecture

laitesuunnittelu

 

machine architecture

laitetyyppi

 

machine dependence

koneriippuvuus

 

machine dependent

laiteriippuvainen

 

machine environment

koneympäristö

 

machine independence

koneriippumattomuus

 

machine language

konekieli

 

machine learning

koneoppiminen

 

machine load

konekuormitus

 

machine oriented

koneenläheinen

 

machine readable

koneismuotoinen

 

machine readable

konekoodinen

 

machine readable record

koneistallenne

 

machine run

koneajo

 

machine translation

konekääntäminen

MT

machine-dependent

konekohtainen

 

machine-independent

koneesta riippumaton

 

machine-readable

koneellisesti luettavissa

teksti

machine-specific

konekohtainen

versio

macro

makro

automatisoitu toimintosarja

macro body

makron runko

 

macro call

makron kutsu

 

macro definition

makron määritys

 

macro editor

makroeditori

Word Perfect ohjelman

macro execution

makron suorittaminen

 

macro expansion

makrolavennus

 

macro facility

makrotoiminto

 

macro heading

makron otsikko

 

macro instruction

makrokäsky

makron yksi käsky

macro language

makrokieli

 

macro maintenance

makrojen ylläpito

 

macro processor

makronkääntäjä

 

macro programming

makro-ohjelmointi

 

macro virus

makrovirus

 

macrocell

makrokenno

piirin logiikkatoiminto-osa

macrogenerator

makrokehitin

 

macroinstruction

makrokäsky

useista käskyistä koostuva käskysarja

macro-recording feature

makrojen tallennustoiminto

ohjelman

magic wand

taikasauva

 

magnesium

magnesium

Mg, tarvitaan elimistössä hermo-lihasimpulssien synnyttämiseen

magnetic bubble storage

kuplamuisti

 

magnetic card

magneettikortti

 

magnetic core

magneettiydin

 

magnetic disk

magneettilevy

 

magnetic field

magneettikenttä

 

magnetic ink

magneettimuste

 

magnetic ink character

magneettimerkki

 

magnetic ink character reader

magneettimerkkien lukija

 

magnetic media

magneettinen tallennusmateriaali

 

magnetic medium

magneettinen tallennusmateriaali

 

magnetic storage

magneettimuisti

 

magnetic stripe

magneettijuova

 

magnetic stripe

magneettiraita

pankkikortin

magnetic tape

magneettinauha

 

magnetic tape unit

magneettinauha-asema

 

magnetic-stripe reader

magneettiraidanlukija

 

magnetic-tape unit

magneettinauha-asema

 

magnify

suurentaa

 

mail

lähettää sähköpostia

 

mail

meili

sähköpostitse lähetettävä viesti

mail

posti

sähköpostitse lähetettävä viesti

mail

sähköpostiviesti

sähköpostitse lähetettävä viesti

mail box

postilaatikko

sähköpostilaatikko

mail exploder

jakelupalvelin

 

mail merge

joukkopostitus

 

mail merge

postitusyhdistely

 

mail merge

yhdistelytoiminto

 

mail program

postiohjelma

 

mail programme

postiohjelma

 

mail server

sähköpostipalvelin

sähköpostien ohjaukseen ja hallintaan tarkoitettu palvelin

mailbox

postilaatikko

sähköpostilaatikko

mailbox

postilokero

sähköpostilaatikko

mailing directions

postitusohjeet

 

mailing label

postitustarra

 

mailing list

jakelulista

osoitekokoelma, jolla sama viesti voidaan lähettää useaan osoitteeseen kerralla

mailing list

postituslista

osoitekokoelma, jolla sama viesti voidaan lähettää useaan osoitteeseen kerralla

mailing merge

postitusyhdistely

 

main

kanta-

 

main

pää-

pääryhmä

main

tärkein

 

main board

päälevy

emolevy

main clause

päälause

 

main file

kantatiedosto

 

main file

päätiedosto

 

main file

rekisteri

 

main form

päälomake

 

main frame

suurtietokone

 

main function

pääfunktio

ohjelman runko-osa erotukseksi muista funktioista

main group

pääryhmä

 

main index

päätaulu

 

main memory

keskusmuisti

tietokoneen käyttömuisti eli työmuisti, jossa ohjelman suorittaminen tapahtuu

main menu

päävalikko

 

main page

ensimmäinen sivu

 

main program

pääohjelma

 

main program

varusohjelma

 

main storage

keskusmuisti

 

main thread

pääsäie

ohjelman

mainform

päälomake

 

mainframe

keskustietokone

 

mainframe

suurkone

 

mainframe

suurtietokone

 

mainframe computer

suurkone

 

mainframe environment

suurkoneympäristö

 

mainframe installation

suurkonejärjestelmä

 

mainframe product

suurkonetuote

 

mainframe world

suurkonemaailma

 

mainframers

suurkoneväki

suurkoneiden parissa työskentelevät

mainline switch

pääkytkin

 

mains outlet

verkkopistorasia

 

mains switch

verkkokytkin

 

mains voltage

verkkojännite

 

mainstream application

keskeinen sovellus

 

maintain

ylläpitää

ohjelmaa, indeksiä ym

maintainability

huollettavuus

 

maintainability

ylläpidettävyys

ohjelman

maintainable

ylläpidettävissä oleva

ohjelma

maintenance

huolto

laitteiden

maintenance

kunnossapito

systeemityö

maintenance

päivitys

 

maintenance

tukeminen

 

maintenance

ylläpito

laitteiden, ohjelman ym

maintenance charge

huoltokustannus

 

maintenance cost

huoltokustannus

 

maintenance crew

huoltohenkilöstö

 

maintenance management

ylläpidon hallinta

verkkotermi

make

hankkia

 

make

tehdä

 

make

valmistaa

 

make code

näppäinsignaalikoodi

näppäimistön lähettämä koodi näppäintä painettaessa

male connector

koirasliitin

 

male or female

mies- vai naispuolinen

MORF

male-to-male cable

koiras-koiraskaapeli

 

malformed

epämuodostunut

 

malformed

epämuotoinen

 

malfunction

toimia huonosti

 

malfunction

toimintahäiriö

 

malfunction

virhetoiminto

 

malicious program

haittaohjelma

Ohjelma, joka tarkoituksellisesti aiheuttaa koneen käyttäjän kannalta ei-toivottuja tapahtumia tietojärjestelmässä tai sen osassa. Virus, mato tai troijalainen.

malicious software

haittaohjelma

Ohjelma, joka tarkoituksellisesti aiheuttaa koneen käyttäjän kannalta ei-toivottuja tapahtumia tietojärjestelmässä tai sen osassa. Virus, mato tai troijalainen.

malware

haittaohjelma

Ohjelma, joka tarkoituksellisesti aiheuttaa koneen käyttäjän kannalta ei-toivottuja tapahtumia tietojärjestelmässä tai sen osassa. Virus, mato tai troijalainen.

manage

hallita

tietoa, verkkoa ym

manage

hoitaa

 

manage

ohjata

 

manage a network

hallita verkkoa

 

manage information

hallita tietoa

 

managed nodes

hallitut solmut

verkon

management

asiajohtaminen

systeemityö

management

hallinta

 

management

hallinto

 

management

hoito

 

management

johto

 

management

käsittely

 

management

liikkeenjohtaminen

taloustiede

management console

hallintatyöasema

verkkotermi

management information base

verkonhallintakanta

MIB

management information systems

johdon tietojärjestelmä

MIS

management node

verkonhallintasolmu

verkon solmu josta verkkoa hallitaan

manager

hallintaohjelma

 

manager

järjestin

 

mandatory

pakollinen

 

mandatory access control

käyttöoikeustiedon tarkastus

 

Mandelbrot graphics

Mandelbrotin kuviot

fraktaalimatematiikkaan perustuvia tarkentuvia graafisia kuvioita

mangle

korruptoida

tiedosto

mangled

korruptoitunut

tietokanta ym

mangled database file

korruptoitunut tietokantatiedosto

 

Manhattan distance

korttelietäisyys

 

manipulate

manipuloida

tietoja, kuvia ym

manipulate images

manipuloida kuvia

 

manipulate information

manipuloida tietoja

 

manipulation

käsittely

 

manipulation

manipulointi

tekstin, kuvan ym

manipulation

muuntelu

 

man-machine

ihminen-kone

 

man-machine interaction

ihmisen ja koneen vuorovaikutus

käyttöliittymän kautta

manual

henkilötyönä tapahtuva

 

manual

käsikirja

 

manual

käsintehtävä

käsin tai henkilötyönä tapahtuva

manual

manuaalinen

käsin tai henkilötyönä tapahtuva

manual databank

käsitietovarasto

 

manual feed

käsinsyöttö

paperin

manual operation

käsintoiminta

 

manual system

manuaalijärjestelmä

 

manual system

manuaalisysteemi

 

manually

käsin

 

manufacturing step

valmistusvaihe

 

map

kartta

muisti- ym

map

sijoittaa

muistiosoite

map network drive

yhdistä verkkoasemaan

 

mapping

määrittely

relaation tai funktion sisällön kuvaus

mapping

sijoittaminen

muistiosoitteiden

mapping

sijoittelu

 

mapping file

vastaavuustiedosto

 

margin

marginaali

teksinkäsittelyohjelmassa

margin

reuna

teksinkäsittelyohjelmassa

margin

reunus

teksinkäsittelyohjelmassa

margin space

reunus

 

marginal

marginaali

 

mark

merkitä

tiedosto ym

mark

merkki

 

mark

osoittaa

 

mark

osoitus

 

mark

viivata

 

mark

viivaus

 

mark page reader

viivauslomakkeen lukija

 

marker

korostuskynä

 

marker

merkitsin

 

marker

merkkauskynä

 

marker

merkki

 

marker

tuntomerkki

 

marketplace

kauppapaikka

 

markup

merkkaus

 

markup language

merkkauskieli

 

marquee

aluevalinta

 

marquee

liukuteksti

 

marquee

valintakehys

 

mask

maski

 

mask

naamio

 

mask

peite

 

mask

peittää

 

mask

rajoite

 

mask

suodattaa maskilla

 

mask making

maskin valmistus

 

maskwork

piirimalli

 

masquerade

tekeytyminen

 

mass storage

massamuisti

 

mass storage

massamuistitila

 

massage

muokata

tietoja

mass-storage device

massamuistilaite

 

master

alkuperäis-

 

master

hallita

 

master

isäntä

 

master

mestari

pääsivu tai isäntä

master

osata

 

master

taitaa

 

master a technology

hallita teknologia

 

master boot record

pääkäynnistyslohko

MBR, käynnistää halutun käyttöjärjestelmän latauksen muistiin

master card

kantakortti

 

master copy

masterkopio

kopioinnin lähteenä käytetty kopio tiedostosta, nauhasta tms

master disk

päälevy

 

master diskette

alkuperäislevyke

kopioinnin lähtökohtana käytetty levyke

master diskette

masterlevyke

kopioinnin lähtökohtana käytetty levyke

master file

kantatiedosto

kopioinnin lähtökohtana käytetty tiedosto

master file

mastertiedosto

kopioinnin lähtökohtana käytetty tiedosto

master file

päätiedosto

kopioinnin lähtökohtana käytetty tiedosto

master file

rekisteri

kopioinnin lähtökohtana käytetty tiedosto

master index

perushakemisto

 

master machine

isäntäkone

toista konetta hallitseva kone

master menu

päävalikko

 

master table

isätaulu

 

master table

viitattu taulu

 

master/slave

isäntä/orja

isäntälaite hallitsee toista laitetta

match

täsmätä

 

match

täsmäyttää

 

match

vastine

 

match

yhtäpitävä kohta

 

match case

sama kirjainkoko

 

match mode

sovita malliin

 

match type

täsmäysaste

relaatiotietokannat

match whole feild

vastattava koko kenttää

 

matched

vastineellinen

 

matched items

löytyneet aiheet

 

matches

vastaa

 

material

aine

 

material

aineisto

 

material

laitteet

 

material

raaka-aine

 

material flow

materiaalivirta

systeemityö

material purification

raaka-aineen puhdistaminen

 

math

matematiikka

Am

math coprocessor

matematiikkalisäsuoritin

 

math coprocessor

matematiikkasuoritin

 

math-coprocessor socket

matematiikkalisäsuorittimen naarasliitinpistukka

 

mathematical programming

matemaattinen optimointi

 

mathematics

matematiikka

Kasvatustiede

mathematics processor

laskusuoritin

 

math-intensive

laskentavaltainen

ohjelma

matrix

matriisi

 

matrix algebra

matriisialgebra

 

matrix printer

matriisikirjoitin

kirjoitin, joka lyö tekstin paperille pienillä neuloilla värinauhan läpi

matrix processor

ruotusuoritin

 

maximize

laajentaa

 

maximize

maksimoida

 

maximize

suurenna

 

maximize

suurentaa

 

maximize arrow

suurennusnuoli

 

maximize box

suurennuspainike

 

maximize button

suurennusnappi

 

maximize icon

suurennusikoni

 

maximizing button

suurennuspainike

 

maximum

huippu-

max

maximum

maksimi

max

maximum

suurin

max

maximum cache age

enimmäisaika välimuistin tallennukseen

 

maximum size

enimmäiskoko

 

MB

megatavu

Mt = 1 048 576 tavua = 1024 kilotavua

MB

Mt

megatavu = 1 048 576 tavua = 1024 kilotavua

Mbps

megabittiä sekunnissa

Megabits Per Second, tiedonsiirtonopeuden yksikkö

m-dash

em-ajatusviiva

 

mean

keskiarvo

Tilastomatematiikka, arithmetic mean ~ aritmeettinen keskiarvo

mean time

keskimääräinen aika

 

mean time between failures

keskimääräinen vikaantumisväli

MTBF

mean time between failures

keskimääräinen vikaväli

MTBF

mean time between faults

keskimääräinen vikaantumisväli

MTBF

mean time between faults

keskimääräinen vikaväli

MTBF

mean time to repair

keskimääräinen vikojen korjausaika

MTTR

measure

arvioida

 

measure

laajuus

 

measure

mitata

jakaa objektin annetun mittaisiin osiin

measure

mitta

 

measure

mittakaava

jakaa objektin annetun mittaisiin osiin

measure

mittanauha

 

measure

määrä

 

measure

sovittaa

jakaa objektin annetun mittaisiin osiin

measure

toimenpide

jakaa objektin annetun mittaisiin osiin

measured fact

faktan mittasuure

tietokannat

measurement unit

mittayksikkö

 

mechanical mouse

mekaaninen hiiri

 

mechanism

mekanismi

toimiva kokonaisuus

mechatronics

mekatroniikka

 

media

media

 

media

tietoväline

 

media access control

MAC-osoite

IEEE:n verkkokortille antama yksilöllinen 48 bittinen osoite, käytetään myös nimeä DLC

Media Access Control

median haltuunottometodi

MAC

media conversion

siirto

(tiedon) siirto (välineestä toiseen)

media converter

mediamuunnin

lähiverkkolaite, jolla muunnetaan valokuituyhteys parikaapeliyhteydeksi

media deneded interface

mediasta riippuvainen liitäntä

MDI, kaapelista

media life

tallennusmateriaalin kestoikä

 

media player

mediasoitin

 

media surface

tallennusmateriaalin pinta

 

media wear

tallennusmateriaalin kuluminen

 

medical imaging

lääketieteellinen kuvantaminen

tietokonekuvien luominen

medium

keskikokoinen

 

medium

keskivahvuinen

fontti

medium

media

 

medium

normaali

fontti

medium

tallennusmateriaali

 

medium

tallennusväline

 

medium

tietoväline

 

medium

väline

tietoväline

medium attachment unit

kytkentärasia

MAU, verkkotermi, liitäntäyksikkö jolla kytketään työasema verkkoon

medium font

keskivahvuinen kirjasin

 

medium-persistence

keskijälkihehku

 

mega

mega

M = 1 000 000

megabit

Mb

1 000 000 bittiä

megabit

megabitti

Mb = 1 000 000 bittiä

megabyte

megatavu

MB = Mt =1 048 576 tavua = 1024 kilotavua

megabyte

Mt

MB = megatavu = 1 048 576 tavua = 1024 kilotavua

megahertz

megahertsi

ilmaisee keskusyksikön nopeuden, sykliä sekunnissa

melt

sulaa

 

melt

sulate

 

melt

sulattaa

piitä ym

member

jäsen

 

member function

jäsenfunktio

 

member function

metodi

 

member record

jäsentietue

 

member switch

jäsenkytkin

verkkotermi

membership

jäsenyys

 

membrane switch

kalvokytkin

 

memo

muistio

 

memo file

muistiotiedosto

tietokantaohjelman

memo quality

muistiolaatuinen

 

memorise

opetella muistamaan

Engl

memorize

opetella muistamaan

 

memory

muisti

levyke, kiintolevy tai esim. muistipiiri, johon tieto siirtää tallennettavaksi tai käsiteltäväksi.

memory access

muistissakäynti

muistin johonkin osaan kohdistuva luku- ja/tai kirjoitusoperaatio

memory address

muistiosoite

tiedon paikkaa muistissa osoittava merkintä.

memory allocation

muistin allokointi

muistin varaaminen tiettyä tarkoitusta varten

memory allocation

muistinvaraus

muistin varaaminen tiettyä tarkoitusta varten

memory area

muistialue

 

memory backfill

muistin täydentäminen

lisäkorttimuistin käyttäminen perus-RAM-muistin täydentäjänä

memory bank

muistimoduli

kerralla laajennettava muistinlisä

memory bank

muistipankki

kerralla laajennettava muistinlisä

memory block

muistilohko

 

memory board

muistikortti

 

memory card

muistikortti

 

memory card

tietokortti

 

memory expansion

muistinlaajennus

 

memory extender

muistinlaajentaja

 

memory extension

muistilaajennus

 

memory handling

muistinhallinta

 

memory hog

muistin syöjä

paljon RAM-muistia vaativa ohjelma

memory interleaving

muistin lomittaminen

muistin tehostamistapa

memory leak

muistivuoto

 

memory location

muistipaikka

 

memory management

dynaaminen muistinhallinta

Olio-ohjelmointi, muistin hallintatapa, jossa muuttujille ja olioille varataan ja vapautetaan muistia ajonaikaisesti

memory management

muistinhallinta

käytössä olevan työmuistin tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö.

memory management software

muistinhallintaohjelma

 

memory management unit

muistinhallintayksikkö

MMU

memory manager

muistinhallinta

 

memory manager

muistinhallintaohjelma

ohjelma, jolla työmuistin muistialueita varataan ja käytetään.

memory map

muistikartta

graafinen kaavio, josta selviää, kuinka muisti on jaettu eri käyttötarkoituksiin

memory mapping

muistiosoitteiden sijoittelu

 

memory model

muistimalli

 

memory paging

muistin sivutus

 

memory pool

käytettävissä oleva muisti

 

memory protection

muistin suojaus

 

memory register

muistirekisteri

 

memory remapping

muistiosoitteiden uudelleensijoittelu

 

memory requirements

muistivaatimukset

ohjelman

memory reservation

muistinvaraus

Olio-ohjelmointi, kts. dynaaminen muistinvaraus

memory resident

muistinvarainen

työmuistiin laitteen käynnistyksen yhteydessä latautuva taustalla toimiva ohjelma (TSR), esim. virustorjuntaa valvova ohjelma.

memory segment

muistisegmentti

 

memory service

muistitarjonta

 

memory sharing

muistin yhteiskäyttö

eri prosessien kesken

memory space

muistitila

 

memory upgrade

muistin päivitys

 

memory-address generation

muistiosoitteidenluonti

 

memory-expansion board

muistinlaajennuskortti

 

memory-hungry

muistia syövä

käyttöjärjestelmä ym

memory-management unit

muistinhallintayksikkö

MMU

memory-mapped display

muistikarttanäyttö

 

memory-resident program

muistissapysyvä ohjelma

työmuistiin laitteen käynnistyksen yhteydessä latautuva taustalla toimiva ohjelma (TSR), esim. virustorjuntaa valvova ohjelma

menu

valikko

toimintojen valintaluettelo ohjelmassa

menu bar

valikkopalkki

 

menu choice

valikkovalinta

 

menu command

valikkokomento

 

menu driven

valikkotoiminen

 

menu entry

valikon kohta

 

menu item

valikon kohta

 

menu line

valikkorivi

 

menu operation

valikkokäyttö

 

menu popup

ponnahdusvalikko

 

menu selection

valikkovaihtoehto

 

menu software

valikko-ohjelmisto

 

menu-based

valikkopohjainen

ohjelma

menu-driven

valikkoja käyttävä

ohjelma

menu-selectable

valikosta valittavissa oleva

toiminta

merge

lomittaa

tiedostoja tai tietueita

merge

lomitus

 

merge

sulautua yhteen

 

merge

tiedoston lomitus

 

merge

yhdistäminen

 

merge

yhdistää

tiedostoja tai tietueita

merge

yhteen lajittelu

 

merge files

yhdistää tiedostoja

 

merge join

lomitusliitos

 

merge records

yhdistää tietueita

 

merge sorting method

yhdistelymenetelmä

 

merging

yhdistäminen

 

mesh

silmukka

 

mesh

verkko

 

mesh

verkon silmukka

 

meshed surface

verkkokuvioitu pinta

kuvion

message

ilmoitus

 

message

palvelypyyntö

Olio-ohjelmointi, olioiden välinen yhteys, jolla oliot pyytävät palveluita toisiltaan

message

sanoma

 

message

viesti

Olio-ohjelmointi, olioiden välinen yhteys, jolla oliot pyytävät palveluita toisiltaan

message

viestiyhteys

Olio-ohjelmointi, olioiden välinen yhteys, jolla oliot pyytävät palveluita toisiltaan

message box

sanomaikkuna

 

message box

viesti-ikkuna

 

message box

viestiruutu

 

message communications

sanomaliikenne

 

message handling

sanomanvälitys

 

message handling

sanomien hallinta

 

message identifier

sanoman tunnus

 

message management

sanomahallinto

 

message passing

sanomanvälitys

 

message protocol

palveluliittymä

Olio-ohjelmointi

message queue

sanomajono

 

message reference

sanomaopas

 

message switching

sanoman välitys

 

message switching

sanomanvälitys

 

messaging

sanomaliikenne

 

messaging

sanomanvälitys

 

metaclass

metaluokka

luokkien luokka

metacompiler

metakääntäjä

 

metadata

kuvaustieto

relaatitietokannan tiedon rakenteen ja sisällön kuvaus

metadata

metatieto

relaatitietokannan tiedon rakenteen ja sisällön kuvaus

metal oxid semiconductor

metallioksidinen puolijohde

 

metalanguage

metakieli

 

meter

mittari

Am

method

jäsenfunktio

 

method

menetelmä

Olio-ohjelmointi, aliohjelma, joka käsittelee olion sisältämää tietoa. Olion toiminnallisen ominaisuuden kuvaus, joka aktivoituu palvelupyynnöstä.

method

metodi

Olio-ohjelmointi, aliohjelma, joka käsittelee olion sisältämää tietoa. Olion toiminnallisen ominaisuuden kuvaus, joka aktivoituu palvelupyynnöstä.

method

palvelu

Olio-ohjelmointi, aliohjelma, joka käsittelee olion sisältämää tietoa. Olion toiminnallisen ominaisuuden kuvaus, joka aktivoituu palvelupyynnöstä.

method

rutiini

Olio-ohjelmointi, aliohjelma, joka käsittelee olion sisältämää tietoa. Olion toiminnallisen ominaisuuden kuvaus, joka aktivoituu palvelupyynnöstä.

method

toiminto

Olio-ohjelmointi, aliohjelma, joka käsittelee olion sisältämää tietoa. Olion toiminnallisen ominaisuuden kuvaus, joka aktivoituu palvelupyynnöstä.

method bridging

menetelmän yhdistäminen

Olio-ohjelmointi

method code

metodi

Olio-ohjelmointi, toiminta jonka olio suorittaa vastauksena saamaansa viestiin

method engineering

rationalisointi

 

method of dispatch

lähetystapa

 

methodology

kehittämismalli

Olio-ohjelmointi

methods engineering

työntutkimus

 

metre

mittari

Am

metropolitan area network

alueverkko

MAN

metropolitan area network

kaupunkiverkko

MAN

metropolitan area network

taajamaverkko

 

MHz

megahertsi

ilmaisee keskusyksikön nopeuden, sykliä sekunnissa

mic

mikrofoni

 

micro

mikro

 

micro

mikrotietokone

 

micro channel

mikrokanava

 

micro circuit

mikropiiri

 

micro instruction

mikrokäsky

 

micro second

mikrosekunti

µs = 0,000 001 s

micro sign

µ

mikron merkki

micro sign

mikron merkki

µ

microchannel architecture

mikrokanava-arkkitehtuuri

 

microchip

mikropiiri

silikonilastu, jolla sijaitsee tietokoneen toimintaa ohjaavat sähköiset muistipiirit

microcircuit

mikropiiri

 

microcomputer

mikrotietokone

mikroprosessoriin perustuva tietokone esim. PC, Macintosh, Armstrand, Commondore yms

microcomputing

mikrotietojenkäsittely

tietojenkäsittely mikrotietokoneen avulla

microfiche

mikrokortti

 

microfloppy disk

3,5" levyke

kutsutaan myös nimellä korppu

microform

mikrolomake

 

microform output

mikrotuloste

 

micrographics

mikrokuvatekniikka

 

microimage

mikrokuva

 

micromachine

mikrokone

 

micron

mikroni

µ = miljoonasosa = 0,000 001

micropayment

mikromaksu

 

microphone

mikrofoni

 

microprocessor

mikrosuoritin

integroitu piiri, johon sisältyvät tietokoneen tärkeimmät osat

microprogram

mikro-ohjelma

 

microspacing

mikroaskellus

kirjoittimen kirjoituspään liikuttaminen pienin askelin

middle

sijoittaa keskelle

 

middle area network

keskisuuri verkko

MAN

middle line

keskiviiva

 

middleware

välikerros

 

middleware

väliohjelmisto

 

MIDI

musiikkilaitteiden digitaalinen liitäntä

äänenkäsittely, liitäntä, jolla musiikkilaitteet kommunikoivat keskenään

midpoint

keskipiste

AutoCAD midp

midtone

keskisävy

 

migrate

siirtää

toiseen ympäristöön

migration

muutto

 

migration management

teknologisen kehityksen hallinta

verkkotermi

migration programmes

siirtymisohjelmat

Olio-ohjelmointi

mil

tuuman tuhannesosa

 

milestone

osatavoite

projektinhallinta

milestone

tarkistuspiste

projektinhallinta

milestone

virstanpylväs

projektinhallinta

military

sotilaallinen

.mil on sotilaallisen yhteisön internet osoitteen loppuosa

millennium

vuosituhat

 

milli

milli

m = 0,001

million floating point operations per second

miljoona liukulukutoimitusta sekunnissa

MFLOPS

million instruction per second

miljoona käskyä sekunnissa

tietokoneiden tehokkuutta vertailtaessa vertailuluku

millisecond

millisekunti

ms = 0,001 s

millivolt

millivoltti

0,001 volttia

MIMD architecture

tehtävärinnakkainen rakenne

 

mini computer

pientietokone

 

mini tower

minitorni

 

minicell

minisolu

 

minicomputer

minikone

 

minicomputer

pientietokone

 

minifloppy disk

5,25" levyke

kutsutaan myös nimellä lerppu

minimize

kutistaa

 

minimize

minimoida

 

minimize

pienennä

 

minimize

pienentää

 

minimize arrow

pienennysnuoli

 

minimize box

pienennyspainike

 

minimize button

kutistusnappi

 

minimize icon

pienennysikoni

 

minimizing button

pienennyspainike

 

minimum

minimi

min

minimum

pienin

min

miniprogram

pienoisohjelma

 

minitower

minitorni

tietokoneen matala pystykotelo

minitower case

minitornikotelo

tietokoneen matala pystykotelo

minitower model

minitornimalli

tietokoneen matala pystykotelo

minor code

alitapahtumakoodi

 

minority

vähemmistö

 

minus

-

vähennysmerkki

minus

erotus

 

minus

vähennysmerkki

-

minus sign

-

vähennysmerkki

minus sign

miinusmerkki

-

minus sign

vähennysmerkki

-

minute

minuutti

 

minute

muistiinpano

 

MIPS

miljoona käskyä sekunnissa

tietokoneiden tehokkuutta vertailtaessa vertailuluku

mirror

peilata

levy, kuvio ym

mirror

peili

 

mirror

peilikuva

 

mirror

sivuston toisinto

jotakin WWW-sivustoa vastaava toisella palvelimella sijaitseva WWW-sivusto

mirror a hard disk

peilata kovalevyä

ylläpitää täydellistä kopiota

mirror a site

peilata verkkopaikkaa

ylläpitää täydellistä kopiota

mirror database

toisiokanta

 

mirror image

peilikuva

tietyn akselin suhteen

mirror server

toisiopalvelin

 

mirror site

sivuston toisinto

jotakin WWW-sivustoa vastaava toisella palvelimella sijaitseva WWW-sivusto

mirror site

toisintava verkkopaikka

verkkopaikan fyysinen kopio

MIS

johdon tietojärjestelmä

 

misaligned

asettaa väärin

komponentti

misaligned

väärin kohdistettu

komponentti

misalignment

kohdistusvirhe

paikalleen asettamisessa

misbehaved

huonosti käyttäytyvä

ohjelma

miscellaneous

sekalainen

misc

mismatch

ei vastaa

 

mismatch

epäyhteensopiva

 

mismatch

poikkeama

 

mismatch

poikkeava kohta

kahdessa vertailtavassa tiedostossa

mismatch

yhdistää väärin

 

mismatched

huonosti yhteen sopiva

 

misprint

painaa väärin

 

misprint

painovirhe

 

miss

epäonnistua

 

miss

huti

haussa ym

miss

osua harhaan

 

missing

hukassa

 

missing

kadonnut

 

missing

puuttuva

 

mission

missio

systeemityö, yrityksen olemassaolon syy

mission-critical application

elintärkeä sovellus

yrityksen liiketoiminnalle keskeinen sovellusohjelma

mistake

erehdys

 

mistake

virhe

 

mistake

väärinkäsitys

 

mnemonic

muistijono

ohjelmakoodin luettavuutta parantava symbolijono

mnemonic

muistikas

 

mnemonic

valintakirjain

 

mnemonic code

symbolinen koodi

 

MO drive

magneettis-optinen levyasema

 

mobile communications

matkaviestintä

 

mobile communications network

matkaviestintäverkko

 

mobile computing

liikkuva tietojenkäsittely

 

mobile computing

tietokoneen matkakäyttö

 

mobile telephone

matkapuhelin

 

mockup file

mallitiedosto

 

mod wheel

modulaatiopyörä

äänitermi

modal dialog

modaalinen dialogi

valtaa näytön, eli ei voi ohittaa ilman OK tai Peruuta painallusta

modal dialog

moodidialogi

valtaa näytön, eli ei voi ohittaa ilman OK tai Peruuta painallusta

mode

käytäntö

 

mode

moodi

Tilastomatematiikka, se muuttujan arvo, joka on aineistossa yleisin

mode

tapa

 

mode

tila

asettaa laiteparametrejä

mode

toimintatapa

 

mode

työtapa

 

mode messages

tilaviestit

äänitermi

model

malli

taloustiede, tarkoituksellisesti yksinkertaistava ja pelkistävä taloudellisen todellisuuden kuvaus

modeless

mooditon

 

modeless dialog

ei-modaalinen dialogi

ei valtaa näyttöä, eli voi ohittaa ilman OK tai Peruuta painallusta

modeling

mallintaminen

Am, matemaattisten mallien rakentaminen

modelling

mallintaminen

Engl, matemaattisten mallien rakentaminen

modem

modeemi

laite, jonka avulla tietokone voidaan kytkeä puhelinverkkoon ja sen välityksellä muihin tietokoneisiin

modem

muunnin

laite, jonka avulla tietokone voidaan kytkeä puhelinverkkoon ja sen välityksellä muihin tietokoneisiin

moderated newsgroup

toimitettu palsta

 

moderator

palstan toimittaja

 

modifability

muokattavuus

 

modification

muokkaus

 

modification

muotoilu

 

modification

muuntaminen

 

modification

muutos

laitteessa ym

modified

erilaistettu

 

modified

muokattu

 

modified

muutettu

 

modifier

määre

Olio-ohjelmointi

modify

muokata

 

modify

muuntaa

 

modify

muuttaa

tiedostoa ym

modify

tasoittaa

 

modify comment

kuvauksen muokkaus

 

modular

koottava

 

modular

modulaarinen

 

modulation

modulointi

 

modulator

modulaattori

 

modulator

muunnin

 

modulator wave

muokkausaalto

äänitermi

module

mitta

 

module

moduuli

Olio-ohjelmointi, toiminnallinen itsenäinen osa, kokonaisuus

module graph

moduulikaavio

 

module language

moduulikieli

 

modulo

jakojäännös

matematiikka

modulo N checking

jakojäännösvarmistus

 

molten state

sulassa tilassa

 

monadic operation

yksioperandinen toimitus

 

money flow

rahavirta

systeemityö

monitor

näyttölaite

 

monitor

näyttöruutu

 

monitor

valvoa

prosessia, tiedonsyöttöä ym

monitor

valvontaohjelma

 

monitor

vastaanotin

 

monitoring

seuranta

verkkotermi, Kasvatustiede

monitoring

valvonta

verkkotermi, Kasvatustiede

monkey

apina

Hymiö:    :- |

monkey

marakatti

Hymiö:    :- |

monochrome

mustavalkoinen

 

monochrome

yksivärinen

 

monochrome display adapter

yksivärinäyttö

 

monolithic circuit

monoliittipiiri

 

monophone

yksiääninen

äänitermi

monoprocessing

yksiajo

 

monospaced

tasalevyinen

 

monospaced font

tasalevyinen fontti

mm. Courier

more

enemmän

näyttää kuvaruudullisen tietoa ja pysähtyy

more

lisää

näyttää kuvaruudullisen tietoa ja pysähtyy

more

useampi

 

morphing

kuva vaihtuu pehmeästi toiseksi

 

morphing

vaiheittainen muodonmuuttaminen

alkuperäiskuvan muuttaminen vaiheittain toiseksi kuvaksi

most importantly

ennen kaikkea

 

most significant

eniten merkitsevä

 

most significant

merkitsevin

 

most significant bit

eniten merkitsevä bitti

 

most significant bit

merkitsevin bitti

MSB

most significant digit

merkitsevin numero

MSD

mother board

emolevy

peruskortti tietokoneessa, johon laajennuskortit liitetään

mother board

äitilevy

peruskortti tietokoneessa, johon laajennuskortit liitetään

mother window

äiti-ikkuna

 

motherboard

emokortti

peruskortti tietokoneessa, johon laajennuskortit liitetään

motherboard

emolevy